Etusivu> Kirjastolehti > Uutta tietoa kirjastoalan työntekijöistä

Uutta tietoa kirjastoalan työntekijöistä

Kirjastoalalla työskentelee Suomessa noin 5000 henkilöä, joista peräti kolmannes vastasi tekemäämme kyselyyn. Kiitos mielenkiinnosta! Kyselyn tulokset antavat kattavan kuvan alan nykyhetkestä ja tulevaisuudesta.

Kyselyn tuloksista käy ilmi, että kirjastotyö on sosiaalinen ammatti. Tärkeintä työntekijöille on asiakkaiden kohtaaminen ja vuorovaikutus, työtehtävien monipuolisuus sekä mahdollisuus työskennellä kirjallisuuden ja kulttuurin parissa.

Tutkimus avasi sitä, millainen on tyypillinen kirjastotyöntekijä. Hän on suomenkielinen  (93 %), nainen (82 %), keski-ikäinen (58 % kuuluu ikäryhmään 41-60 v.), lojaali työnantajalleen (55 % ollut saman työnantajan palveluksessa yli 10 vuotta), huolestunut kirjaston tulevaisuudesta (72 %) mutta tuntee tekevänsä merkityksellistä ja tärkeää työtä ja kokee usein innostusta työssään (90 %). 

Tarvitsemme alalle lisää eri-ikäisiä, eri kieli- ja kulttuuritaustoista tulevia työntekijöitä. Vain monipuolisella ammattikunnalla voimme palvella paremmin asiakaskuntaa. Tarvitsemme myös ammattilaisten liikkumista erilaisten kirjastojen välillä. Lisäksi alle 30-vuotiaita on alalla hälyttävän vähän. Tarvitsemme uusia sukupolvia kiinnostumaan alasta ja luomaan uudenlaista kirjastotyötä. 

Miksi nuoren kannattaa suunnata opiskelemaan kirjastoalaa ja mennä töihin kirjastoon? Selvityksen perusteella arvomaailman takia. Peräti yhdeksän kymmenestä kirjaston työntekijästä kokee tekevänsä merkityksellistä ja tärkeää työtä. 

Yhtä suuri joukko tuntee usein innostusta työssään ja vielä suurempi (92%) tuntee olevansa omalla alallaan. Työelämätutkimusten mukaan entistä merkityksellisempää tulevaisuudessa on se, että työn arvomaailma kohtaa työntekijän oman arvomaailman. 

Arvot yhdistävät erilaisissa kirjastoissa työskenteleviä ammattilaisia. Asiakaspalvelun ohella merkittävä osa työntekijöiden motivaatiosta kumpuaa tasa-arvon, sivistyksen ja kirjallisuuden arvoista. Kirjasto edistää lukutaitoa ja yhteiskunnallista tasa-arvoa sekä edistää sivistystä ja auttaa kehittämään ajattelua. 

Kysely sai alkunsa kirjastoalan ammattijärjestöjä ja aatteellisia järjestöjä yhteen kokoavassa Minerva-ryhmässä. Selvityksen toteutti Pentagon Insight Oy. 

Kirjoittaja on Suomen kirjastoseuran toiminnanjohtaja