Etusivu> Kirjastolehti > Kirjasto, toimi nyt!

Kirjasto, toimi nyt!

Tiedätkö sinä, missä vaiheessa opetussuunnitelmatyö on omassa kunnassasi?

Elokuusta 2016 lähtien kouluissa harjoitetaan entistä voimakkaammin monilukutaitoa ja asioita opiskellaan oppiainerajat ylittävien  oppimiskokonaisuuksien avulla. Aiheet otetaan haltuun kokonaisuudessaan, ei eri oppitunneille hajoavina näkökulmina. Tämä edistää laaja-alaisen osaamisen kehittymistä. 

Lähtökohtina ovat oppimaan oppiminen, arjen taidot, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu. Listaa täydentävät monilukutaito, tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen sekä osallistuminen ja vaikuttaminen. Jos ennen oli keskeistä, mitä opitaan, nyt puhutaan siitä, miten opitaan.

 

Missä kirjasto?

Informaatiolukutaidon käsitettä tutkivan Anu Ojarannan mukaan monilukutaito on suunnitelmissa kattokäsite, joka sisältää paljon sellaista, mitä kirjasto kouluille jo tarjoaa. “Ensi vuosi on tärkeä: silloin laaditaan paikalliset opetussuunnitelmat. Kirjastojen pitää olla kartalla ja hallita käsitteet”, Ojaranta huomauttaa. 

Silloin kun kirjasto on OPSeissa esillä, puhutaan äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen sisällöistä. Yhteydet oppimisen taitoihin ja informaatiolukutaitoon jäävät piiloon. 

Kirjasto loistaa poissaolollaan myös muutoin mainiossa hankkeessa, jossa 18 pohjalaista kuntaa laatii yhteistyössä seudullista opetussuunnitelmaa. Mukana ovat opetus- ja sivistystoimet ja hankkeessa on kuultu myös kuntalaisia. Yhteistyötä korostetaan ja sidosryhmistä mainitaan mm. yritykset. Esillä ovat olleet tvt-taidot ja “tietovyöryn hallinta”, mutta kirjastoja niissä ei dokumenttien perusteella muisteta. 

Tilanne on tuskin poikkeuksellinen – tiedätkö sinä, missä vaiheessa opetussuunnitelmatyö on omassa kunnassasi?

 **********************************

Kirjastoammattilainen, toimi – viimeistään nyt!

1. Tutustu opetussuunnitelman perusteiden luonnoksiin ja niistä annettuihin kommentteihin; ota käsitteet haltuun

2. Mieti, miten kirjasto voi tukea OPSissa mainittujen oppimistavoitteiden saavuttamista

3. Ota yhteyttä kunnan johtavaan rehtoriin ja tarjoudu mukaan rehtorikokoukseen 

4. Jatka yhteistyötä tuttujen, innostuneiden opettajien kanssa.

5. Vie koulun opettajanhuoneen ilmoitustaululle juliste, jossa kerrot lyhyesti, mitä kirjasto voi tarjota ja kehen voi olla yhteydessä. Sähköposti ei ole tehokkain tiedotuskanava

6. Pyri mukaan veso-päiville (virkaehtosopimuksen mukaiset koulutukset)

Lisätietoa:

Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistus

Eteläpohjalaiset kunnat / Opetushallitus

Video OPSien uudistumisesta