Etusivu> Suomen kirjastoseura> Apurahat ja palkinnot

Apurahat ja palkinnot

Apurahat ja stipendit

Helle Kannila -rahasto
Rahaston tarkoituksena on tukea kirjastoalan kehitystä ja alaan liittyvää tutkimusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi rahasto jakaa apurahoja seuran jäsenille kotimaassa ja ulkomailla tehtäviä kirjastoalan opintomatkoja varten.
Lisäksi rahastosta jaetaan harkinnan mukaan muita apurahoja ja stipendejä kirjastoalan edistämiseksi ja alaan liittyvän tutkimuksen tukemiseksi.

Suomen kirjastosäätiö
Säätiö perustettiin tukemaan kirjastoalan tutkimusta ja kehitystä vuonna 1995.

Säätiö tukee:
kirjastoja hyödyttäviä kampanjoita
alan koulutusta sekä tutkimusten, selvitysten ja kokeilujen tekemistä
kirjastoalan kansainvälistä toimintaa
muuta tarkoitustaan edistäää toimintaa

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa Suomen kirjastoseuran hallituksen valitsema kuusijäseninen hallitus apunaan asiamies. Jäsenten kaudet ovat kolmivuotisia ja niitä saa olla korkeintaan kaksi peräkkäin. Säätiön asiamiehenä toimii Anneli Ketonen. Tiedustelut: asiamies Anneli Ketonen, puh. 040 520 6156.

Lisätietoja säätiöstä Kirjastot.fin sivuilta.

Karl-Erik Henrikssonin rahaston apurahat
Suomen kirjastoseura ja Suomen tieteellinen kirjastoseura perustivat Karl-Erik Henrikssonin rahaston vuonna 1969 kunnioittaakseen Karl-Erik Henrikssonin muistoa. Rahastosta jaetaan joka toinen vuosi apurahoja joko kirjastotieteen tutkimukseen tai ulkomaiseen kirjasto-opintomatkaan.

Katso tarkemmin STKS:n sivuilta.
Karl-Erik Henrikssonin rahaston yhteyshenkilö on Mervi Kivirinta.

Karl-Erik Henrikssonin rahaston adresseja ja A5-kokoisia kierrevihkoja
saa tilata Suomen kirjastoseurasta (p. 044-522 2941 tai sähköpostilla ). Adressin hinta on 10 euroa ja kierrevihkon hinta 5 euroa. Rahat maksetaan suoraan Karl-Erik Henrikssonin rahaston pankkitilille Nordea FI76 2185 2001 0216 57.

Palkinnot ja ansiomerkit

Suomen kirjastoseura jakaa kaksi henkilöpalkintoa sekä Vuoden kirjasto -palkinnon joka toinen vuosi Kirjastopäivien yhteydessä.

Vuoden kirjastoammattilainen

Vuoden kirjastoammattilainen -palkinnon tarkoitus on tehdä yleisten kirjastojen ammattilaisten arvokas työ entistä näkyvämmäksi. Samalla tuemme kirjastolaisten ammatillista identiteettiä ja ammattiylpeyttä kannustavien palautteiden avulla. Tavoite on ensisijaisesti tuoda esiin henkilöitä ja osaamista kirjastoissa.

Vuoden kirjastokehittäjä

Kirjaston kehittäjä -palkinto tuo huomion alan uusille innovaatioille. Palkinto voidaan myöntää joko yksittäiselle henkilölle tai työryhmälle, joka on onnistuneesti yhdessä vienyt kirjastopalveluja eteenpäin. Palkinto voidaan myöntää kirjastossa työskentelevälle tai alan muulle toimijalle, joka on merkittävästi edistänyt alan kehitystä.

Vuoden kirjasto

Vuoden kirjasto on kilpailu, jossa etsitään Suomen parasta kirjastoa. Kilpailu järjestettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2022 Suomen kirjastoseuran ja Kuntaliiton toimesta. Kilpailuun voivat ilmoittautua mukaan niin pienet lähikirjastot, kirjastoautot kuin suuret kunnan pääkirjastot. Kirjastoseuran, Kuntaliiton ja muiden kulttuurialan toimijoiden muodostama raati valitsee finalistikirjastot, joista tuotetaan kisaa varten kuvia ja esittelytekstit. Palkinto myönnetään kirjastolle, joka tekee yhteiskunnallisesti vaikuttavaa työtä ja rakentaa tulevaisuuden kirjastoa.

Lisätietoa Vuoden kirjasto –sivuilta.

*****

Ansiomerkit

Kirjastoseuran ansiomerkkejä myönnetään tunnustuksena ansiokkaasta kirjastotyöstä tai toiminnasta kirjastoalan luottamuselimissä tai erityisen ansiokkaasta teosta kirjaston puolesta.
Ansiomerkin myöntämisestä päättää Suomen kirjastoseuran hallitus. Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää vähintään viidentoista ja hopeinen vähintään viiden vuoden toiminnasta. Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää myös erityisen ansiokkaasta teosta kirjaston puolesta.

Ansiomerkkisäännöt:
§ 1 Tunnustuksena ansiokkaasta kirjastotyöstä tai toiminnasta kirjastoalan luottamuselimissä tai erityisen ansiokkaasta teosta kirjaston puolesta Suomen kirjastoseura myöntää ansiomerkkejä.
§ 2 Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää vähintään viidentoista (15) ja hopeinen vähintään viiden (5) vuoden toiminnasta. Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää myös erityisen ansiokkaasta teosta kirjaston puolesta.
§ 3 Ansiomerkkien myöntämisestä päättää Suomen kirjastoseuran hallitus kirjaston toiminnasta vastaavan lautakunnan tai vastaavan elimen tai kirjaston tekemän esityksen perusteella. Perusteluissa on mainittava asianomaista koskevat henkilötiedot ja tiedot siitä missä kirjastoalan viroissa tai luottamustoimissa asianomainen toimii tai on toiminut sekä tiedot asianomaisen mahdollisesta muusta kirjastolaitosta edistävästä toiminnasta tai kuvaus ansiokkaasta teosta. Suomen kirjastoseuran hallitus voi myöntää ansiomerkkejä omasta aloitteesta.
§ 4 Ansiomerkin maksaa esityksen tekijä. Kultaisen ansiomerkin hinta on 100,00 euroa, hopeisen 65,00 euroa.
§ 5 Ansiomerkki on tarkoitettu kannettavaksi joko alueellisissa, valtakunnallisissa tai kansainvälisissä kirjastotilaisuuksissa tai kunnallisissa juhlissa.

Osoita esityksesi ansiomerkin saajasta Suomen kirjastoseuran hallitukselle Kirjastoseuran toimistoon (Runeberginkatu 15 A 6, 00100 Helsinki 10), sähköpostilla info(at)fla.fi

Ansiomerkin on suunnitellut taiteilija Ralf Oivo v.1960. Merkki otettiin käyttöön Kirjastoseuran 50-vuotisjuhlavuonna 1960. Ansiomerkin mukana toimitettavan kunniakirjan on suunnitellut taiteilija Maire Peiponen.