Etusivu> Kirjastolehti > EU-kannanotto kirjastojen roolista

EU-kannanotto kirjastojen roolista

Euroopan parlamentin jäsen Hannu Takkula ja kahdeksan muuta EU-parlamentaarikkoa ovat tehneet komissiolle kannanoton, jossa haetaan tunnustusta kirjastojen yhteiskunnalliselle roolille erityisesti syrjäytymisen ehkäisijänä.

Euroopan parlamentin jäsen Hannu Takkula ja kahdeksan muuta EU-parlamentaarikkoa ovat tehneet komissiolle kannanoton, jossa haetaan tunnustusta kirjastojen yhteiskunnalliselle roolille erityisesti syrjäytymisen ehkäisijänä.  Jos kannanoton allekirjoittaa vähintään puolet parlamentin 766 jäsenistä 7.1.2014 mennessä, komissio on velvoitettu jatkotoimiin. 11.11.2013 mennessä allekirjoittajia oli 59.

Kirjastoseura on mukana Eblidan ja Civic Agendan kampanjassa, jossa kannustetaan meppejä allekirjoittamaan kannanotto. Suomella on 13 edustajaa EU-parlamentissa. Kirjastolehden tekemän kyselyn mukaan Takkulan lisäksi yhdeksän suomalaismeppiä on jo allekirjoittanut tai aikoo allekirjoittaa kannanoton.  Kolme meppiä ei vastannut.

Muutama meppi muisti Mirja Ryynäsen raportin Kirjastojen rooli modernissa yhteiskunnassa, jonka parlamentti hyväksyi vuonna 1998. Ryynänen oli Kirjastoseuran entinen puheenjohtaja ja Kirjastoseura oli mukana raportin teossa.  Raportin ansiosta mm. muiden Euroopan maiden kirjastosuosituksia  ja  -strategioita on laadittu pohjoismaisen kirjastomallin mukaan.

Lähes kaikilla vastanneilla mepeillä on omakohtaisia kokemuksia kirjastosta: EU-parlamentin kirjastoa käytetään viikottain, koti-Suomen kirjastoissa käydään ainakin esiintymässä ja kirjastokortti on varmuuden vuoksi lähes jokaisella, vaikka kovin usein ei ehtisikään käyttää kirjaston palveluja.

Takkulan ym. kirjallinen kannanotto julkisten kirjastojen vaikutuksiin Euroopan yhteisöissä suomeksi tästä.