Etusivu> Kirjastolehti > Kirjastoaktivistin esseitä – Michael Böök

Kirjastoaktivistin esseitä – Michael Böök

Mikael Böökin 2000-luvulla julkaistut artikkelit kirjastosta ja sen merkityksestä digitalisoituvassa tietoyhteiskunnassa on julkaistu koottuna sekä painettuna että e-kirjana.

Mikael Böökin 2000-luvulla julkaistut artikkelit kirjastosta ja sen merkityksestä digitalisoituvassa tietoyhteiskunnassa on julkaistu koottuna sekä painettuna että e-kirjana. Böök on ollut vaikuttamassa kirjastojen digitaaliseen toimintaan kirjoitustensa lisäksi myös kehittämällä kirjastojen verkkopalveluja jo Kirjakaapelin ajoilta.

Keskeisenä teemana kirjoituksissa on kirjaston ja sen roolin pohtiminen julkaisemisen muuttuessa entistä enemmän bittien välitykseksi tietoverkoissa. Böök korostaa kirjastojen roolia neljäntenä valtiomahtina: kirjastot ovat ja niiden tulee olla avoimia ja tukea kansalaisyhteiskunnan toteutumista ja toimintaa. Digitaalinen maailma antaa hänen mukaansa tähän mahdollisuuden mutta sen avulla on mahdollista myös sulkea kirjallisuus ja muut dokumentit käyttäjiltä erilaisten maksu- ja lainsäädännöllisten muurien taakse.

Avoin kirjasto ja avoin tietoverkko ovat mahdollistajia kun taas suljettu verkko sulkee ihmisiä pois kansalaisuudesta eli osallisuudesta yhteiskuntaan ja sen toimintaan. Böökin mukaan kirjastonhoitajuuden tulee sen vuoksi olla aktiivista vaikuttamista sen puolesta, että ihmiskunnan kirjallinen perintö uudistuu käytössä ja että tuo käyttö on mahdollista ja avointa kaikille maailman ihmisille.