Etusivu> Kirjastolehti > Täyden kympin musiikkivarasto

Täyden kympin musiikkivarasto

10-VUOTIAAN pääkaupunkiseudun musiikkivaraston eli “Saundiholvin” kokoelmista poimitut äänitehelmet ovat saaneet näkyvyyttä alkusyksystä Facebookissa ja Twitterissä Saundiholvi auki! –kampanjan myötä. Heikki Poroilan ammattitaitoisesti kokoamaan varastoon on siirretty kirjastojen musiikkiaarteita tähän päivään asti, mutta viime vuosina aineistoa ei ole otettu vastaan HelMet-alueen ulkopuolelta.

10-VUOTIAAN pääkaupunkiseudun musiikkivaraston eli “Saundiholvin” kokoelmista poimitut äänitehelmet ovat saaneet näkyvyyttä alkusyksystä Facebookissa ja Twitterissä Saundiholvi auki! –kampanjan myötä. Heikki Poroilan ammattitaitoisesti kokoamaan varastoon on siirretty kirjastojen musiikkiaarteita tähän päivään asti, mutta viime vuosina aineistoa ei ole otettu vastaan HelMet-alueen ulkopuolelta.

KOSKA valtakunnallinen varastointiratkaisu uupuu edelleen, musiikkiaineistot ovat eriarvoisessa asemassa. Tässä kymmenen syytä, miksi ja miten musiikkivarastoinnin kokonaisratkaisua on perusteltua hakea jatkossa sinnikkäämmin.

1. MUSIIKIN haku ja kuuntelu on siirtynyt verkkoon, joten asiakaspalvelun on oltava entistä laaja-alaisempaa. Varasto mahdollistaa syvän henkilökohtaisen neuvonnan. Kokoelma on tietopalvelun väline ja toisin päin.
 
2. MUSIIKKIKIRJASTOJEN äänite- ja nuottikokoelmien fokus on kaikissa maailman musiikkikulttuureissa kielialueesta riippumatta, toisin kuin kirjallisuuden puolella. Valintaa tehdään tarkalla korvalla ja aineistolla on varastointipotentiaalia.
 
3. JOTTA kokoelmat säilyvät monipuolisina on tärkeää, että musiikillinen laaja-alaisuus säilyy. Kirjaston tehtävä on pitää listapopin ulkopuoliset marginaaligenret hakijoiden ulottuvissa. Musiikkivarasto on tähän paras paikka.
 
4. KUOPION varastokirjasto ei ota vastaan käytännössä muuta kuin painettua aineistoa, vaikka audiovisuaaliset teokset ovat kulttuurihistoriallisesti ja millä tahansa mittapuulla yhtä tärkeitä.
 
5. TÄLLÄ hetkellä musiikkiosastoilta joko poistetaan valtavat määrät aineistoa suoraan kaatopaikalle tai kasvatetaan omia varastoja. Tämä johtaa päällekkäisyyksiin ja tilanne on kestämätön.
 
6. AINEISTON löydettävyys on tärkeää erityisesti varastoaineistossa, joten dokumentointi ja kuvailutyö tulee tehdä musiikin erityispiirteet huomioiden. Aineiston on löydyttävä verkkokirjastoista.
 
7. AINEISTON maksutonta kaukopalvelua on kehitettävä, jotta aineistot ovat helposti tilattavissa koko Suomeen. Musiikkivarastoa tulisi markkinoida paremmin.
 
8. UUSIA ratkaisuja on haettava myös materiaalin luetteloinnissa, sijoituspaikassa sekä työn resursoinnissa. Musiikkiin liittyvän aineiston osuus on kaikkeen kirjasto-aineistoon verrattuna määrällisesti ja tilatarpeeltaan pieni, vaikka niiden merkitys asiakkaille on suuri?
 
9. VARASTOINNIN järjestäminen kertoo musiikkiaineistojen arvosta kirjastoissa.

10. VARASTOINTI vapauttaa kehittämään. Kun musiikkikirjastoissa tiedetään, että varastointi on hoidettu asianmukaisesti, voidaan yksiköissä suunnata ajatukset kehittämiseen, tiloihin ja uusiin palvelumuotoihin. Maakunnissa voidaan tehdä poistoja reippaammin, koska aineistot voidaan lähettää yhteiseen varastoon kaukopalvelun käyttöön.

Kirjoittaja on Metson musiikkiosaston johtaja