Etusivu> Kirjastolehti > Uusi opas auttaa alkuun lukukoiratyössä

Uusi opas auttaa alkuun lukukoiratyössä

Ohjaajien koulutus, allergioiden huomioiminen ja kouluille markkinoiminen ovat tärkeä muistaa kirjastoissa.

Kuopion kaupunginkirjasto on tuottanut kirjastojen lukukoiratoiminnalle uuden oppaan.

Oppaassa on selvitetty muun muassa lukukoiratoiminnan epäselviä vastuukysymyksiä ja kirkastettu toiminnan tarkoitusta lukemisen edistämisen välineenä.

Kuopiossa tehtiin erilaisia materiaaleja, joita kaikki kirjastot voivat käyttää lukukoiratyössä.

Paketti sisältää valmiin esittelypohjan toiminnasta, johon kirjastot voivat lisätä omat yhteystietonsa ja esitellä lukukoiransa. Lisäksi Kuopion kirjasto on tehnyt neljä Youtube-videoa. Raportti sisältää useita tapausesimerkkejä, joista selviää miten lukukoiratoimintaa tehdään käytännössä.

“Tähän asti lukukoiratoiminnasta on ollut vähän tietoa, mikä on voinut olla esteenä työn aloittamiselle. Halusimme kasata kaiken tiedon aiheesta yhdeksi paketiksi kaikkien kirjastojen käyttöön”, kertoo hankekoordinaattori Henna Kiiskinen.

Kiiskisellä on kokemusta lukukoiratyöstä Joensuun kirjastossa, jossa hän teki yhteistyötä Joensuun Kennelliiton kanssa.

Tietoa oli vähän tarjolla ja kaikki piti opetella kantapään kautta.

Kukin tyylillään

Kiiskinen haastatteli neljän eri kirjaston henkilökuntaa. Hän teki kansallisen kyselytutkimuksen lukukoiratoiminnan tavoitteista sekä kirjaston henkilökunnan asenteista ja toiveista.

Hän koosti tiedoista raportin Lukukoiratoiminta kirjastossa – Opas lukukoiratoimintaan yleisessä kirjastossa. Siinä selvisi, että kirjastot tekevät lukukoiratyötä kukin omalla tavallaan. Kiiskinen muistuttaa, että kirjastot, paikkakunnat ja verkostot ovat erilaisia kaupungista ja kirjastosta riippuen. Toimintaan ei ole oikeaa tai väärää tapaa.

“Tärkeää on, että ohjaajat ovat koulutettuja ja koirat ammattilaisen arvioimia”, Kiiskinen sanoo.

Mistä lukukoira kirjastoon?

Kiiskinen pyysi oppaaseen esimerkkejä lukukoiratoiminnan käytännöistä Helsingin kaupungin kirjastosta, Suomen Karva-Kaverit ry:ltä ja Suomen Kennelliiton Pohjois-Savon kennelpiiristä.

Esimerkiksi Helsingin kaupunginkirjastossa lukukoiratoimintaa tehdään Suomen Kennelliiton kanssa.

Raportissa annetaan ohjeita toiminnan aloittamiseksi ja infotaan tärkeistä vastuukysymyksistä. Esimerkiksi Kennelliiton lukukoiraohjaajat ovat suorittaneet Kennelliiton maksuttoman lukukoirakurssin. Heillä on myös vastuuvakuutus omille toimijoilleen.

Vakuutus kattaa käyntikohteen omaisuudelle tai henkilöille aiheutuvat vahingot.

“Kun kirjasto tekee yhteistyötä, on tärkeää että asioista keskustellaan ja sovitaan. Suullisen sopimuksen lisäksi ei ole iso juttu sopia asioita myös kirjallisesti”, Kiiskinen suosittelee.

Allergiat huomioon

Kiiskinen muistuttaa, että allergioiden huomioonottaminen on ehdottoman tärkeää. Lukemiselle varattu tila on pystyttävä rajaamaan, jotta kirjaston allergiset asiakkaat tai henkilökunta eivät kärsi.

“Lukuaikaa varattaessa on hyvä varmistaa, ettei lukijalla ole allergioita – tai jos on, niin lapsi tulee paikalle huoltajan vastuulla.”, Kiiskinen ohjeistaa.

Kirjaston henkilökunnan kannattaa valmistautua asiakkaan auttamiseen mahdollisten allergisten oireiden alkaessa. Nopea siirtyminen raikkaaseen ilmaan tai käsien pesu voivat olla mahdollisia pika-apuja.

Koirat nauttivat työstä

Kiiskisen mukaan lukukoiratyön parhaimpia hetkiä on nähdä, kun lukija ja koira nauttivat tilanteesta. Hän suositteleekin lukukoiratoimintaa kaikille kirjastoille ja toivoo, että kirjastoissa pystyttäisiin jatkossa tekemään lukukoiratoimintaa.

“Olen nähnyt käytännössä, miten paljon lukukoirat innostavat lapsia lukemaan. Koiratkin ovat onnellisia, kun saavat työskennellä kirjastossa ja tavata lapsia ja muita lukijoita. Kokemus on hieno ja uniikki molemmin puolin.”

Poimittuja vinkkejä oppaasta:

  • Lukuhetkiä kannattaa harjoitella etukäteen tuttujen lasten kanssa.
  • Lukukoiratoimintaa kannattaa markkinoida suoraan kouluille, koska koulun kautta kirjaston on helpompi tavoittaa heikosti lukevat lapset.
  • Kannattaa jo toimintaa suunniteltaessa miettiä, onko toiminnalle kysyntää omassa kirjastossa. Ja jos kovasta työstä huolimatta, asiakkaita ei toiminta kiinnosta, kannattaa kirjaston resurssit suunnata muualle.
  • Riittävätkö kirjastolla resurssit toiminnan laadukkaaseen ylläpitämiseen? Lukukoiratoiminta vaatii kirjastolta työaikaa.
  • Suomen kieltä vasta opettelevat lapset ovat tärkeä kohderyhmä lukukoiratoiminnalle.
  • Kirjaston täytyy ottaa vastuuta lukukoiraohjaajan perehdyttämisestä ja tarjota vapaaehtoistyöntekijälle työkaluja lukijan kohtaamiseen ja ohjaamiseen lukuhetkessä.

 

Materiaalit löytyvät osoitteesta:

https://www.kirjastot.fi/lanu/materiaalit