Etusivu> Suomen kirjastoseura> Kansainvälinen toiminta

Kansainvälinen toiminta

Kannustamme kirjastoja tukemaan työntekijöidensä kansainvälistymistä. Kirjastoseuran jäsenet ovat olleet mukana kokoamassa kansainvälistymisen tietopankkia, joka päivitetään tänne syksyllä 2021.

Hankkeet ja apurahat kansainvälisessä toiminnassa

Kirjastot, Aluehallintovirasto (AVI), Suomen kirjastoseura ja erilaiset säätiöt tukevat osallistumista kansainvälisiin koulutuksiin, seminaareihin ja konferensseihin. Mahdollisuus saada rahoitusta kasvaa huomattavasti, mikäli saa esityksen tai posterin mukaan ohjelmaan. Myös suurilla kansainvälisillä kirjamessuilla on seminaariohjelmaa, jossa voi pitää esityksen tai esitellä oman kirjaston toimintaa posterilla. Aluehallintovirasto järjestää myös kirjastoihin opintomatkoja, joihin voi päästä mukaan.

Kotimaisia apurahojen rahoituskanavia:

Kirjastot

Hankkeet

 • Hankkeisiin voidaan saada tukea kotimaassa esimerkiksi kunnilta, aluehallintovirastolta tai opetus- ja kulttuuriministeriöltä.
 • Kansainvälisten hankkeiden suunnitteluun löytyy useita kansainvälisiä järjestöjä ja rahoittajia:
 • Pohjoismaiset säätiöt (pohjoismaisesta yhteistyöstä yleisesti lisätietoa osoitteesta www.norden.org )
 • Bill & Melinda Gates Foundation -hyväntekeväisyyssäätiö, https://www.gatesfoundation.org/
 • IREX-järjestö, International Research & Exchanges Board, https://www.irex.org (työ- ja harjoittelupaikat, koulutus)
 • Read Global -järjestö, Rural Education and Development Global, http://www.readglobal.org/.
  Järjestö perustaa maaseutuyhteisöihin kirjasto- ja neuvontakeskuksia, jotka toimivat täysin paikallisen yhteisön voimin ja sen omistuksessa. Read Global ei tarjoa rahoitusta, mutta sen kautta saattaa päästä osallistumaan järjestön omiin hankkeisiin.
 • Book Aid -järjestö, https://bookaid.org/.
  Tarjoaa kirjalahjoituksia eri puolille maailmaa. Järjestöllä on lisäksi erilaisia hankkeita ja ohjelmia, joilla kehitetään kirjastoja ja koulutetaan opettajia ja kirjastoammattilaisia.
 • EIFL-järjestö, Electronic Information for Libraries, http://www.eifl.net/.
  Järjestö tekee yhteistyötä kirjastojen kanssa tarjoten mahdollisuuksia tiedonsaantiin koulutuksessa, tutkimuksessa ja yhteisöjen kestävässä kehityksessä.

Väyliä maailmalle

Vaihdot
Erasmus+
Kirjastot voivat hakea apurahaa aikuiskoulutuksen toimijoille tarkoitetussa ohjelmassa: http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/aikuiskoulutukselle
Korkeakouluille suunnatussa ohjelmassa toteutetaan myös henkilöstövaihtoa, johon voi hakeutua oman organisaation kautta: http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/korkeakoulutukselle
Katso myös CIMO – Center for International Mobility, http://www.cimo.fi/

Työpaikka ulkomailta
Kansainvälinen kirjastojärjestö IFLA ylläpitää kirjastoalan työpaikkojen sähköpostilistaa, johon voi liittyä ja sitä kautta seurata avoimia työpaikkoja ulkomailla.

YK:n asiantuntija-vapaaehtoisille suunnatun UN voluntaries -ohjelman (https://www.unv.org) kautta saattaa myös saada työpaikan, mutta kirjastoalan työt eivät tässä ohjelmassa ole kovin yleisiä. Yleensä työtehtävän pituus on 6-12 kk ja vaatimuksena on relevantti työkokemus sekä vähintään 25 vuoden ikä. Työstä ei saa varsinaista palkkaa, mutta palkkio kattaa päivärahan ja vakuutuksen.

Hyvä paikka etsiä kirjastoalan töitä on INALJ, http://inalj.com/, joka tunnettiin aiemmin nimellä ’I need a library job’. Työpaikkailmoitusten lisäksi sivusto tarjoaa myös lukuisia artikkeleita liittyen mm. verkostoitumiseen ja ammatilliseen kehitykseen.

Kirjastot voivat osallistua NAPLE Sister Libraries -ohjelmaan (https://sisterlibrariesnaple.wordpress.com/). Ohjelman avulla omalle kirjastolle etsitään sopiva yhteistyökumppani. Ohjelma on avoin ja osallistujat määrittelevät sen sisällön. Rahoitusta ohjelma ei tarjoa, vaan lähtökohtana on yhteistyö, josta ei tule kustannuksia.

Kansainväliset kirjastojärjestöt ja verkostoituminen

Alla on lyhyesti esitelty muutama kirjastoalan suurin toimija.

The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
https://www.ifla.org/
Tästä kannattaa aloittaa tutustuminen kirjastojen kansainväliseen toimintaan. Ammattilaiset voivat hakea esimerkiksi IFLA:n Special Interest Groupin (SIG) jäseneksi. Näitä erityisryhmiä löytyy parikymmentä erilaista, ja teemat vaihtelevat maaseutukirjastoista kirjastohistoriaan. Toinen mahdollinen kanava on toimia vapaaehtoisena New Professionals Special Interest Group -ryhmässä (NPSIG), joka on tarkoitettu kirjastoalan opiskelijoille ja vastavalmistuneille.

American Library Association (ALA)
http://www.ala.org/
ALA on maailman suurin ja vanhin kirjastojärjestö. Sen järjestämiin konferensseihin ja kokouksiin haetaan ajoittain myös pohjoismaisia esityksiä ja postereita.

The European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (EBLIDA)
www.eblida.org
EBLIDA on itsenäinen kattojärjestö Euroopassa toimiville kirjasto-, informaatio- ja arkistoalan järjestöille ja instituutioille. EBLIDA keskittyy eurooppalaiseen tietoyhteiskuntaan liittyviin asioihin, kuten tekijänoikeuteen ja lisensointiin sekä kulttuuriin ja koulutukseen.

Next Library
http://www.nextlibrary.net/

Next Library on Tanskan Aarhusin kirjaston vuonna 2009 käynnistämä konferenssi ja verkosto. Konferenssin pitopaikka vaihtelee vuosittain. Next Library pyrkii olemaan enemmän kuin konferenssi: se on yhteisö, joka kokoaa tulevaisuuteen katsovat kirjastoammattilaiset yhteen.