Etusivu> Suomen kirjastoseura> Lausunnot ja kannanotot

Lausunnot ja kannanotot

11.6.2024

Kirjastoseuran lausunto kulttuuripoliittiseen selontekoon – kirjastot ovat kulttuuripalveluiden keskiössä.

LUE LAUSUNTO (PDF)

19.10.2023

Kirjastoseuran lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2024.

LUE LAUSUNTO (PDF)

17.10.2023

Kirjastoseuran lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle tekijänoikeuslain muuttamisesta.

LUE LAUSUNTO (PDF)

31.1.2023

Kirjastoseuran lausunto E-aineistojen kirjastokäyttöä korvaamista koskevasta selvityksestä.

LUE LAUSUNTO (PDF)

16.11.2022

Kirjastoseuran lausunto Suomen digitaalisesta kompassista.

LUE LAUSUNTO (PDF)

13.06.2022

Kirjastoseuran lausunto Saavutettavuuskirjasto Celiasta.

LUE LAUSUNTO (PDF)

16.05.2022

Kirjastoseuran lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta.

LUE LAUSUNTO (PDF)

29.10.2021

Kirjastoseuran lausunto Turun vanhan kirjastoauton entisöimishankkeesta.

LUE LAUSUNTO (PDF)

28.10.2021

Suomen kirjastoseuran lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 184 §n muuttamisesta.

LUE LAUSUNTO (PDF)

14.10.2021

Suomen kirjastoseuran lausunto kansalliseen lukutaitostrategiaan 2030.

LUE LAUSUNTO (PDF)

14.10.2021

Suomen kirjastoseuran lausunto eduskunnan sivistys- ja tiedejaostolle koskien hallituksen esitystä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022.

LUE LAUSUNTO (PDF)

12.1.2021

Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle tartuntatautilakiin esitetyistä muutoksista.

LUE LAUSUNTO (PDF)

22.10.2020

Lausunto eduskunnan sivistys- ja tiedejaostolle koskien hallituksen esitystä HE 146/2020 vp eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021
Valtion talousarviossa on tunnistettu, että yleisissä kirjastoissa pitää parantaa digitaalisten sisältöjen yhdenvertaista saatavuutta. Ehdotamme lisärahoitusta kuntien yhteisen e-kirjaston kehittämiseen vuosille 2021–22.

LUE LAUSUNTO (PDF)

29.4.2020

Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024.

LUE LAUSUNTO (PDF)

4.11.2019

Lausunto eduskunnan sivistys- ja tiedejaostolle koskien hallituksen esitystä HE 29/2019 eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
Kirjastoautojen hankintaan kohdennettu miljoonan euron lisärahoitus on tarpeellinen ja toivomme sille jatkuvuutta. Esitämme myös erillisen määrärahan osoittamista yleisten kirjastojen yhteisen e-kirjaston pilotointiin.

LUE LAUSUNTO (PDF)

10.4.2019

Lausunto opetushallitukselle lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnoksesta.
Ehdotamme opetussuunnitelmaan lisättäväksi tietoa siitä, miten yleinen kirjasto tai koulukirjasto voi tukea opiskelua.

LUE LAUSUNTO (PDF)

19.11.2018

Kirjastoseuran digiohjelmaehdotus: Digitaalisen syrjäytymisen ehkäisyä kirjastojen ja järjestöjen yhteistyöllä.

LUE EHDOTUS (PDF)

16.10.2018

Lausunto eduskunnan sivistys- ja tiedejaostolle koskien hallituksen esitystä HE 123/2018 eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019.
Esitämme erillisen määrärahan osoittamista yleisten kirjastojen tuottamaan digitukeen. Lopullisena tavoitteena on kuroa umpeen digikuilu ja vahvistaa osallisuuden kokemusta eri väestöryhmissä. Lisäksi esitämme työryhmän perustamista selvittämään, millä keinoilla kirjastoautojen tulevaisuus Suomessa voitaisiin turvata.

LUE LAUSUNTO (PDF)

14.9.2018

Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle koskien hallituksen esitystä HE 92/2018 tekijänoikeuslain muuttamisesta
Esitys toteuttaa hyvin Marrakeshin sopimuksen ja EU:n lukemisestedirektiivin mukaiset muutokset Suomen lainsäädäntöön. Lakiesitys parantaa näkövammaisten ja muiden lukemisesteisten mahdollisuuksia lukemiseen ja tiedonsaantiin. Lisäksi esitys parantaa kirjastojen ja muiden yhteisöjen mahdollisuuksia palvella lukemisesteisiä käyttäjiä.

LUE LAUSUNTO (PDF)

14.5.2018

Koko kansan e-kirjasto
Jokaisella pitää olla tasapuolinen pääsy e-kirjoihin kotipaikasta riippumatta. Siksi ehdotamme kokeilua, jonka tavoitteena on koko Suomen laajuinen e-kirjasto.

LUE EHDOTUS (PDF)

5.3.2018

Lausunto valtiovarainministeriön digituen toimintamalliehdotuksesta.
Ehdotamme kokeilua, jossa alueellista kehittämistehtävää hoitavat kirjastot toimisivat digituen toimintamallin käynnistämisessä suoraan yhteistyössä Väestörekisterikeskuksen kanssa valtion myöntämällä erillisrahoituksella.

LUE LAUSUNTO (PDF)