Etusivu> Kirjastolehti > Kirjasto mukaan OPSiin

Kirjasto mukaan OPSiin

Lukuinto-ohjelman onnistuneissa hankkeissa päästiin mukaan koulun opetussuunnitelmaan.

Vuonna 2016 uudistuvan peruskoulun opetussuunnitelmatyö on parhaillaan käynnissä. Meneillään on myös Lukuinto-ohjelma, jossa kehitetään keinoja lasten ja nuorten monipuolisen lukuinnostuksen edistämiseen kaikissa oppiaineissa. Kehittäjinä ovat noin 30 pilotoijaa, jotka koostuvat koulu- ja lähikirjastopareista. Monilla Lukuinto-paikkakunnilla syventynyttä yhteistyötä halutaan hyödyntää opetussuunnitelmatyössä.

Näin on esimerkiksi Viitasaarella. ”Teemme Wiitaunionin alueella sekä Kinnulan kunnan opettajien kanssa yhteistä OPSia. Lukuinto-koulutukset ovat avanneet mm. uusissa OPS-perusteissa olevaa monilukutaito-käsitettä”, kertoo Marja-Leena Paananen Haapaniemen koululta. Viitasaarella Lukuintoon kuuluvat myös Viitasaaren kirjasto ja koulu.

”OPS-työryhmiin osallistuu opettajia eri kunnista, eri kouluilta, eri asteilta. Näin saamme ideamme jaettua eteenpäin. Lukuinto on sellaista hyvää, mikä on tarkoitettu jaettavaksi.”

 

Lukudiplomin suorittaa koko koulu

Kempeleessä lukudiplomin suorittaminen perustui aiemmin vapaaehtoisuuteen. ”Lukuinnossa lukudiplomi otettiin kiinteäksi osaksi koulun opetussuunnitelmaa. Tämä tarkoittaa, että koko koulu ja kaikki oppilaat koteja myöten ovat sitoutuneet lukudiplomin suorittamiseen. Oppitunteja käytetään lukudiplomitehtäviin”, Kempeleen kunnankirjastolta ja Linnakangastalon koululta kerrotaan. Tavoitteena Kempeleessä on sitouttaa kaikki koulut ja opettajat mukaan Lukuinto-malliin.

Lohjan Lukuintopari Muijalan koulu ja Mäntynummen kirjasto toivovat, että opetussuunnitelmaa laadittaessa – ja myös jokaisen lukuvuoden alkaessa – koulu ja lähikirjasto koulukohtaisesti kirjaisivat mitä koulun ja kirjaston yhteistyö käytännössä tarkoittaa eri luokka-asteilla.

 

Oppituntiohjeet kirjastoväelle

Ilmassa on myös ajatuksia kirjastojen omista opetussuunnitelmista. Rovaniemellä kirjastolle on tärkeää, että kirjasto-opetuksen sisältö vastaa koulujen tavoitteita.

Aiemmin koululaisten kirjastovierailujen määrä ja sisältö ovat riippuneet opettajan aktiivisuudesta. Lukuinnossa Kirjastopolku-vierailuista laadittiin sisältöohjeet ja tuntisuunnitelmat kirjaston henkilökunnalle, jotta vierailut säilyvät samanlaisina kaikille.

”Kun tarjolla on yhtenäinen malli, molemmat osapuolet (koulu ja kirjasto) sitoutuvat tavoitteelliseen toimintaan”, Rovaniemen kaupunginkirjastolta ja kouluilta kerrotaan. Tavoitteena on saada Kirjastopolku tulevaan Rovaniemen kaupungin OPS 2016 -asiakirjaan.

 

**********************************

MIKÄ LUKUINTO?

Lukuinto on opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallinen kolmevuotinen ohjelma (2012 – 2015), jota toteuttavat Oulun yliopiston humanistinen tiedekunta ja kasvatustieteiden tiedekunta. Tavoitteena on lasten ja nuorten monipuolisten lukutaitojen kehittäminen. Alkanut lukuvuosi on Lukuinto-teemavuosi.