Etusivu> Suomen kirjastoseura> Julkaisut

Julkaisut

Suomalaiset ja kirjastot 2023

Kantar Publicin tutkimuksessa kerrotaan, että kirjastoissa käyminen ja kirjastojen käyttö voivat normalisoitua lopullisesti tämän vuoden aikana. Kirjaston käyttö on edelleen hyvällä tasolla, sillä kaksi kolmesta suomalaisesta kävi viime vuonna kirjastossa. Lisäksi noin puolet on kokeillut e-kirjastoa. Kirjastoalan ammattilaiset ovat toiveikkaita siitä, että kirjastojen käyttö palautuu ennalleen.

Tutkimuksen yhteenveto (pdf-tiedosto)

IFLA:n ja UNESCO:n yleisen kirjaston manifesti 2022

Kirjastojen ytimessä ovat tieto, lukutaito, kasvatus, inkluusio ja kansalaisten osallistuminen. Kirjasto tukee koulutusta ja elinikäistä oppimista sekä luo ja vahvistaa lukutottumuksia syntymästä aikuisuuteen saakka. Manifestissa nostetaan myös esille medialukutaito ja digitaalinen lukutaito. Kirjasto on kohtaamispaikka, joka mahdollistaa yhteisölle mahdollisuuden järjestäytyä. Se myös edistää kulttuurien välistä kanssakäymistä ja suosii kulttuurin monimuotoisuutta.

Lue manifesti (pdf-tiedosto)

Koronapandemia ja kirjastot 2022

Suomen kirjastoseura teetti Kantarilla tammikuussa 2022 tutkimuksen, jossa selvitettiin suomalaisten suhdetta kirjastoon: kuinka he käyttävät sitä ja minkälaisia käsityksiä he liittävät siihen.

Kirjastojen käytön osalta kiinnostuksen kohteena oli niissä käyminen viime vuonna, näkemykset korona-ajan vaikutuksista (käytön määrä ja käyttötavat) siihen sekä arviot tulevasta käytöstä. Erikseen selvitettiin fyysistä vierailua kirjastossa sekä sen käyttämistä verkossa.

Lisäksi kysyttiin kirjaston vaikutuksista omaan elämään ja hyvinvointiin. Tutkimukseen osallistuneet saivat myös kertoa näkemyksensä kirjastoihin kohdistuvien koronarajoitusten vaikutuksesta ihmisten elämään.

Kirjastoihin liittyvää luottamusta tarkasteltiin eri näkökulmista. Tässä osiossa kysyttiin kirjastolaitosta kohtaan tunnetun yleistä luottamusta. Lisäksi vastaajat saivat kertoa, kuinka paljon luottavat siihen, että eräät kirjastoihin liittyvät asiat ovat Suomessa korkeatasoisia ja hyvin hoidettuja.

Lopuksi tarkasteltiin sitä, minkälaisten asioiden toteutuessa suomalaiset voisivat ajatella käyttävänsä kirjastoa nykyistä enemmän.

Tutkimuksen yhteenveto (pdf-tiedosto)

IFLA Trend report 2021

Suomen kirjastoseura on käännätti IFLAn Trend reportin  suomeksi:
Trend report 2021 (PDF)

Tunnista valeuutinen (2019)

Julkaisu sisältää vinkkejä siihen, kuinka valeuutinen on mahdollista tunnistaa. Kansainvälisen kirjastojärjestö IFLAn laatima juliste käännettiin Kirjastoseuran toimesta vuonna 2019, ruotsinkielisen version käännätti Ruotsin kirjastoseura. Alla juliste ladattavana pdf- ja jpg-formaatissa Suomen suurimmilla kieliryhmillä ja englanniksi.

Tunnista valeuutinen (pdf-tiedosto)

Tunnista valeuutinen (jpg-tiedosto)

Faktakolla artikeln ( pdf-fil)

Faktakolla artikeln (jpg-fil)

Tunnista valeuutinen_viro (pdf)

Tunnista valeuutinen_viro (jpg)

Tunnista valeuutinen_venäjä (pdf)

Tunnista valeuutinen_venäjä (jpg)

How to spot fake news_en (pdf)

How to spot fake news_en (jpg)

Yllä olevien kielivaihtoehtojen lisäksi löydät julisteen lukuisilla kielillä IFLAn sivuilta TÄÄLTÄ.

Suositukset kirjavinkkauksen järjestämiseksi yleisissä kirjastoissa / Rekommendationer om anordnande av bokprat på allmänna bibliotek (2021)

Sisältää kirjavinkkauksen ohjeet: mitä, miten, kenelle ja mihin hintaan. Suosituksen on luonut Kirjastoseuran nuortenkirjastotyöryhmä yhteistyössä Kirjavinkkariyhdistyksen kanssa. Suosituksen allekirjoittavat Suomen kirjastoseura, Akava, JHL, Jyty ja Kumula sekä Finlands svenska biblioteksförening.

LATAA OHJEET (pdf-tiedosto)

LADDA NED (pdf-fil)

Koronapandemia ja kirjastot (2020)

Puolet suomalaisista oli sitä mieltä, että kirjastojen sulkemisella oli kielteisiä vaikutuksia ihmisten elämään. Tutkimukseen vastasi 1143 ihmistä ja sen toteutti Kantar TNS. Tutkimuksen tilaaja oli Suomen kirjastoseura.

LUE TUTKIMUS (pdf-tiedosto)

IFLAn suositukset 0–18-vuotiaiden lasten kirjastopalveluille (2019)

Suosituksissa kuvaillaan lapsille suunnattujen kirjastopalveluiden hyviä käytäntöjä. Kansainvälisen kirjastojärjestö IFLAn suositukset käännettiin Kirjastoseuran toimeksiannosta vuonna 2019.

LATAA SUOSITUKSET (pdf-tiedosto)

Kirjastoalan työntekijäselvitys (2019)

Peräti yhdeksän kymmenestä kirjastoalan työntekijästä innostuu usein työssään. Yli 70 prosenttia alan työntekijöistä on huolissaan kirjastojen tulevaisuudesta. Kirjastoalan laajin työntekijäselvitys tehtiin yhdessä Minerva-ryhmän kanssa.

Lataa selvitys (pdf)

Selvitys sähköisten kirjojen lainaamisesta yleisissä kirjastoissa (2019)

EU:n tuomioistuin linjasi vuonna 2016, että e-kirjat pitää rinnastaa EU:n lainaus- ja vuokrausdirektiivin nojalla paperisiin kirjoihin. EU-tuomioistuimen päätös vaikuttaa myös Suomeen. Sähköisten kirjojen lainaus yleisistä kirjastoista on Suomessakin mahdollista ilman erillistä lupaa.

LUE SELVITYS (pdf-tiedosto)

Kirjastojen taloudelliset vaikutukset (2017)

Suomen kirjastoseura teetti selvityksen kirjastojen vaikuttavuudesta. Selvityksen toteutti Oxford Research Oy. Selvitys saatavilla suomeksi ja ruotsiksi.

LATAA SELVITYS (pdf-tiedosto)