Etusivu> Kirjastolehti > Privatisering eller utlokalisering, vad ska det heta?

Privatisering eller utlokalisering, vad ska det heta?

Den svenska bibliotekslagen anger inte någon myndighet med ansvar för att lagen följs, och blir därför uddlös. Enligt den finska bibliotekslagen fungerar undervisnings- och kulturministeriet och statens regionförvaltning som förvaltningsmyndigheter (§ 7).

Finlands bibliotekslag gav 1961 exempel på privata bibliotek på sjukhus, soldathem, fyrar m.m. som kunde få statligt understöd. Ännu i 1986 års lag nämns bibliotek som upprätthålls av enskilt samfund eller enskild stiftelse. I 1998 års lag nämns inga privata bibliotek.

Kommunens ansvar i Sverige

Statens Kulturråd, som fram till förra året hade ansvar för folkbiblioteksverksamheten, gav år 1994 ut en rapport om alternativa driftsformer för biblioteken; Entreprenad – till vilket pris? Dieselverkstaden i Nacka kommun upprätthålls av ett aktiebolag (Nacka kommun och Dieselverkstadens bibliotek AB), nu vill kommunen utlokalisera alla sex bibliotek. Kommunen har också i fortsättningen ansvar för verksamheten som följs upp och utvärderas. Kommunen äger samlingar och inventarier och står för lokaler, transporter, IT-system och webbportal.

Biblioteksbusiness i Storbritannien

Essex County Council driver en expanderande biblioteksbusiness. När Slough Borough County ville  utlokalisera biblioteksverksamheten till en privat eller kommunal partner gav Essex – som också sköter bibliotekssystem, transporter och statistik för biblioteken i två andra grevskap –  det vinnande anbudet.

Essex är i en bra position nu när sparkraven tvingar allt flera att utlokalisera, säger Susan Carragher som leder biblioteks- och kulturverksamheten.

Det finns också privata företag, amerikanska LSSI (Library Systems&Services) och Laing i Storbritannien, som är intresserade att ta över driften av bibliotek. I Hounslow ville Laing stänga ner 8 av 11 bibliotek, den starka reaktion som blev följden ledde i stället till 100 %:s nedskärning på bokanslaget och leder nästa år till reduktion av öppethållning och utbildad personal. Laings kontrakt är på 15 år.

Frivilligt arbete föreslås som lösning

Förra året förklarade Storbritanniens regering att internet och samhälleliga förändringar har gjort det onödigt att följa en 50 år gammal bibliotekslag (!) som stadgar att kommunerna skall upprätthålla bibliotekstjänster för invånarna. Local Government Association och MLA ( Museums, Libraries and Archives) har publicerat en rapport som säger att en femtedel av biblioteken gott kan stängas. Samarbete med affärer, välgörenhetsorganisationer och kyrkan rekommenderas, likaså frivilligt arbete.

MLA läggs ner från år 2012. Arts Council övertar bibliotekens administration och rekommenderar samarbete med museer och konstinstitutioner. Ingenstans säger man någonting om att biblioteken skulle ha en uppgift i samhället, att det skulle finnas behov av biblioteksfacklig kompetens.

Frågan anses väcka en “emotionell reaktion”, och man diskuterar nu vilket ord som borde användas.  De som är emot kallar det hela privatisering, de som är för talar om utlokalisering.