Etusivu> Kirjastolehti > Yrittäjyyskirjasto – kirjastotyötä verkossa

Yrittäjyyskirjasto – kirjastotyötä verkossa

Seinäjoen korkeakoulukirjastossa on kehitetty uusi verkkopalvelu, Yrittäjyyskirjasto.

 

Seinäjoen korkeakoulukirjastossa on kehitetty uusi verkkopalvelu, Yrittäjyyskirjasto. Palvelu on suunnattu kaikille, jotka ovat kiinnostuneet yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen kehittämisestä. Se keskittyy ammatillisen ja tutkitun tiedon välittämiseen.

Kun kirjat ja lehdet siirtyvät verkkoon, myös kirjastotyö muuttaa muotoaan. Uutta tietoa on verkossa tarjolla jatkuvasti ja valtavia määriä, joten sen seuraaminen on vaikeaa. Kokemattomille tiedonetsijöille verkko näyttäytyy usein kaaoksena ja edistyneemmillä tiedonhakijoilla on pulaa ajasta.   

”Yrittäjyyskirjasto tekee kirjaston ydintyötä verkossa. Tavoitteena on helpottaa tiedon löytämistä ja seuraamista, auttaa luotettavien tiedonlähteiden pariin ja tehostaa näin tiedonhakua”, sanoo Yrittäjyyskirjaston projektipäällikkö Jaana Latvanen.

Verkkokuratointi – uusi aluevaltaus

Yrittäjyyskirjaston rakentamisessa on haluttu kokeilla ja testata uusia välineitä ja uudentyyppistä työtä.

”Palvelun tuottamisessa hyödynnetään muun muassa sosiaalista mediaa. Esimerkiksi Facebook, Twitter, Scoop.it, Pinterest ja blogit ovat kirjastoille hyviä välineitä aineistojen ja palvelujen esittelyssä. Nämä ovat myös keinoja päästä lähelle sekä tiedontarvitsijoita että tiedontuottajia, tutkijoita ja asiantuntijoita.”

Yrittäjyyskirjasto on verkossa aktiivisesti läsnä. Parhaimmillaan työ on verkkokuratointia eli tiedonlähteiden kommentoivaa esittelyä.
”Verkkokuratoinnin tuominen osaksi kirjaston palveluja ei tee kirjastosta uutistoimistoa. Kirjastojen on pyrittävä jakamaan asiakkaille tietoa, jolla on pysyvämpi sävy ja sisältö. Verkon helmien kalastelu vaatii uudenlaisia työtapoja, aikaa ja perehtymistä.”

Yrittäjyyskirjasto nostaa esiin myös kirjaston painettuja materiaaleja. Kirjaesittelyjen ja eri aiheita käsittelevien kirjapakettien avulla helpotetaan tiedonhakua.  

Omasta kokoelmasta poimitut kirjapaketit ovat osoittautuneet Latvasen mukaan yllättävän suosituiksi ja niitä toivotaan lisää eri aihepiireistä. ”Tämä kertonee siitä, että moni pitää kirjaston tietokantojen käyttöä hankalana ja valmiiksi tehdyt haut koetaan helpotuksena.”

Palvelu kohdeyhteisön tarpeisiin

Yrittäjyys ei valikoitunut verkkopalvelun sisällöksi sattumalta. Yrittäjyyskirjaston idea nousi kohdeyhteisön, Seinäjoen ammattikorkeakoulun, tarpeista ja strategisista tavoitteista. SeAMKissa yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen edistämisen näkökulma sisältyy kaikkiin ammatti- ja tutkimusaloihin. Yrittäjyydellä on perinteisesti ollut keskeinen rooli myös alueellisessa kehittämisessä.

Uudessa kirjastotyössä mediakentän ja tiedon tuotannon entistä laaja-alaisempi tuntemus on välittämätöntä. Sen lisäksi täytyy tietää, millainen sisältö on kohdeyhteisölle tärkeää. ”Tässä kohtaa tieto on usein hiljaista sekä kirjastossa että asiakkaiden keskuudessa. Apuna on oltava kirjastolaisen kuudes aisti”, Latvanen sanoo.

 

Yrittäjyyskirjasto