Etusivu> Finlands Biblioteksförening

Finlands Biblioteksförening

Finlands biblioteksförening är en medborgarorganisation som arbetar för att främja de allmänna bibliotekens ställning. Våra medlemmar är biblioteksanställda och bibliotekskunder.

Vi producerar aktuell och ny information om finländska bibliotek. Vi talar om för politikerna varför det är viktigt att stödja biblioteken. Vi ordnar evenemang och utbildning för de sakkunniga i branschen.

Vi ger ut tidskriften Kirjastolehti (Biblioteksbladet) och ordnar vartannat år Finlands största evenemang i biblioteksbranschen, de riksomfattande Biblioteksdagarna. Vi samordnar Bibliotekets dag som ordnas den 19 mars.

Våra arbetsgrupper hjälper de sakkunniga att bygga nätverk, lära sig nytt och utveckla sin expertis.

Bli medlem så är du med i det största samfundet i biblioteksbranschen. Som medlem påverkar du utvecklingen av de finländska biblioteken. Du får aktuell information om biblioteken och biblioteksbranschen. Den årliga medlemsavgiften är liten och du får rabatt på avgiften om du studerar, är arbetslös eller pensionär. Olika typer av sammanslutningar kan också bli medlemmar.

Läs mer om medlemskapet (på finska) här 

Kontakta oss per e-post: