Etusivu> Kirjastolehti > UUTTA LAKIA TEKEMÄSSÄ

UUTTA LAKIA TEKEMÄSSÄ

HALLITUKSEN suunnitelma superlaista, jolla kunnat vapautetaan noudattamasta esim. kirjastolakia, herätti pitkään huolta kirjastohenkilöstössä.

EDELLISEN hallituksen kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen asetti reilu vuosi sitten työryhmän valmistelemaan uutta kirjastolakia jonka olisi määrä tulla voimaan 2017 alusta. Ryhmään kutsuttiin jäseniä kirjastoista, oppilaitoksista, Kuntaliitosta, aluehallintovirastosta, oikeusministeriöstä ja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta.

KIRJASTOSEURA nimitti minut edustajakseen, ja työnantaja suhtautui asiaan suopeasti – kiitos siitä. Kokemus on ollut opettavainen. Työ on jakautunut kahteen vaiheeseen: Ensin haluttiin hahmottaa millaiseen maailmaan lakia yritetään tehdä. Sitten ruodittiin, mitä hyvää nykyisessä laissa on ja mikä jo muuttui. Maallikon piti myös joka välissä yrittää muistaa, että kaikkia ihmisoikeuksia ei kirjastolakiin pidä yrittää sisällyttää. Muitakin lakeja on.

OLEN tyytyväinen ainakin seuraaviin asioihin: Kunnan täytyy edelleen järjestää kirjastopalvelut. Niiden tarjoamiseksi pitää olla myös tila – ei siis pelkkiä kirjastopilvipalveluja. Myös ajatus kirjastotilan demokratiaa lisäävästä vaikutuksesta on mieleeni ja hyvä, että sana on lakiehdotuksessa. Kirjastoa neutraalimpaa tilaa yhteiskunnallisista asioista keskustelemiselle on vaikea kuvitella. OKM:ssä idea on otettu mukaan uuteen Merkityksellinen Suomessa -ohjelmaan.

KIRJASTON pitää tarjota ajantasaista ja kiinnostavaa aineistoa kaikille – faktaa ja fiktiota. Maksuttomuuden ulottaminen aineistovarauksiin on tiedon vapaan saatavuuden kannalta hienoa. Se tekee loven tulovirtaan mutta on monille tärkeää. Järkevää on, että kunta voi periä maksun noutamattomasta varauksesta. Tulonmenetyksen kompensointi kuljetusmaksuilla olisi mielestäni lain hengen vastaista.

HALLITUKSEN suunnitelma superlaista, jolla kunnat vapautetaan noudattamasta esim. kirjastolakia, herätti pitkään huolta kirjastohenkilöstössä. Työmme sisältöön epäilys ei vaikuttanut mutta usein tuntui, että huhu on suurin voittaja: enemmän kuin yhden kerran olen kuullut epäilyksiä uuden kirjastolain merkityksestä. Tätä kirjoittaessani lainylikävelylakia ei ole tiedossa. Uskon myös että kirjastoissa on jatkossakin riittävästi koulutettua ja ammattitaitoista henkilökuntaa.

KÄYTTÄJIEN, henkilökunnan ja tilan turvaamiseksi lakiehdotukseen on otettu mukaan käyttäjän velvollisuudet perustuslaillisia oikeuksia kunnioittaen. Yleisten kirjastojen neuvostolle on ehdotettu mallikäyttösääntöjen luomista.
Näiden asioiden avulla halutaan edistää lukutaitoa ja kansalaistaitojen hankkimista. Se on sitä demokratiaa.

Kirjoittaja on Kirjastoseuran edustaja OKM:n kirjastolakia valmistelevassa työryhmässä.