Etusivu> Kirjastolehti > Pysyväistä totuutta

Pysyväistä totuutta

Kirjaston tehtävä on luoda selkeyttä asiakkaan media- ja informaatioympäristöön.

VIIME kuukausien aikana on dramatisoitu otsikoilla, joissa nykypäivän ammatteja on punnittu tulevaisuuden puntarissa. Mikä säilyy ja mikä häviää? Kirjastoissa on listoista keskusteltu, sillä ainakin ETLAn asiantuntijoiden arvion mukaan kirjastotyöntekijän ammatti häviää Suomesta.

LÄHES samaan aikaan uutisoitiin tulevaisuudessa säilyviksi ja vahvistuviksi ammateiksi kirjastotyön sisältöön ja osaamiseen kiinnittyviä tehtäviä ja osaamista.  ETLAn toimitusjohtajan Petri Rouvisen mukaan töitä syntyy tietoammatteihin sekä viestintään. Niissä tarvitaan sosiaalisia taitoja ja kykyä ymmärtää ihmistä. Hänen mukaansa ihmisiä tarvitaan myös ammateissa, jotka liittyvät kouluttamiseen ja motivointiin. Sanaa kirjasto ei mainittu, mutta alalla tämä kommentti toivottavasti tulkittiin oikein. Kirjastoille ja kirjastolaisten tekemälle työlle on tulevaisuudessakin tarvetta ja paikkansa. 

TIETOTEKNISTYMINEN – sen olemme jo kokeneet ja osa työtehtävien rutiineista on sen kautta poistunut tai ainakin vähentynyt. Tällä hetkellä suuri kirjastoalaa koskettava muutos on meneillään mediakentällä.  Se heijastuu suoraan kirjastoon. Digitaalisten sisältöjen ilmaisjakelu on tullut tiensä päähän ja esimerkiksi lehtien erilaiset maksumuurikäytännöt hämmentävät lukijoita. Kirjastoille tilanne on yhtä sekava. Maksullisten verkkosisältöjen hankinta ja hallinnointi on työlästä. 

AINEISTOT digitalisoituvat ja suomenkielisten verkkosisältöjen saatavuus on iso kysymys. Kirjahankinta monimutkaistuu. Osa kansainvälisestä aineistosta on hankittavissa vain merikonttiannoksina. Joku toinen sisältö on sidottu lukulaiteformaattiin, jota kirjastossa ei tueta tai joku teos on niin pienen nyrkkipaja-asiantuntijan tuottama, että tilauksen tekeminen vaatii useamman sähköpostiviestin suoraan tekijälle ennen kuin hankinta onnistuu. Toimimme yhtä aikaa sekä mediajättiläisten että mikrotoimijoiden kanssa ja heidän ehdoillaan.

OSA muutoksesta laukkaa kirjaston ulkopuolella, mutta voimmeko vain katsoa ikkunasta ja ihmetellä, miten se siellä ihanasti vilistää. Emme voi. Muutos pakottaa pohtimaan tulevaisuuden kirjastoa. Miten oivallamme tulevaisuuden kirjastotyön osaamistarpeet ja miten valmennamme itsemme ja kirjastomme muutokseen?  

OMAN työpaikkani osaamistyöpajassa teimme kirjastollemme vision ja siihen liittyviä tulevaisuuden osaamistavoitteita. Sisältöjen tuntemus, metatieto-osaaminen, ohjaus- ja opetustaidot, viestintä- ja vuorovaikutustaidot, monipuolinen tietotekninen osaaminen – näitä taitoja ja osaamista yhteenvetomme sisälsivät. Kun ammattialojen ja työelämän murros ravistelee koko maata, pitää kirjastojen tekemän työn merkitys nähdä kansallisesti elintärkeänä. Kirjastojen avulla uuden oppiminen ja ajan tasalla pysyminen on tasapuolisesti mahdollista.

KIRJASTON tehtävä on luoda selkeyttä asiakkaan media- ja informaatioympäristöön. Se on välillä vaikeaa, se on tulevaisuudessa vaikeaa, mutta se on silti tehtävä. Se on sitä pysyväistä totuutta, joka Minna Canthinkin mielestä vanhasta pitää osata säilyttää.