Etusivu> Kirjastolehti > Viisi konseptia, yksi ydin

Viisi konseptia, yksi ydin

Opintomatkalla Englannin ja Tanskan kirjastoissa.

Helsingin kaupunginkirjasto ja OKM järjestivät opintomatkan Englantiin ja Tanskaan lokakuun lopulla. Tutustumiskohteiksi oli valikoitu kaksi kirjastoa Englannissa ja kolme Tanskassa.

 

IDEA STORE, Whitechapel, Lontoo

Vielä 20 vuotta sitten Tower Hamletsin kaupunkikunnan kirjastopalveluja käytti vain 18 % asukkaista, vaikka alueella oli 18 kirjastoa. Aluehallinto päätti tarttua härkää sarvista ja selvittää, miksi ihmiset eivät käyttäneet kirjastoa ja millaisia palveluita he kirjastoilta odottivat. Selvisi, että kirjastojen saavutettavuus oli huono: ne sijaitsivat väärissä paikoissa suhteessa luontaisiin kulkureitteihin ja aukioloajat olivat liian lyhyet. Kirjastot eivät myöskään tarjonneet riittävästi aineistoa eivätkä IT-laitteita.

Tower Hamletsin alue on voimakkaasti monikulttuurinen, työttömyys on korkealla tasolla ja tuloerot ovat suuria. Lukutaidottomuutta pidetään yhtenä ongelmien syynä.
Aluehallinto päätti ryhtyä ratkomaan alueen sosiaalisia ongelmia kehittämällä uuden konseptin – Idea Storen – kirjasto-, kansalaisopisto-, terveysneuvonta- ja yhteispalveluiden tarjoamiseen.

Idea Storen konsepti lähtee siitä, että brändi tunnistetaan, tilat sijaitsevat keskeisillä paikoilla pääkatujen varrella ja ovat auki kuutena päivänä viikossa. Toiminnassa huomioidaan aktivointi, itsensä kehittämisen mahdollistaminen ja uuden luominen. Käytännössä nämä näkyvät laajoina kielikurssi-, korjausopas-, keittokirja-, terveys- ja liikuntaopasvalikoimina sekä merkittävänä kurssitarjontana.

Tarjonnassa on pyritty myös siihen, että eri toiminnat tukevat toisiaan. Esimerkkinä voisi mainita kieltenopiskelun. Kielitaidon petraaminen on useille maahanmuuttajille ensisijainen asia yhteiskuntaan integroitumisen ja työllistymisen kannalta, joten Idea Store tukee sitä monin eri tavoin. Kieltä opetetaan kirjamuotoisten sekä kurssimuotoisten kielikurssien kautta, ja oppimista tuetaan kaunokirjallisuuden, musiikin ja elokuvien avulla.

 

KAUPPAKESKUSMAINEN

Konseptissa silmiin pistävää on kirjaston ja kansalaisopiston palvelujen saumaton yhdistäminen. Kurssitarjonta on erittäin laajaa, kirjo vaihtelee erilaisista kielikursseista tanssiin ja joogaan. Erilaiset terveyden edistämiseen liittyvät ryhmät kuuluvat myös konseptiin, mitä tukee sosiaali- ja terveyspalvelujen kustantamat terveysneuvojat, joita Idea Storeissa työskentelee yhteensä 12. Idea Storessa kokoontuu esimerkiksi tupakasta vieroittautujien ryhmä.

Kirjaston tilasuunnittelussa on lähdetty siitä, että tilassa yhdistyy kaupallisista tiloista tuttu rytmi ja visuaalisuus. Tila ei kikkaile arkkitehtuurisilla yksityiskohdilla ja designhuonekaluilla, vaan kaikki on kauppakeskusmaista, ja joissakin kohdissa rakennuksesta saa viimeistelemättömän, jopa sutaistun kuvan.

Lapsille suunnattu tila jatkaa samaa konstailematonta linjaa, mitä koko rakennus edustaa. Toimintaan on kuitenkin panostettu puitteita enemmän. Lapsille on tekemistä jokaiselle viikonpäivälle satutuntien, kirjakerhojen ja läksyklubien muodossa.

Tavoitteena Idea Storen suunnittelussa oli, että asukkaille viestitään, mitä vastinetta verovaroille saa. Siinä on kävijämäärien perusteella onnistuttu. Lisäksi yhdistämällä toiminnot saman katon alle ja luomalla aidot moniammatilliset työyhteisöt, on pystytty luomaan palvelukokonaisuus, joka yhdistää taidetta, tiedettä, oppimista ja viihtymistä keskeistä sijaintia unohtamatta.


BIRMINGHAM CITY LIBRARY

Ensivaikutelma Birminghamin kirjastosta oli hyvin toisenlainen kuin Idea Storesta. Rakennus on piirteiltään erikoinen ja monumentaalinen. Lisäksi kirjaston ympäristö on huomattavasti Whitechapelia rauhallisempi, eikä kirjasto näytä olevan ihmisten luonnollisten kulkureittien varrella. Sen sijaan kirjasto on sijoitettu kulttuurikortteliin: samassa rakennuksessa toimii teatteri, naapurissa sijaitsee konserttitalo. Kirjaston rakennusprojekti on osa koko kaupunkikeskustan uudistamisprojektia, mikä on vielä kesken.

Tilasuunnittelun yhtenä ohjenuorana on ollut äänimaailma. Ääntä aiheuttavat toiminnot ovat alhaalla ja tutkimus- ja muut hiljaiset tilat ovat ylemmissä kerroksissa. Siksi lasten osasto on melko epäotollisella paikalla alimmassa ja takimmaisessa nurkassa. Lasten osasto on muuhun kirjastoon nähden visuaalisesti köyhä ja virikkeetön, eikä siinä ole tehty mielikuvituksellisia ratkaisuja, kuten muualla kirjastossa.

Poikkeuksellisia ratkaisuja edustavat ala-aulassa oleva kirjastokauppa, josta voi ostaa matkamuistoja ja kirjastosäätiön logolla varustettuja tuotteita. Lisäksi kirjaston parvekkeelle on rakennettu puutarha, jossa vierailupäivänä istui paljon ihmisiä.

PERUSTEELLISTA VIESTINTÄÄ

Uuden kirjaston rakentaminen on ollut suuri urakka noin miljoonan asukkaan kaupungille. Rakentamisesta ja kirjaston merkityksestä kaupunkilaiselle haluttiin viestiä perusteellisesti. Apuna käytettiin kirjastolähettiläitä, tavallisia birminghamilaisia, jotka auttoivat ymmärtämään kirjaston merkitystä kertomalla omaa tarinaansa siitä, kuinka kirjasto oli auttanut heitä elämässään. 
Rakennusurakkasopimus oli siinä mielessä poikkeava, että rakennusyhtiö velvoitettiin kantamaan sosiaalista vastuuta palkkaamalla töihin työttömiä, kodittomia ja entisiä rikollisia.

Birminghamin alueella on korkea työttömyystaso. Kaupunkilaisissa on paljon lukutaidottomia sekä terveysongelmaisia. Näihin ongelmiin pyritään vaikuttamaan tarjoamalla tilaa tekemiselle. Kirjastossa tieto nähdään tuotteena ja halutaan kannustaa oppimaan lisää.

Kaupungin säästöt heijastuvat kirjaston palveluihin esimerkiksi aukioloaikojen ja tapahtumien vähenemisen kautta. Henkilökuntaa on vähennetty yli puolella; nykyisin henkilökuntaa on 80. Vain 15 % asiakkaista tulee lainaamaan aineistoa. Kirjasto on oppimisen ja itsensä kehittämisen tila, joka tarjoaa siihen myös keinoja. Kirjastossa kannustetaan yrittäjyyteen ja työnhakuun, joita silmällä pitäen järjestetään erilaisia tietoiskuja ja työpajoja.

 

GOOGLE YHTEISTYÖKUMPPANINA

Kirjasto on rakentanut uudenlaisia yhteistyömalleja eri toimijoiden kanssa. Huomiota herättävin on Googlen The Digital Garage, jossa tarjotaan yrityksille ohjausta digitaalisuuden kehittämiseen. Palvelu on täysin Googlen käsissä; kirjasto tarjoaa vain tilat. Kirjaston tiloissa järjestettävistä festivaaleista, joiden teemoina ovat esimerkiksi jazzmusiikki ja kirjallisuus, on tullut suosittuja. Kirjasto on ollut myös sinkkuiltojen, häiden ja valmistujaisten näyttämönä.

Kirjaston ylimmästä kerroksesta löytyy arkisto, josta löytyy kaupungin historiaan että väestöhistoriaan liittyviä asiakirjoja. Kirjastolla on myös kulttuurihistoriallisesti merkittävä valokuvakokoelma sekä muun muassa kokoelma vanhoja matkalippuja sekä mykkäelokuvissa soitettujen musiikkien partituureja.

 

DOKK1, Århus Tanska

Århusin satama-alueen uudistaminen on laajin julkinen rakennusprojekti kaupungissa. Sen keskiössä on valtava kirjasto, johon on yhdistetty yhteispalvelu ja urbaani mediakeskus. Kirjasto ja yhteispalvelu toimivat 18 000 m² tiloissa. Lisäksi tarjolla on 11 000 m² vuokrattavaa tilaa.

Pontimena uuden kirjaston rakentamiselle ovat olleet demografiset muutokset sekä uusi kansalaisuuden käsite. Kirjastoon on haluttu tiloja oppimiselle, osallistumiselle, vaikuttamiselle ja inspiraatiolle. Kirjasto on nähty yhteisön koherenssin luojana 325 000 asukkaan kaupungissa ja sen kehittämisessä on haluttu huomioida uudet teknologiat, kumppanuudet ja rahoitusmallit.

Dokk1 on tilana huikaiseva. Ensimmäinen ajatus rakennuksesta oli esteettömyyden puute, koska kuljimme kirjastoon äärettömän jyrkät betoniportaat, mutta kirjastoon pääsee myös liukuportailla tai hissillä. Ensimmäisessä kerroksessa on aikuisten osasto hiljaisine tiloineen, yhteispalvelu, kahvila sekä isompi ja pienempi sali erilaisia tilaisuuksia varten. Kahvilan operoijana on Fazer, jonka kanssa on solmittu sosiaalinen sopimus, joka velvoittaa sen työllistämään nuoria.

Vaikuttavinta kirjastossa ovat lasten ja nuorten tilat, joissa kirjallisuuden lisäksi on rutosti tekemistä. Tilaa ja välineitä löytyi myös liikkumista vaativille peleille ja leikeille, konsolipeleille, askartelulle ja olipa kirjastossa myös kasvihuone, jossa pääsi vaihtamaan kukille mullat. Toiminnallisuus oli ulotettu myös terassille, josta löytyi upeita kiipeilytelineitä, jotka näyttivät kiinnostavan sekä isoja että pieniä lapsia.

Leimaa-antavaa Dokk1:n suunnittelussa onkin näyttänyt olevan toiminnallisuus ja oivaltaminen. Tila on monimuotoinen ja monipuolisesti kalustettu, mikä tekee siitä mielenkiintoisen ja tutkimusmatkoille houkuttelevan.

 

HELSINGÖR, Tanska

Helsingör on 61000 asukkaan kaupunki, jossa ei ole koulutustarjontaa ja joka on sosioekonomisesti hyvin heterogeeninen alue. Helsingörin kirjastolle on remontoitu tilat vanhalle telakalle. Samassa rakennuksessa on myös kulttuurikeskus, ja naapurissa sijaitsee merimuseo ja Hamletin linna, Kronborg. Helsingör on perinteinen satama- ja telakkakaupunki, mutta telakan loppumisen ja merenkulun murroksen jälkeen kaupungissa päätettiin sijoittaa kulttuuriin. Kulttuurille on haluttu luoda syvempi merkitys, ja sen avulla halutaan houkutella turisteja.

Kirjastosta avautuvat upeat näkymät merelle ja Kronborgin linnaan. Suunnittelussa on haluttu tuoda esille rakennuksen menneisyyttä niin osastojen nimeämisessä, erilaisessa esineistössä kuin sisustuksen yksityiskohdissa.

Kolmannessa kerroksessa sijaitseva aikuisten tietokirjaosasto on melko perinteinen lukuun ottamatta puolipallon muotoista hyllyä ja av-osaston alun perin television katseluun tarkoitettua tilaa. Koska televisiota ei juurikaan katsella kirjastossa, toinen tv-paikoista oli muokattu musiikin esittelyyn tarkoitetuksi infopisteeksi, mikä vaikuttaa hyvältä idealta.
Toisessa kerroksessa on aikuisten kaunokirjallisuus ja tapahtumien järjestämiseen tarkoitettu tila. Suurin elämys on Århusin tavoin ensimmäisessä kerroksessa sijaitseva lasten ja nuorten osasto, joka on kalustettu tutkimusretkiä ja löytämisen iloa silmällä pitäen.

Helsingörin kirjasto muistuttaa konseptiltaan huomattavasti useita suomalaisia kirjastoja. Sen ytimessä on kokoelma. Tilaa on pyritty suuntaamaan myös oleskeluun ja tapahtumien järjestämiseen. Parhaiten siinä on onnistuttu lasten osastolla, jossa etenkin leikkitila sekä askarteluhuone ovat onnistuneita ja viihtyisiä ratkaisuja.

 

TÅRNBY, Tanska

Tårnbyn kirjasto on vierailukohteistamme vanhin. Se sijaitsee sivussa kaupallisesta keskuksesta, mutta on samassa korttelissa esimerkiksi terveyskeskuksen kanssa. Kirjasto on rakennettu 1980-luvulla, mutta sen konseptia on kehitetty vuosien saatossa. Perinteisen kirjastotoiminnan lisäksi tilaan on tuotu toiminnallisia elementtejä, kuten erilaisia ompelu- ja brodeerauskoneita, 3D-tulostimia sekä lasten leikkinurkkauksia, joista toisessa on jopa kiipeilyseinä.

Tårnbyssä on laaja tapahtumatarjonta. Ohjelmassa on niin robottien rakentamista lapsille, vauvahierontaa, kirjailijavierailuita, pelaamista ja niin edelleen. Lokakuussa tarjolla oli 38 tapahtumaa, joista osa oli ilmaisia ja osaan oli pieni, euron tai parin pääsymaksu.

 

KIRJASTO OSANA YHTEISÖÄ

Matkan aikana nousi esille kirjaston merkitys erityisesti monikulttuurisessa toimintaympäristössä.  Yhteistä kaikille kohteille oli uudenlainen, laaja-alainen näkemys kirjastojen toiminnasta ja merkityksestä osana yhteisöä. Kirjastot ovat kohtaamis- ja oppimispaikkoja. Niille annetaan vahva rooli yhteiskunnallisen tasa-arvon synnyttäjinä ja vahvistajina sekä sosiaalisten epäkohtien tasoittajana. Kirjastojen nähdään luovan kansalaisuutta ja antavan tarvittavia taitoja, tietoja ja keinoja yhteiskunnassa toimimiseen. Silti kaikissa vierailukohteissa kirjat, kirjallisuus ja tarinat ovat vahvasti mukana, eikä niitä ole unohdettu monipuolisissa konsepteissa.

Tärkeintä ei ollut arkkitehtuurisesti upea rakennus vaan asiakkaille tarjotut palvelut ja mahdollisuudet.