Etusivu> Kirjastolehti > Oriveden opiston kirjasto heitteillä?

Oriveden opiston kirjasto heitteillä?

Orivedeltä kantautuu huolestuttavia viestejä: kirjoittajalinjastaan tunnetun Oriveden opiston kirjastonhoitaja irtisanottiin joulukuussa ja siitä lähtien kirjasto on ollut heitteillä. Tilanne on tulehtunut ja opettajia on kielletty puhumasta asiasta. Kirjastolehti jututti asianosaisia.

Oriveden opistoa ylläpitävä Kansanvalistusseuran Säätiö on suunnittelemassa opiston siirtoa Tampereelle taloudellisiin syihin sekä opiskelijamäärien laskuun vedoten. Siirtohanketta vastaan on protestoitu muun muassa verkkoadressin muodossa.

Ihmetystä on herättänyt kirjaston joutuminen ensimmäiseksi säästökohteeksi, kun 25 vuotta kirjastoa pyörittänyt kirjastonhoitaja Marja-Liisa Perlinen irtisanottiin joulukuussa.

Opiston rehtori Kaisa Väyrynen toteaa valtionosuusleikkauksien vaikeuttaneen opistojen tilannetta koko Suomessa. ”Talouden tasapainottamiseksi on ollut pakko tehdä säästötoimenpiteitä. Opetushenkilöstöstä emme voi karsia ja näin säästö kohdistui kirjastonhoitajaan.”

 

Opettajat vastaamaan hankinnoista

Väyrynen vakuuttaa kirjaston jatkavan toimintaansa. ”Kirjastoa ei ole missään vaiheessa ajateltu hävittää, se on osa opistoa ja henkilökunnan ja opiskelijoiden avointa oppimistilaa.”
Jos kirjastopalvelut säilytetään opistossa, täytyy jonkun hoitaa muun muassa aineiston hankinta ja rekisteröinti.  Väyrynen ei ole asiasta huolissaan. ”Jatkossa jaamme kirjallisuus- ja lehtimäärärahat opintolinjoittain. Hankinnat tehdään linjajohtajien ja opettajien suunnitelmien perusteella. Samoin tietopalveluja tulevat opettajat hoitamaan.”

Kirjasto ilman ammattilaista

Irtisanottu Marja-Liisa Perlinen puolestaan uskoo, ettei kirjasto voi toimia ilman ammattihenkilökuntaa. Kirjastonhoitaja on vastannut kaikesta kirjaston toiminnasta. ”Hankintoja on tehty yhteistyössä kirjoittajalinjan opettajien kanssa. Kirjastoon on myös tilattu noin 30 eri taide- ja kulttuurialan lehteä, joiden seuranta on vaativa työ.”

Eniten Perlistä harmittaa kokoelman rekisteröintityön keskeytyminen.  ”Ehdin viedä rekisteriin 7000 nidettä, mutta vielä noin 3000 nidettä odottaa rekisteröintiä. Tuskin niille enää mitään tehdään.”

Oppilaitoskirjasto vaatii osaamista

Perlisen mielestä kirjasto on tärkeä työväline opiskelijoille. ”Opiston kirjasto oli oppilaiden käytössä vuorokauden ympäri, kaupunginkirjastolla taas on melko suppeat aukioloajat, eikä siellä ole kirjoittamisen opetuksen arvosanakirjoja.”

Oriveden kaupunginkirjaston kirjastotoimenjohtaja Liisa Asiala yhtyy Perlisen näkemyksiin. ”Kaupunginkirjasto ei pysty tarjoamaan opistolle kirjastopalveluita eikä korvaamaan niitä.”

Asiala myös toteaa, että oppilaitoskirjastojen hoitamiseen tarvitaan enemmän ammattitaitoa, substanssiosaamista ja kokemusta kuin mitä kaupunginkirjasto tällä hetkellä pystyy ja ehtii tarjota.

Kirjastolehden saaman tiedon mukaan opiston kirjasto on tammikuusta lähtien ollut kaaoksessa, palautetut kirjat lojuvat miten sattuu, itsetäytettäviä lainalappuja ei ole ja lehdet häviävät jäljettömiin.
Luotettavan lähteen mukaan tilanne on tulehtunut ja opettajia on kielletty puhumasta opiston asioista julkisuudessa.