Etusivu> Kirjastolehti > Taloutta, tietoa ja tulevaisuutta

Taloutta, tietoa ja tulevaisuutta

KIRJASTOSEURA työryhmineen ja yhteistyökumppaneineen teki tänäkin vuonna merkittävää työtä kaikkien kirjastoissa työskentelevien hyväksi.

VUONNA 2013 Kirjastoseura seurasi kirjastojen toimipisteiden ja henkilökunnan määrän ja laadun kehitystä.  Kirjastopäivien yhteydessä julkaistiin tulokset kyselystä, jossa Kirjastoseura kysyi kirjastoilta kiristyvän kuntatalouden vaikutuksista.   Kannanotoissaan seura kiinnitti huomiota kirjastojen lakkauttamisuhkaan ja henkilöstövähennyksiin. Verkossa alkanut keskustelu vapaaehtoistyöstä jatkui vilkkaana myös kirjastopaneelissa Turussa.

KIRJASTOSEURAN loppuvuoden kampanjan tavoitteena on, että valtionosuusuudistuksessa säilyisi kirjastojen erillinen korvamerkitty määräraha rakentamiseen ja kirjastoautojen hankintaan.

KIRJASTOSEURA työryhmineen ja yhteistyökumppaneineen teki tänäkin vuonna merkittävää työtä kaikkien kirjastoissa työskentelevien hyväksi.  Kirjastopäiville ja muihin Kirjastoseuran tilaisuuksiin osallistui yhteensä yli 700 henkilöä.  Osallistujamäärä oli kohtalaisen hyvä, sillä moni kunta on kieltänyt henkilökunnaltaan osallistumisen kustannuksia aiheuttaviin tilaisuuksiin.  Yhteistyö alan muiden toimijoiden kanssa etenkin täydennyskoulutuksen ja tapahtumien järjestämisessä onkin tullut entistä tärkeämmäksi.

JÄSENTEN osallistumista ainakin IFLA-konferenssiin helpottaa Helsingin IFLAn tuotosta perustettu rahasto, josta jaetaan vuosina 2013-2015 matka-apurahoja kirjastoseurojen jäsenille IFLA-matkoihin. Ensimmäiset avustukset jaettiin 23 henkilölle Singaporen IFLA:aan, jonne osallistui kaikkiaan 60 suomalaista.

SINGAPOREN kokous jää Suomen kirjastohistoriaan ennen kaikkea siksi, että Kirjastoseuran toiminnanjohtaja Sinikka Sipilä aloitti siellä varsinaisen IFLA-puheenjohtajakautensa.

IFLA julkisti Singaporessa Trend Reportin, jossa kirjastojen tulevaisuuden kehitysnäkymiä on pohdittu maailmanlaajuisesti. Suomessa kirjastoseurat, Yleisten kirjastojen neuvosto ja Kansalliskirjasto suunnittelevat yhteistyössä raportin aiheisiin liittyviä valtakunnallisia yleisötilaisuuksia ja keskusteluita alan päättäjien ja toimijoiden kanssa.

TULEVAISUUTEEN suuntaavat myös Kirjastoseurassa tehtävät laatusuositukset, joista saadaan kirjastoille työkalut kustannustehokkaaseen toimintaan. Kirjastoautoautojen laatusuositukset on päivitetty, nuortenkirjastotyön laatusuosituksia ryhdytään laatimaan. OKM:n rahoittamassa kaksivuotisessa mediakasvatushankkeessa työstettiin myös laatusuosituksia. Onnistumisen edellytys tässäkin on yhteistyö kirjastojen, alan asiantuntijoiden ja opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

KIRJASTOT JA KEHITYS -hanke valmistaa parempaa tulevaisuutta Namibian ja Tansanian kirjastoille. Hanke lisää myös suomalaisten tietoa afrikkalaisesta kirjastotyöstä, esimerkkinä hankkeen tuottama Portti maailmaan -elokuva.

TIEDONVÄLITYS on Kirjastoseuran tärkeimpiä tehtäviä, koska päättäjille on kerrottava jatkuvasti kirjastotyöstä.  Kirjastoseuralta toimittajat ja muut alan ulkopuoliset tiedonvälittäjät saavat luotettavaa taustatietoa kirjastojen toiminnasta.  Kirjastoille seura tarjoaa käyttöön ikioman tiedotuskanavan, Kirjastolehden, joka tekee kirjastotyötä näkyväksi kaikille kansalaisille.