Etusivu> Kirjastolehti > THINK BIG, ACT SMALL

THINK BIG, ACT SMALL

TIEDÄTTEHÄN kliseisen lauseen ”tässä ollaan näköalapaikalla”? En ymmärtänyt lausetta aiemmin, mutta nyt työskenneltyäni kohta kaksi vuotta Suomen kirjastoseuran hallituksessa, ymmärrän ja allekirjoitan lauseen täysin.

TIEDÄTTEHÄN sen kliseisen lauseen ”tässä ollaan näköalapaikalla” mitä poliitikot ja päättäjät usein toistavat. En oikein ymmärtänyt lausetta aiemmin, koska ajattelin, että kaikilla meillä on sama uutisvirta ja tieto käytettävissä – myönnän, naiivisti ajateltu – mutta nyt työskenneltyäni kohta kaksi vuotta Suomen kirjastoseuran hallituksessa, ymmärrän ja allekirjoitan lauseen täysin. Tässä ollaan näköalapaikalla.

KIRJASTOSEURALTA pyydetään usein lausuntoja tai mielipidettä vasta valmistelussa olevista asioista, joten kuulen nykyään muun muassa lakimuutoksista aiemmin kuin ennen.  Keskustelemme hallituksen kokouksissa teemoista, joihin ei arkityössä ole ehtinyt paneutua. Kuten vaikkapa IFLAn Trend Reportista.

IFLAn Trend Report (löytyy suomennettuna tästä) on kirjastomaailman ulkopuolisten asiantuntijoiden näkemys informaatiomaailman, erityisesti digitalisoitumisen trendeistä. Ensi lukemalla se herätti hiukan korkealentoisia ajatuksia  ja ensimmäinen reaktioni olikin huokaisu ”miten tämä koskettaa ketään ruohonjuuritasolla työskentelevää”.  Kunnes hallituskollega, Helsingin kirjastotoimen apulaisjohtaja Saara Ihamäki avasi silmäni toteamalla, että jollemme ymmärrä mihin suuntaan ympäröivä maailma kehittyy, meidän on vaikea vastata tulevien sukupolvien tarpeisiin ja siten pitää kirjasto elävänä ja tarpeellisena. Ryhmätyöskentelyn hienous, oli kyse sitten kouluissa tai kokouksissa, on ajatustenvaihdossa – ja uusien näkökulmien avaamisessa.

MIETIN aiemmin lukemaani trendikatsausta uudesta näkökulmasta. Työskentelin ennen varsin pienessä sivukirjastossa ja yritin nähdä raportin keskeiset trendit tuon toimipisteen näkökulmasta. Löytyisikö kosketuspintaa ruohonjuuritason ja laajojen linjojen välillä? Keskeiset trendit lyhykäisyydessään ovat:

  1. uudet teknologiat sekä laajentavat että rajoittavat yksityisen henkilön tiedonsaantia
  2. verkko-opetus tasa-arvoistaa oppimista
  3. yksityisyyden suojan ja tietosuojan rajat määritellään uudelleen
  4. hyperverkottuneet yhteiskunnat kuuntelevat ja antavat valtaa uusille ryhmille ja näkemyksille
  5. uudet teknologiat mullistavat globaalin informaatiotalouden

PIENEN kirjaston näkökulma laajoihin globaaleihin trendeihin löytyi yllättävän helposti. Lyhyelläkin pohdinnalla yllä olevista trendeistä on nähtävissä mediakasvatuksen tarve omalle asiakaspiirille (kohdat 1,3 ja 5). Asiakkaiden osallistaminen sisällöntuotantoon on sekä kirjaston omien resurssien näkökulmasta tarpeellista että trendikästä (kohta 4). Kirjastojen on yhä tarjottava sekä laitteita että tukea niiden käyttöön syrjäytymisen ehkäisemiseksi (kohdat 1, 2 ja 5).

NÄKÖALAPAIKALTA näkee ja kuulee suuria ajatuksia, joiden avulla ymmärtää ruohonjuurityön merkityksen ihan uudella tavalla. ”Think big, act small” kuten amerikkalaiset sanovat. Siten se maailma muuttuu.

Ps. Tiedättekö mikä on bittilaho? Tuonkin osuvan termin oppii IFLAn Trend Report -suomennoksesta…