Etusivu> Suomen kirjastoseura> Hallitus

Hallitus

Suomen kirjastoseuran hallitus johtaa seuran toimintaa yhdessä toiminnanjohtajan kanssa. Hallituksen tärkeä tehtävä on seuran strategiatyö yhteistyössä työryhmien ja henkilöstön kanssa.

Hallitus muodostaa seuran kannan ajankohtaisissa kirjastoalaa koskevissa kysymyksissä yhdessä toiminnanjohtajan kanssa.

Kukin hallituksen jäsen on omalta osaltaan seuran kasvot julkisuudessa.

Hallitus valvoo seuran taloudellista tilannetta ja linjaa seuran myöntämien apurahojen käytöstä sekä ansiomerkeistä ja palkinnoista. Se myös hyväksyy jäsenhakemukset.

Hallitus valitsee keskuudestaan työvaliokunnan, johon yleensä kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja toiminnanjohtaja. Työvaliokunta esimerkiksi valmistelee päätösesityksiä hallituksen kokouksiin ja on yleensä rekrytointiryhmänä uutta henkilöstöä palkatessa.

Hallituksen keskuudesta voidaan valita jäseniä määräaikaisiin työryhmiin, esimerkiksi e-vaalin valmistelutyöryhmä.

Hallitus perustaa ja nimeää jäsenet seuran työryhmiin sekä ulkopuolisiin työryhmiin ja luottamustehtäviin joihin seura on kutsuttu.

Hallitukseen jäsenet valitaan seuran vuosikokouksessa ja uudet jäsenet aloittavat tehtävässään vuoden vaihtuessa. Hallituksen vakituisen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta ja varajäsenen yksi vuosi, puolet hallituksen kokoonpanosta on erovuorossa vuosittain. Toimikausien määrää ei ole rajoitettu.

Hallituksen yhteystiedot löydät täältä.