Etusivu> Kirjastolehti > Terveisiä Afrikasta!

Terveisiä Afrikasta!

Ulkoasiainministeriön tuki hankkeellemme on turvattu vielä seuraavien kahden vuoden ajan.

KIRJASTOSEURAN Kirjastot & kehitys -hanke on pyörinyt nyt neljä vuotta ja paljon on saatu aikaan. Tälläkin hetkellä namibialaisissa ja tansanialaisissa kirjastoissa järjestetään asiakkaille tietokoneenkäytön ja tiedonhaun kursseja, minkä lisäksi katukirjastonhoitajamme Edward kulkee Tansaniassa läppäreineen opettamassa samoja taitoja myös niille, joille kirjasto on liian kaukana.

VUODESTA 2012 alkaen yli 5000 henkilöä Namibiassa ja 3000 Tansaniassa on käynyt hankkeemme mahdollistamilla kirjastojen IT-kursseilla. Kursseilla opitaan tietokoneen käytön perusteet, tekstinkäsittelyä ja tiedonhakua, usein kohderyhmän mukaan räätälöitynä. Perästä on kuulunut useampaan otteeseen, että joku asiakkaista on uusien taitojensa ansiosta saanut opiskelu- tai työpaikan. Pienyrittäjät ovat oppineet käyttämään uudenlaisia tietovarantoja, joita he voivat hyödyntää työssään ja sitä kautta saavuttaa parempaa toimeentuloa.

VAIKKA kehitysyhteistyörahoitusta leikattiin viime vuonna valtavasti, ulkoasiainministeriön tuki hankkeellemme on turvattu vielä seuraavien kahden vuoden ajan. Valtionavun lisäksi hanketta rahoitetaan keräystuotoin: varainkeruun tueksi pyöritämme esimerkiksi Espoon kirjaston ja koulutoimen pari vuotta sitten lanseeraamaa Lukeminen tekee hyvää –kampanjaa, minkä lisäksi muukin apu hankkeellemme on edelleen erittäin tervetullutta.

ISOIMMAN työn tavoitteiden saavuttamiseksi tekevät kumppanimme Namibiassa ja Tansaniassa. Tansaniassa projektiin otetaan tänä vuonna mukaan kolme uutta maakuntakirjastoa. Se tarkoittaa, että kirjastoihin hankitaan tietokoneita ja internetyhteydet, ja henkilökunta kouluttautuu neuvomaan yhteisöjensä asukkaita niiden käytössä. Hankkeessa jo mukana olevissa 25 kirjastossa kurssit jatkuvat. Koko ajan lobataan myös paikallisia päättäjiä, jotta kirjastojen määrärahoja saataisiin nostetuksi.

TAVOITTEENA on, että kun projekti päättyy vuoden 2017 lopussa, kumppanikirjastojemme IT-koulutuksista on tullut vakiintunutta toimintaa, ja modernien tietoyhteiskuntapalveluiden kirjastosta konsepti, joka on kopioitavissa muihinkin kirjastoihin. Hankkeemme vahvuus on, että IT-kurssien pyörittäminen kirjastoissa ei jatkossa vaadi mittavaa rahallista panosta. Koska koulutuksista jo nyt huolehtivat kirjaston omat työntekijät työajallaan, heillä on mahdollisuudet jatkaa tätä toimintaa vastaisuudessakin.

HANKKEEN päätyttyä rahoitusta tarvitaan lähinnä IT-infrastruktuurin ylläpitämiseen. Nyt loppukaudella kiinnitetäänkin erityistä huomiota siihen, että rahoitus sen ylläpitämiseksi on taattu myös projektin päättymisen jälkeen.

OLENNAISINTA toimivassa kehitysavussa on lopulta avun tarpeettomaksi tekeminen.