Etusivu> Suomen kirjastoseura> Hankkeet ja kumppanit

Hankkeet ja kumppanit

Käynnissä olevat hankkeet

Ei tällä hetkellä käynnissä olevia hankkeita.

Päättyneet hankkeet

Digital Travellers

Digital Travellers -projektin avulla saimme tietoa, miten Suomen kirjastojen digiopastus vertautuu muihin EU-maihin. Projektissa olivat mukana Suomen lisäksi Puola, Belgia, Hollanti ja Ranska. Tavoitteena oli kouluttaa kirjastoammattilaisia entistä paremmiksi digituen antajiksi.

Libraries for All -hanke 2019–2020

Libraries for All -kehitysyhteistyöhankkeessa parannettiin näkövammaisten henkilöiden kirjastopalveluja Tansaniassa. Projektia toteutti Suomen kirjastoseura yhdessä Tansanian kirjaston (Tanzania Library Services Board) ja Tansanian näkövammaisten yhdistyksen (Tanzania League of the Blind) kanssa. Lisäksi mukana oli suomalaisia vammais- ja saavutettavuusasioiden asiantuntijaorganisaatioita. Hanketta tuki Suomen ulkoministeriö. Projekti päättyi ennenaikaisesti, mutta vaikuttamistyössä ehdittiin silti saada tuloksia. kansainvälinen Marrakeshin sopimus astui Tansaniassa voimaan vuonna 2020. Sopimuksella parannetaan julkaistujen aineistojen saatavuutta näkövammaisille. Lisäksi hankekirjastojen työntekijät Dar es Salaamissa ja Dodomassa oppivat kohtaamaan vammaisia asiakkaita ja tuntemaan heidän erityistarpeitaan.

Kirjastot ja kehitys -hanke 2012–2017

Suomen kirjastoseura toteutti vuosina 2012–2017 kehitysyhteistyöhankkeen Namibiassa ja Tansaniassa. Hankkeessa parannettiin kohdemaiden kirjastojen tietoyhteiskuntavalmiuksia ja annettiin tiedonhankinnan koulutusta yli 20 000:lle kirjaston käyttäjälle.
Kyselytutkimuksen mukaan moni onnistui parantamaan elämänlaatuaan uusien taitojen ansiosta. Esimerkiksi 27 % tansanialaisista ja 35 % namibialaisista vastaajista kertoi työllistyneensä kirjaston tarjoaman ilmaisen ICT-koulutuksen jälkeen.

Hankkeen yhteistyökumppanit olivat Suomen kirjastoseura sekä Namibian ja Tansanian kansalliset kirjastolaitokset Namibia Library and Archives Service (NLAS) ja Tanzania Library Services Board (TLSB). Hanketoiminnoissa oli mukana 22 namibialaista kirjastoa ja 10 tansanialaista kirjastoa.

Hankkeen loputtua kurssit jatkavat pyörimistään ja niistä on tullut vakiintunutta toimintaa.

Hankkeen pääasiallinen rahoittaja oli Suomen ulkoministeriö.

Kumppanit

Suomen kirjastoseura on seuraavien yhdistysten jäsen:

Muita yhteistyökumppaneita

Minerva-ryhmä

Minerva-ryhmä on kirjastoalan aatteellisten ja ammatillisten järjestöjen yhteistyöverkosto. Siihen kuuluvat:

  • Finlands svenska biblioteksförening FSBF rf
  • Suomen kirjastoseura ry
  • Suomen tieteellinen kirjastoseura STKS ry
  • Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (SAK)
  • Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty (STTK)
  • Akavan Erityisalat / Kuntien asiantuntijat KUMULA ry (AKAVA)
  • Tieteentekijöiden liitto / Informaatioalan Akateemiset INA ry (AKAVA)
  • Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry (Ammattiliitto Pro)