Etusivu> Kirjastolehti > Yhdistymisen jälkeen

Yhdistymisen jälkeen

Kymmenen vuotta sitten Haapajärven ja Pyhäjärven kirjastotoimet yhdistettiin. Miten yhdistäminen on vaikuttanut kaupungin talouteen? Kenelle kuuluu kokoelma, kuka päättää kirjahankinnoista ja miten yhdistäminen näkyy käytännön työssä?

Ensi vuoden alussa tulee kuluneeksi kymmenen vuotta siitä, kun Haapajärven ja Pyhäjärven kirjastotoimet yhdistettiin. Pyhäjärven kirjastosta tuli Haapajärven kirjaston toimipiste. Samaan aikaan käytiin neuvotteluita kuntaliitoksesta, mikä ei kuitenkaan toteutunut.

Pyhäjärven kirjastotoimen kustannuksissa, jos tarkastellaan kokonaiskustannuksia, ei ole kymmenessä vuodessa tapahtunut Pyhäjärven kaupungin sivistysjohtaja Jukka Lehtosaaren mukaan merkittävää muutosta. Kustannukset tosin ovat osittain laskennallisia ja perustuvat sopimukseen, jonka mukaan Haapajärven osuus kustannuksista on 60 prosenttia ja Pyhäjärven osuus 40 prosenttia.
Jako tehtiin sopimusvaiheessa asukasluvun suhteessa. Sama jako hyväksyttiin Pyhäjärven kaupunginvaltuuston kokouksessa tämän vuoden heinäkuussa.

Pyhäjärven kokonaislainausmäärä oli vuoden 2015 lopussa lähes 13 prosenttia suurempi kuin vuoden 2006 tilinpäätöstietojen mukaan. Viime vuonna lainattiin 87 314 kertaa. Vuonna 2006 lainausmäärä oli 77524. Luvut sisältävät sekä kivijalkakirjaston että kirjastoauton lainausmäärät. Lainausmäärä on kasvanut, vaikka Pyhäjärven asukasluku on samassa ajassa pienentynyt lähes 12 prosenttia.

 

Vaikutusten arviointi vaikeaa

Kirjastotoimenjohtaja Kirsi Nahkanen arvioi, että muutos on pitkäjänteisen työn ansiota. Toimintaa on kehitetty kaikilla osa-alueilla vähitellen, nimenomaan asiakkaita kuunnellen.  

”Kyse ei ole mistään yhtäkkisestä muutoksesta, vaan olemme pyrkineet parantamaan palveluamme, kokoelmaamme, esillepanoa, sekä asiakkaiden asiointikokemusta. Lainamäärät ovatkin olleet hienoisessa nousussa usean vuoden ajan, joten uskon sen kertovan että yhteistyö on hedelmällistä ja teemme hyvää työtä. Lainausmäärät eivät kuitenkaan ole yksistään oikea keino arvioida kirjaston toimintaa.”

Myös käyntien määrä on kasvanut suhteessa asukasluvun kehitykseen. Lehtienlukusalin käyttö ja näyttelyvieraiden käynnit näkyvät myönteisenä kehityksenä.

”Tähän vaikuttavat varmasti kulttuurisihteerin osa-aikainen työskentely kirjastossa sekä aukioloaikojen pidentyminen”, Jukka Lehtosaari arvioi.

Yhdistymisen vaikutuksia on Lehtosaaren mukaan vaikea päätellä. Käytännössä muutokset näkyvät lähinnä siinä, että ei tarvita kahta kirjastoautoa ja että kirjastovirkailijat siirtyivät Haapajärven kaupungin palkkalistoille. Sopimuksen mukaan koko Pyhäjärven kirjaston irtaimisto siirtyi Haapajärven kaupungille, mutta tämä muutos ei näy asiakkaille, sillä sama kokoelma on Pyhäjärven asukkailla yhä käytössään. Lehtosaari miettii, että toisenlaisellakin yhteistyöllä olisi ollut mahdollisuus hoitaa yhteistyö. 

Pyhäjärven kaupungin vaikuttamismahdollisuudet kirjastotoimessa toteutuvat niin, että kirjastotoimenjohtaja on vähintään kaksi kertaa kuultavana Pyhäjärven sivistyslautakunnassa ja Pyhäjärven edustaja on jäsenenä Haapajärven sivistyslautakunnassa. Pyhäjärven kaupunki mittaa kirjastotoimen kannattavuutta tunnusluvuilla nettomeno €/asukas, kokonaislainaus ja lainaukset/asukas.

Kirsi Nahkasen mielestä kunnallisiin mittareihin olisi syytä lisätä myös kävijämäärä, sillä lainausmäärässä eivät esimerkiksi näy lehdenlukijat tai nuoret kirjaston käyttäjät, jotka eivät ehkä lainaa kirjoja.

 

Laajempi valikoima

Pyhäjärven kirjastossa jo ennen yhdistymistä työskennellyt kirjastovirkailija Tarja Komu havaitsi, että yhdistyminen herätti asiakkaissa alkuun hämmennystä, varsinkin, kun kirjat leimattiin Haapajärven kirjaston leimasimella. Monet kuntalaiset pohtivat tuolloin identiteetin merkitystä, sillä oma kirjasto on aina mielletty kaupungin asukkaiden yhteiseksi olohuoneeksi.

Asioissa on kaksi puolta. Alkuun yhdistyminen myös pelotti. Kun johtaja on muualla, syntyy pakostikin informaatiokatkoksia. Toivomme kuitenkin, että asiakkaalle yhdistyminen näkyy laajempana valikoimana. Kirjat ovat saatavilla nopeasti, kirjastoauto kulkee lähes päivittäin.

Komu vakinaistettiin yhdistymisen yhteydessä, kun kirjastotoimenjohtajan paikka muutettiin eläköitymisen kautta kirjastovirkailijan toimeksi. Komu siirtyi vanhana työntekijänä Haapajärven kaupungin palvelukseen. ”Kymmenessä vuodessa on kehityksessä menty paljon eteenpäin”, Komu arvioi.

Epäselvyyksiä syntyy lähinnä silloin kun hankintatilanteessa ei tiedetä kenelle asia kuuluu, esimerkiksi onko esteettömyysliu’un asentaminen irtaimistoa vai kiinteistöön kuuluvaa.

 

Hallinto hoidetaan keskitetysti

Päivittäiset toiminnot, työvuorolistat mukaan lukien, Pyhäjärven kirjasto hoitaa itsenäisesti. Vastuuhenkilönä on Tarja Komu. Haapajärvellä hoidetaan muun muassa aineiston tilaaminen, aineiston lainauskuntoon saattaminen, kokoelmatyö tietokannassa, taloushallinto, muut toimistotyöt, lehtitilaukset, verkkokirjaston ylläpitäminen ja kehittäminen, verkkosivujen ylläpito, lukudiplomityö, kirjavinkkaus ja sen suunnittelu, hankkeet ja erilaiset projektit sekä kirikirjastojen kimppayhteistyö.

Pyhäjärven kirjastossa toimii kolme virkailijaa ja yksi osa-aikainen kulttuurisihteeri. Haapajärven kirjastossa on kaksi kirjastonhoitajaa ja kolme virkailijaa sekä kirjastotoimenjohtaja, joka on molempien kirjastojen yhteinen.

Pyhäjärven toimipiste ei voi itse päättää kirjaston hankinnoista, mutta se voi esittää toivomuksia asiakkaitaan kiinnostavista kirjoista. Viestit kulkevat sähköpostitse tai puhelimitse, toivelappuja välitetään.

”Pyynnöt on aina pyritty mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan. Emme ehdi itse juuri uutuuskirjoihin tutustumaan vaan tilaamme, mitä vastaan tulee”, Komu toteaa.

Vuodesta 2011 kirjastotoimenjohtajana ollut Kirsi Nahkanen sanoo, että Pyhäjärvellä keskitytään asiakkaiden laadukkaaseen palvelemiseen sekä kirjaston kokoelmasta huolehtimiseen.

Yksi yhteisen kirjastolaitoksen etu tulee siinä, ettei hallinnollisia töitä ja muita kirjaston ylläpitotöitä tarvitse tehdä moneen kertaan.

Yhteistyö kirjastojen välillä toimii Nahkasen mielestä hyvin. Kahden kirjaston ja kirjastoauton kokonaisuus on toimiva paketti, joka mahdollistaa kustannustehokkaan kirjastotoiminnan.

”Hallinnollista toimintaa yhdistämällä, sekä kehittämällä toimintaa kokonaisuutena, asiakkaille voidaan tarjota tasalaatuisia ja laadukkaita kirjastopalveluita. Yhteinen kokoelma mahdollistaa monipuolisen hankinnan, sekä aineiston liikkuvuus on nopeaa kirjastoauton avulla. Yhteistyö vaatii ammattitaitoiset ja aktiiviset työntekijät molempiin kirjastoihin, ja olen iloinen että meillä on juuri sellaisia työntekijöitä”, Nahkanen sanoo.

  • Pyhäjärven kirjastossa toimii kolme virkailijaa ja yksi osa-aikainen kulttuurisihteeri.
  • Haapajärven kirjastossa on kaksi kirjastonhoitajaa ja kolme virkailijaa sekä kirjastotoimenjohtaja, joka on molempien kirjastojen yhteinen.