Etusivu> Kirjastolehti > Kollegat Euroopassa: Mitä kuuluu Ranskaan?

Kollegat Euroopassa: Mitä kuuluu Ranskaan?

Kirjastonhoitaja Silvère Mercier kertoo uudella Kollegat Euroopassa -palstalla Ranskan kuulumiset.

Kuka olet ja mitä teet?

”Vastaan digitaalisten aineistojen välittämisestä ja niistä tiedottamisesta Pompidou-keskuksen kirjastossa Pariisissa. Olen kouluttanut kymmenen vuoden ajan julkishallinnon toimijoita mm. digitaaliseen kulttuuriaineistoon, muutoksen johtamiseen, sisällöntuotantoon, e-kirjoihin ja e-lehtiin liittyen. Intohimoni liittyvät niiden muutosten seuraamiseen, joita kulttuurin digitalisoituminen aiheuttaa erilaisissa yhteisöissä. Tähän liittyen olen kirjoittanut Bibliobsessions-blogia, josta minut löytää netistä.

Mikä puhuttaa nyt Ranskan kirjastokentällä?

”Kirjastojen uusi rooli avoimen digitaalisen tiedon jakelijana ja saatavuuden varmistajana sekä verkon yhteisöllisten sisältöjen tuotannossa. Yhteisölliset sisällöt, jota kukaan ei omista, on verkossa kasvava ilmiö.
Kiinnostavinta on miettiä, miten tulevaisuuden kirjasto voisi tukea digitaalisen informaation käyttöä. Kirjastonhoitajana pidän tärkeänä, että edistämme yhteisöllisiä sisältöjä ja tuemme niitä tuottavia verkkoyhteisöjä. Tämä ei ole pelkkää laitteiden ja tietoverkkojen tarjoamista, vaan myös järjestelmien rajapintojen määrittelyä sekä sosiaalisten medioiden suosittelua.
Fyysisen kirjaston ja digitaalisten verkkoaineistojen käyttäminen eivät ole toisiaan poissulkevia. Yhteinen tila luo myös yhteisöllisyyttä ja auttaa tuottamaan verkkoon yhteisöllisesti uutta sisältöä. Ja myös päinvastoin: kirjastojen tulee kehittää etäkäyttöisiä palveluitaan ja osallistua verkkoyhteisöjen palveluihin. Meillä tätä toteutetaan BiblioSésame nimisessä ilmaisessa verkkoneuvontapalvelussa, joka pyrkii vastaamaan käyttäjien kysymyksiin alle 72 tunnissa. Yritämme myös olla aktiivisia niissä verkkopalveluissa, joissa käyttäjämmekin ovat – Facebookin käyttö on siksi yleistynyt meilläkin.

Miten kuvailisit työpaikkaasi?

Se on suuri yleinen kirjasto, meillä on 250 työntekijää. Emme lainaa teoksia ulos, vaan niitä voi käyttää paikan päällä. Kokoelmissamme on yli 400 000 dokumenttia. Tarjoamme asiakkaille mm. Internet-yhteydet, koulutuksia, itseopiskelutilat ja elokuvien ja äänitteiden käyttötilat.

Päivittäin kirjastossamme käy noin 5000 asiakasta – mikä on paljon ja johtuu osaltaan pitkistä aukioloajoistamme (toisin kuin muissa ranskalaisissa yleisissä kirjastoissa). Kirjastoomme pääsyä voi joskus joutua odottamaan parikin tuntia – pelkät modernit tilat kiinnostavat ihmisiä! Olemme siis kiireisiä jo nykyisten palveluiden toteuttamisessa, mutta myös hyvin tietoisia digitalisoitumisen tuomista muutoksista. Tämä tarkoittaa verkkopalveluidemme uudistamista, henkilöstön uudelleenkouluttamista ja digitaalisten aineistoportaalien kehittämistä: kaiken kaikkiaan koko kirjastotoiminnan uudelleen määrittelyä.

Kuinka paljon saat palkkaa?

Ranskassa suurin osa kirjastotyöntekijöistä on virkamiehiä ja palkkaus perustuu valtion määrittelemiin taulukoihin. Oma tilanteeni on hyvä, koska kuulun A-palkkaluokkaan ja saan mielestäni ihan hyvää palkkaa.