Etusivu> Kirjastolehti > Vuosikertomusta lukiessa

Vuosikertomusta lukiessa

PROSESSEJA on kehitetty ja johdettu siten, että ainakin päättäjät olisivat mahdollisimman tyytyväisiä palveluihin ja niiden tuottamiseen.

MIKÄPÄ kertoisi enemmän kirjastojemme tehokkuudesta kuin niiden julkaisemat menestyksekkäät vuosikertomukset? Niiden sisältö pysyy aina samana, mitä nyt termit hieman vaihtuvat. Eihän Agatha Christien kirjojakaan kukaan lukisi, jos niistä puuttuisi ruumis ja neiti Marple.

AIVAN aluksi asiakkaalle muistutetaan, että hän on tärkeintä kirjastossa. Tämän todentamiseksi kerrotaan johtoryhmän käynnistäneen asiakaspalvelukulttuurin uudistamisen konseptisuunnittelun esiprojektin. Auditoidun oppimisprosessin kautta törmäyttäen ollaan jo pitkällä uudenlaisen asiakkaan prototyypin prosessoinnissa. Kehittymässä on ns. omatoiminen rajatilaihminen (vrt. avoimet rajapinnat), joka oppii suorittamaan kirjastossa omatoimisesti kaiken siivouksesta alkaen. Ja kaikki tämä on saatu aikaan ely-keskuksen vaatimattomalla rahoituksella!

VUOSIKERTOMUSTA lukevalle tehdään selväksi sellaiset tärkeät seikat kuin taloudelliset ydinsuoritteet, hybridikirjastovision rakennearkkitehtuurin johtumisprosessit sekä organisaation energiatason tehokkuuslukujen maksimointi. Viimeksi mainitun osalta korostetaan, ettei syketaso ole hetkeksikään laskenut palveluprosessien virtaamanopeuden keskitason alapuolelle.

PROSESSEJA on kehitetty ja johdettu siten, että ainakin päättäjät olisivat mahdollisimman tyytyväisiä palveluihin ja niiden tuottamiseen. Keskeiset strategiset tavoitteet ydinprosessien kestävyysvajeen poiston vahvistamisessa ovat sektorirajat ylittävä uusi kirjastojärjestelmän valmisteluryhmä (UKJ), DSpace-aineistojen latausmäärien tarkkailu ja massaneutralointimenetelmien ja open source -rajapintojen yhteensovittaminen.  

SUORITUSKYKYTULOKSET ovat poistaneet viimeisetkin jännitysmomentit yksittäisten kirjastojen tilastoinnin osalta. Hybridikirjastoissa ei suoritteita enää mitata kirjastoittain, joten jokainen Taka-Hikiän kirjasto voi todeta oman lainauslukunsa olevan vähintään 3,5 miljoonaa ja verkkokäyntien 5,7 miljoonaa vuodessa. Sitä paitsi, kun musiikin lainaaminen on melkein loppunut, voidaan aina laskea verkossa Naxos Music Librarya kuunnelleet omiksi käyttäjiksi. Vielä parempi on, jos uskalletaan liittää tilastoihin Spotifyn tai iTunesin lataajat.