Etusivu> Kirjastolehti > Kollegat Euroopassa: Kirjasto on ihmisoikeuksien asialla

Kollegat Euroopassa: Kirjasto on ihmisoikeuksien asialla

Hollantilainen Marian Koren on lasten tiedollisten oikeuksien pioneeri.

Kuka olet ja mitä teet?

Olen Alankomaiden kirjastoseurojen katto-organisaation FOBIDin johtaja ja vuodesta 1979 olen opiskellut ihmisenä olemisen vaikeaa ammattia kirjastoalan muokkaamana. Olen innostunut kirjastojen ihmisoikeuksiin perustuvasta missiosta; haluan auttaa ihmisiä kehittymään ja löytämään vahvuutensa ja jakamaan ne osallistumalla yhteisönsä toimintaan. 

Pääsy kirjastoihin pitäisi taata lapsille ympäri maailmaa. Käsittelin aihetta kirjassani Tell me! The right of the child to information (1996). Hyödynsin oikeustieteen, ihmisoikeuksien ja skandinaavisten kielten opintojani sekä kokemuksiani kansainvälisestä nuorisotyöstä pyrkiessäni selventämään lasten tiedollisten oikeuksien merkitystä, myös kirjastojen toimintapolitiikan ja käytäntöjen näkökulmasta. Aihe toimii tänäkin päivänä johtotähtenä, kun kehitän uusia ohjelmia ja toimintasuunitelmia; se on elämäni ja kansainvälisen työni perusta. 

 

Kuinka kuvailisit työpaikkaasi?

Työskentelen kaikkien kansallisten kirjastoalan organisaatioiden kanssa. Toiminnan painopiste on vaikuttamistyössä, lainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä sekä kansainvälisessä toiminnassa; olemme myös työvaihdon, puhujien välityksen ja ammatillisten opintokäyntien kansainvälinen toimisto.

Se, että toimisto sijaitsee Alankomaiden kansaliskirjastossa Haagissa helpottaa yhteyksiä kaupungissa sijaitseviin alan kansainvälisiin organisaatioihin. Kirjastomaailma on kansainvälinen ja olen onnekas saadessani joka päivä olla siinä mukana.

Osa-aikainen tehtäväni on puolet työstäni. Tähän vuoteen saakka toinen puolikas muodostui Alankomaiden kirjastoseuran toimintasuunnittelusta, nykyisin vastaan Kansalliskirjastossa kansainvälisestä kehittämistyöstä. Yhdistelmä on toimiva, koska tehtävä on osa kansallista yleisten kirjastojen henkilöstöosastoa. Uuden kirjastolain voimaantulon jälkeen (2015) Kansalliskirjastolla on ollut kokonaisvastuu yleisten kirjastojen verkostosta, erityisesti digitaalisista palveluista. 

 

Paljonko saat palkkaa?

Noin 3200 € kuukaudessa.

 

Mitkä ovat tärkeimmät ajankohtaiset keskustelunaiheet työpaikallasi / kirjastoalalla tällä hetkellä?   

 Uusi kirjastolaki ja Kansalliskirjaston sekä muiden kirjastoalan organisaatioiden rooli on kirjastoverkon yhteinen haaste. Keskustelut keskittyvät tehokkaiden ja vaikuttavien kirjastopalveluiden luomiseen.
Toinen tärkeä keskustelun aihe ovat painettujen ja digitaalisten aineistojen suhde ja niitä yhdistävät palvelut. 

Budjettileikkauksista on seurannut kirjastojen sulkemisia. Muutokset ovat tarpeen myös henkilökunnassa, ja uudet osaamistarpeet ja kirjastoalan ulkopuolisten ammattilaisten tulo kirjastoihin edellyttävät myös ihmissuhdetaitoja. 

Avoin pääsy tieteelliseen informaatioon voi tarjota yleisille kirjastoille jännittävän uuden mahdollisuuden – ja todellisen testin kirjastojen väliselle yhteistyölle!