Etusivu> Kirjastolehti > Lukuinnosta saa diplomin

Lukuinnosta saa diplomin

Askolan kirjaston lukutaitohanke saa kysymään, miten lukuhalu ja lukutaito tukevat toisiaan.

Suomi on pudonnut lukutaidoltaan kansainvälisissä PISA-tutkimuksissa. Miten montusta noustaan?

Askolan kirjastossa lasten lukuintoa kasvatetaan lukudiplomilla, joka suoritetaan kirjoja lukemalla. Lukuvuoden lopuksi suorituksesta annetaan kunniakirja isossa juhlallisessa tapahtumassa. Samalla saadaan tietoa mitä lapset ovat lukeneet ja miten heidän lukemisensa on kehittynyt. Lukudiplomin kasvattavan innostuksen kautta pyritään parantamaan myös lasten lukutaitoa.

Askolan lukudiplomi on kehitetty osana Askolan koululaiset lukemaan -hanketta ja sen on suunnitellut ja toteuttanut hanketyöntekijä Sohvi Hiilivirta. Askolan kirjaston kirjastonhoitaja David Thiry on luonut ja kehittänyt lukudiplomi.com -sivuston.

”Hankkeen tavoitteena oli tukea lasten lukutaitoa ja parantaa yhteistyötä kotien, koulun ja kirjaston välillä”, sanoo kirjastonjohtaja Keth Strömdahl.

”Kirjasto avaa lukemisen ja tiedon maailman ja lukudiplomi toimii siinä välineenä. Askolassa kehitettyä lukudiplomia on kehitetty lapsen näkökulmasta niin että jokaiselle lapselle löytyisi luettavaa hänen oman tasonsa ja kiinnostuksensa mukaan. Lukudiplomi on laaja: jokaiselle luokkatasolle sekä ala- että yläkoululle on eri kategoriat eritasoisille lukijoille ja sitä päivitetään joka vuosi yhteistyössä lasten kanssa. Tärkeintä on saada lapset lukemaan.”

Lukudiplomia kehitetään edelleen ja myöhemmin on tulossa tehtäviä lukudiplomin suorittamiseksi sekä sovellus. Jo nyt lukudiplomi.com -sivulta pääsee tutustumaan jokaiseen kirjaan lähemmin sekä katsomaan saatavuustiedot Helle-kirjastosta. Tämän toiminnon voi myöhemmin ulottaa myös muihin kirjastokimppoihin.

”Lukudiplomikirjat ovat aarrearkku ja tietopankki, josta on iloa lapsille, kouluille ja opettajille, vanhemmille ja kirjaston henkilökunnalle, apuväline, jonka avulla voimme sytyttää lukuinnon jokaisessa lapsessa.”

Strömdahlin mukaan kirjastolla on tärkeä rooli lukutaidon ja lukuhalun herättämisessä. Askolassa yhteistyötä koulujen ja kotien kanssa on lisätty: jokaisella koululaisella on oma kirjastokortti, koululuokat ja päiväkotiryhmät käyvät säännöllisesti kirjastossa, hankinnat ja kirjavinkkaukset tehdään lukudiplomikirjojen pohjalta ja lukudiplomikirjat on selkeästi merkitty tarralla niin että ne löytyvät helposti kirjaston hyllystä.

”Teemme johdonmukaista ja pitkäjänteistä työtä lukutaidon tukemiseksi. Askolan kirjastossa panostetaan osallistamiseen ja lukuinnon herättämiseen. Kirjasto on paikka, joka on jatkuvassa vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa ja josta haluamme, että jokainen lähtee tyytyväisenä,” tiivistää Strömdahl.

Huhtikuun Kirjastolehdessä Askolan kirjastoa käsittelevässä jutussa oli virheitä. Esimerkiksi ingressissä puhuttiin erehdyksessä Asikkalan kirjastosta. Nettijuttuun virheet on korjattu. Julkaisemme netissä Askolan kirjaston osuuden jutusta.