Julkaisut

Kirjastoautoselvitys (2016)

Suomen kirjastoseura selvitti kirjastoautojen tilannetta verkkokyselyllä kesäkuussa 2016. Kysely lähetettiin kaikille yleisille kirjastoille ja siihen vastasi 76 kirjastoautopalvelua.

Library Journal (2014)

Suomen kirjastoseuran julkaisemasta Kirjastolehdestä tuotettiin englanninkielinen versio Lyonin IFLA WLIC 2014 -konferenssia varten.

IFLAn trendiraportti (2014)

Suomeksi (trenditiivistelmät ruotsiksi) julkaistava raportti on IFLAn sivuilta ladattavan englanninkielisen julkaisun tapaan tiivistelmä laajemmasta verkossa olevasta aineistosta. Kyseessä ei ole staattinen raportti, vaan joukko dynaamisia, muuttuvia verkkoresursseja, joiden kehittämiseen kirjasto- ja informaatioalan ammattilaiset voivat osallistua osoitteessa trends.ifla.org.

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja (2014)

Suomen kirjastoseura julkaisi vuonna 2014 osana Mediakasvatuksen vakiinnuttaminen yleisissä kirjastoissa -hanketta kirjastoille suunnatun oppaan mediakasvatuksesta. Julkaisun tarkoitus on rohkaista kirjastojen henkilökuntaa vakiinnuttamaan tavoitteellinen mediakasvatus kirjastoissa sekä kannustaa jatkuvaan oppimiseen ja yhteistyöhön muiden mediakasvatustoimijoiden kanssa. Keskeiset suositukset kirjaston mediakasvatuksessa on tiivistetty esitteeseen.

Kirjastoautojen laatusuositus (2013)

Suomen kirjastoseuran Kirjastoautotyöryhmä on koonnut Kirjastoautojen laatusuositukset.

Kirjastoauto on siinä työskentelevän henkilökunnan tärkein, päivittäinen työväline. Tämän vuoksi on ensiarvoisen tärkeää, että kirjastoauton henkilökunta osallistuu täysipainoisesti uuden kirjastoauton hankinta- ja suunnitteluprosessiin heti alusta lähtien.

Kirjastoauton hankinta ja valmistus perustuvat tekniseen erittelyyn, kirjastoautoja koskeviin asetuksiin ja muihin viranomaisten asiaa koskeviin määräyksiin.

Tähän asiakirjaan on koottu yleisiä suunnittelusuosituksia, joista tilaaja voi oman tarjouspyyntönsä määrittelyissä tarpeidensa mukaan poiketa.

Kirjastoautojen laatusuositus (PDF)

Kirjastotyön eettiset periaatteet 

Kirjastotyön eettiset periaatteet on tarkoitettu eettiseksi ohjenuoraksi julkisissa kirjastoissa ja tietopalveluissa työskenteleville ammattilaisille. Julkaisuun on koottu eettisiä ohjeita, jotka jokaisen kirjastoammattilaisen tulisi ottaa työssään huomioon.

Kolmikielinen julkaisu on postitettu kaikkiin Suomen kirjastoihin hyödylliseksi työvälineeksi kaikille kirjastoammattilaisille.

Julkaisun on laatinut Kirjastoalan etiikkatyöryhmä, jonka toimeksiantajina olivat Suomen kirjastoseura, Finlands svenska biblioteksförening ja Suomen tieteellinen kirjastoseura.

Kirjastotyön eettiset periaatteet (PDF)