Etusivu> Kirjastolehti > Johtajille ja opiskelijoille

Johtajille ja opiskelijoille

Juntunen Arja & Saarti Jarmo: Kirjaston johtaminen. Käytännön opas laadukkaaseen kirjastonhoitoon. Avain, 2012

Ensi vaikutelma tästä uraa uurtavasta johtamisoppaasta on hengästyttävä – jospa olisin tiennyt kaiken tämän kun aloittelin johtajan uraani! Tietoa on todella paljon ja tiiviissä muodossa. Oppaaseen on pyritty kokoamaan kaikki oleellinen tieto, mitä kirjastoa johtava voi tarvita työssään.

Koska mukaan on otettu monta eri osiota, väistämättä osa niistä jää pintaraapaisun tasolle, mutta toisaalta sen ymmärtää. Esimerkiksi viimeinen kappale johtajan elinikäisestä oppimisesta ei pysty kovin syvällisesti pureutumaan tähän asiaan, mutta on kuitenkin hyvä, että sekin seikka on nostettu esille.

Kirjassa käydään kohta kohdalta läpi kirjaston toimintaympäristö edeten yleisestä yhä yksityiskohtaisempaan. Alussa pohditaan yleisesti julkisen palveluorganisaation johtamista ja edetään siitä sitten yhä syvemmälle itse substanssiin. Väistämättä tulee mieleen, että ensimmäistä johtajauraansa aloittelevalle voi olla hämmästys, mitä kaikkea tulee hallita johtaessaan vaikkakin pientä kirjastoa, esimerkkinä tästä vaikkapa talouden hallinta.

Sivulla 46 esiintyvä talouden johtamisen vuosikello on sinänsä ihan hyvä hahmottamiskeino talouden pidosta kirjastossa, mutta kunnissa ja muissakin organisaatioissa nämä asiat on yleensä määrätty organisaatiosta ylhäältä käsin, eikä kirjaston johtaja pysty itse vaikuttamaan aikatauluihin välttämättä ollenkaan. Sitä paitsi kirjastojen tavat hoitaa taloushallintoaan vaihtelevat hyvin suuresti riippuen esimerkiksi kirjaston koosta, ja siitä, onko käytössä tilaaja-tuottaja –malli vai ei, kirjaston johtajan päätösvallan laajuudesta, asemasta koko sivistys- ja kulttuuripalvelujen prosessissa jne.

Osiossa Osaamisen johtaminen keskitytään henkilöstöhallintoon. Tässä onkin paljon hyvää antia kenelle tahansa kirjastossa työskentelevälle, myös työntekijöille. Kappaleessa käydään läpi niin kehityskeskustelut, osaamiskartoitus kuin työn johtamisen keinoja ja haasteitakin. Taulukot ja lomakemallit konkretisoivat ja selventävät asioita.

Myös prosessien johtamisen osio on ansiokas monine esimerkkeineen, joskin niissä on melko iso pala purtavaksi pienemmän kunnan kirjaston johtajalle. Mutta vaikka ei tällaisia mittareita ottaisikaan käyttöön omassa toiminnassa, on toki hyvä tietää sellaisten olemassaolosta. Viittaus tilastojen käyttöön oman toiminnan kehittämisessä on aiheellinen, sillä Suomen kirjastojen tilastot ovat vertaansa vailla, ja luultavasti niitä hyödynnetään aivan liian vähän kirjastojen arvioinnissa ja kehitystyössä.

Jos jotakin parannettavaa pitäisi mainita seuraavaa painosta varten, kaipasin ehkä hieman keveämpää otetta kappalejakoon. Painavaa asiaa on niin paljon, että jotkut jaksot tuntuvat puuduttavan pitkiltä ja niihin kaipaisi väliotsikkoja ja vaikkapa vähän kuvitusta sekaan. Taulukoiden ja lomakkeiden painotekninen jälki ei ole kovin hyvää, mikä välillä häiritsee niiden lukemista.

Opas soveltuu minkä tahansa kirjastosektorin johtamiseen, vaikkakin monet esimerkit tulevat yliopistopuolelta. Tämä on tietysti ymmärrettävää, kun tuntee kirjoittajien taustat. Molemmat toimivat Itä-Suomen yliopiston kirjaston palveluksessa, toinen johtajana ja toinen palvelupäällikkönä.

Ehdottomasti suosittelen kirjaa ainakin yliopistotasoiseen kirjastokoulutukseen oppikirjaksi, koska kirjastoihin sijoittuu suuri osa alan opiskelijoista, joiden opintoihin ei välttämättä ole sisältynyt kovinkaan paljon tietoa kirjaston johtamisesta. Edelleen suosittelen sitä lämpimästi jokaisen jo toimessa olevan johtajan työkaluksi työpöydälle. Vasta johtajan uraansa aloittelevalle sitä voi pitää suorastaan selviytymispakettina arjen haasteissa. Omassa kirjastossani aion luetuttaa sen myös esimiestehtävissä toimiville työntekijöille. Kirjassa on paljon ihan yleistä tietoa ja opastusta myös päällikkötasolle ja muuhun esimiestyöhön.

Vaikka tietoa ja taitoa tarvitaan johtajan työssä roppakaupalla, sivun 156 lause lohduttaa: ”Johtaja vallankäyttäjänä on henkilö, jolta odotetaan oikeudenmukaisuutta, johdonmukaisuutta ja viisautta. Haaste on suuri: opetteluun menee koko elämäntyö ja silti se jää kesken.” Tämän jokainen johtajana toimiva varmasti allekirjoittaa, ei vain vallankäytössä vaan koko johtajuuden toimenkuvassa.