Etusivu> Kirjastolehti > Back to basics

Back to basics

Päättäjät tunnustavat tarpeemme vain, jos pystymme viestimään toimintamme vaikutuksista.

Isoja asioita tässä Kirjastolehden vuoden viimeisessä numerossa. Demokratia, kirjastojen ydintehtävä, eettinen toiminta, maailmanlaajuiset trendit, alan lobbaus – miksi juuri nyt puhutaan tämän kokoisista asioista?

Kirjastostrategioiden ja pätevyysvaatimuskirjausten äiti Kirsti Kekki kiteytti keskustelussamme syyksi kirjastoaikakauden muutoksen. Jotain on selvästi liikkeellä. Nykyisenlainen hybridikirjasto hyllyineen ja tietokonepisteineen on muuttumassa. Kirjasto liikkuu koska asiakkaat liikkuvat. Mikäli emme uusi paikkaamme yhteiskunnassa muutaman vuoden välein, sitä ei ehkä kohta olekaan. Päättäjät tunnustavat tarpeemme vain, jos pystymme viestimään toimintamme vaikutuksista. Tähän puuttuu juristi Pekka Heikkinen omassa jutussaan. Myös Heikki Poroilalla on sanansa sanottavana kirjaston ideasta.

Missä maailmalla mennään? Nyt ei vello vesi vadissa vaan valtameret keinuvat. Maailma on globaalisti liikkeessä ja IFLA on koettanut kirjata liikkeen suuntia. Trend report on yritys ymmärtää muutoksen suuntia ja mullistusten mahdollisia vaikutuksia kirjastotyöhön. Jarmo Saarti aloittaa suomalaisen keskustelun trendeistä. IFLA on toivonut kaikkien jäsenjärjestöjensä tarttuvan raporttiin ja viestivän, miten trendit näkyvät kunkin maan kohdalla.

Mihin nojata kun mannerlaatat liikkuvat? Kirjastoammattilaisen eettiset ohjeet kertovat, missä on selkäranka, joka pitää suoristaa. Sensuroimattomuus, tasapuolisuus – ja myös aktiivisuus ovat ammattimaisuuden merkkejä. Eettinen ohje velvoittaa pitämään ammattitaidon ajan tasalla ja se velvoittaa myös markkinoimaan. Jotta asiakkaamme tietävät, mitä voi tietää ja mistä tieto löytyy, on meidän tuotava itsemme ja osaamisemme esiin.

Ammattilaisuus vaatii jatkuvaa kehittämistä ja kehittymistä. Iltalehdet ja tositeeveet eivät alan asioista kerro. Alan tiedotuksen seuraaminen muutostilanteessa on ammattilaisen merkki. Kirjastolehti, Kirjastot.fi:n ja seurojen tiedotteet, blogit, alan sosiaalinen media sekä Kirjastokaistan ammatilliset videot ovat meidän välineitämme. Joka ne seuraamatta jättää, jää auttamatta tietokuiluun.

Vuorovaikutus on kehittymisemme perusta. Kuten nykyisessä tiedonhankinnan koulutuksessa korostetaan: tieto ei ole jossain, se syntyy yhteisessä neuvottelussa. Pysytään alan kanavilla ensi vuonnakin ja pohditaan yhdessä, mikä on kirjaston toiminnan oikeutus tässä ajassa. Määritelkäämme yhdessä, mitä viestimme muille. Nyt on etsikkoaika: opetussuunnitelmia pannaan koko koululaitoksessa uusiksi, digiaineistot uivat arkeen ja talous on mitä on. Sovitaan, että vuonna 2014 kirjastolaitos ei ole se, joka syrjäytyy.

Tavataan ammattimedioissa!