Etusivu> Kirjastolehti > Kirjastolehti 4/2013 på svenska

Kirjastolehti 4/2013 på svenska

Biblioteken följer upp framför...

Kirjastolehti 4/2013 på svenska

Resumé Titta Baer, översättning Kurt Kavander

 

Bibliotekens inflytande

Marja Haapaniemi

Biblioteken följer upp framför allt två nyckeltal: antalet besökare och lån. Det väsentliga är vilket inflytande biblioteken utövar. Hur påverkar biblioteken kundernas liv och sin omgivning? Vid sidan av volymerna bör man också granska bibliotekens inflytande. Vad får den som anlitar bibliotekstjänsterna eventuellt ut i form av upplevelser eller kunskap? Svaret på den frågan tillmäter också volymen större betydelse.

 

Obemannade bibliotek

Titta Baer

Det första danska försöksbiblioteket med självbetjäning, Silkeborgs bibliotek, inledde sin verksamhet 2005. I samband med den danska kommunreformen, som reducerade antalet kommuner från 271 till 98, stängdes också många mindre närbibliotek samtidigt som de ersattes med så kallade öppna bibliotek. Biblioteken är bemannade bara en del av tiden men håller öppet och kan anlitas genom självbetjäning nästan dygnet runt. I Danmark finns 177 bibliotek som håller öppet från morgon till kväll och som under en del av öppettiden fungerar enligt självbetjäningsprincipen. Antalet ökar hela tiden. I det fjärde numret av Kirjastolehti behandlas också frivilligarbete på biblioteken.

Leena Aaltonen, nytt kulturråd

Päivi Litmanen-Peitsala

Kultur-, idrotts- och ungdomspolitiska avdelningen vid Undervisnings- och kulturministeriets kulturenhet har tre kulturråd som arbetar med frågor som gäller de allmänna biblioteken. Nyrekryterade kulturrådet Leena Aaltonen har hand om dels statsunderstöden för utveckling av biblioteksverksamheten och dels utvärderingen av biblioteken. Också mediefostran, kulturell mångfald och främjande av utbildningen i branschen ingår i hennes arbetsuppgifter. Leena Aaltonen bedömer att arbetet vid ministeriet i grund och botten kan mätas enbart via det goda som människan får i utbyte. Projekten, de politiska programmen och författningarna finns till endast för att garantera samhällsmedlemmarna möjligheter till ett gott liv. ”Jag anser att Finland har en god förvaltningstradition. Tjänstemännen går verkligen samhällsmedlemmarnas ärenden”, summerar Leena Aaltonen.

 

Ytterligare i detta nummer:

Terttu Lehtola, chef för Nylands landskapsbibliotek, går snart i pension.Hon anser att bibliotekscheferna behöver utbildning i branschen, god kommunkunskap och erfarenhet av kommunalförvaltning. Bibliotekens samlingar får inte glömmas bort i denna digitala tidsålder. Det är också viktigt med samarbete och möten ansikte mot ansikte. 

 

Nyutexaminerade Merit Lahnaoja ventilerar hur väl studierna har anpassats till biblioteksarbetets krav. Utbildningen ger en bra grund, men också lärande i arbetet är synnerligen viktigt. ”Kunde exempelvis bibliotekssystemleverantörerna vara intresserade av att tillhandahålla skolorna demoversioner för att blivande yrkesfolk skulle få pröva åtminstone något system redan under studietiden?”, frågar hon sig.

 

Mobila biblioteksinnehåll

Kirjastolehti testade bibliotekens mobila samlingstjänster i form av alternativfilmer, tidningstjänster, e-böcker och nätmusiktjänster.