Etusivu> Finlands Biblioteksförening

Finlands Biblioteksförening

Vad gör Biblioteksföreningen?

Finlands biblioteksförening är en medborgaroganisation som arbetar för att förbättra verksamhetsförutsättningarna för Finlands allmänna bibliotek.

Biblioteksföreningen bedriver en aktiv kampanj för biblioteken, ger utlåtanden och ställningstaganden och erbjuder sakkunskap i biblioteksärenden samt är med och utvecklar de biblioteksanställdas kunnande.

Biblioteksföreningen ger ut tidskriften Kirjastolehti (Biblioteksbladet) och anordnar varannat år branschens största riksomfattande evenemang Biblioteksdagarna. Därutöver koordinerar föreningen årligen bibliotekens riksomfattande kampanj Bibliotekets dag den 19.3.

Biblioteksföreningens arbetsgrupper erbjuder möjlighet till att bilda nätverk för dem som jobbar inom branschen utbildning för att utveckla fackets sakkunnighet.

Som medlem i Biblioteksföreningen är du med om att arbeta för bibliotekens bästa samt bygga upp och utveckla framtidens bibliotek.

Har du frågor kontakta gärna oss info@fla.fi

Kontaktinformation

Verksamhetsledare Rauha Maarno
rauha.maarno@fla.fi
tel. +358 44 7481801
Runeberginkatu 15 A 6, FI-00100 Helsinki, Finland