Etusivu> Kirjastolehti > Inspektör och inspiratör Susanne Ahlroth

Inspektör och inspiratör Susanne Ahlroth

Kuva: Seppo Verho

I början av juni bytte avdelningschef Susanne Ahlroth Richardsgatans bibliotek till AVIs kontor i Östra Böle. Till Susannes styrkor som överinspektör hör att hon känner fältet och har själv haft många olika arbetsroller så väl inom som utanför Helmet-biblioteken.

Regionalförvaltning utspridd

Susannes arbetsplats, den svenska serviceenheten för undervisningsväsendet, ( Regionförvaltningsverket (AVI) i Västra och Inre Finland) har verksamhetspunkter i Vasa, Helsingfors och Åbo.

“Min chef sitter i Vasa och många av stödfunktionerna är utspridda i västra eller mellersta delarna av landet. Mina finskspråkiga inspektörskollegor för biblioteken jobbar inom en helt annan förvaltning, Närings-, Trafik- och Miljöcentralerna (ELY). I början kändes det virrigt. Det var nästan som om jag behövt kompass och karta”, medger Susanne.

Jobbet som inspektör är både självständigt och rörligt. Man har inte kunderna lika nära inpå sig som på ett bibliotek, men ifall Susanne börjar sakna rösterna och ljuden tänker hon “göra som många andra i dag, ta min laptop och telefon och sätta mig och jobba på ett bibliotek!”

Inspektör som koordinator och inspiratör

“Eftersom den svenska serviceenheten har hela landet som sitt verksamhetsområde, kan den ha en sammanlänkande funktion dels mellan biblioteken i de svensk- och tvåspråkiga kommunerna i de olika regionerna, dels till den finskspråkiga verksamheten via bland annat ELY-centralerna” anser Susanne.

De goda svenska lösningarna kunde lyftas fram mera, så att de når över region- och språkgränserna. Målet med arbetet är att kvaliteten på svenskspråkiga tjänster utvecklas på bästa sätt. “Där ser jag att jag kan ha en roll som kontaktperson, budbärare, koordinator och – hoppas jag – inspiratör.”

Samarbete på olika nivåer

Susanne är övertygad om att samarbete är det allra viktigaste för en språklig minoritet. “Som finlandssvensk befinner man sig ofta i en trevlig mellanposition där det är lätt att vara i kontakt med både finskspråkiga och nordiska kollegor.”

Biblioteken behöver inte kunna göra allt själva. “Det som krävs i dag är att vi kan samarbeta, att vi vågar ta kontakt och bjuda på oss själva. Fast då bör vi naturligtvis veta vad vi som bibliotek står för och vilket vårt uppdrag är.”