Etusivu> Kirjastolehti > Tolkkua talouspuheeseen

Tolkkua talouspuheeseen

Taloudesta – ja varsinkin markkinataloudesta – puhutaan nykyisin enemmän kuin koskaan. Tolkkua joka tuutista vyöryvään talouspuheeseen voi hankkia taloutta käsittelevien tietokirjojen avulla, joita on viime vuosina ilmestynyt runsaasti. Näkökulmia riittää, sillä taloushan ei ole pelkää kasvutaloutta, vaan kytköksissä kaikkeen inhimilliseen elämään.

Taloudesta – ja varsinkin markkinataloudesta – puhutaan nykyisin enemmän kuin koskaan. Tolkkua joka tuutista vyöryvään talouspuheeseen voi hankkia taloutta käsittelevien tietokirjojen avulla, joita on viime vuosina ilmestynyt runsaasti. Näkökulmia riittää, sillä taloushan ei ole pelkää kasvutaloutta, vaan kytköksissä kaikkeen inhimilliseen elämään.

 

Pikaopas talouden kriisipuheeseen

Taloustietieteilijä Christer Lindholm purkaa helpossa ja hauskassa kirjassaan nykytalouspuheessa toisteltuja totuuksia. Lindholmin mukaan pelkkiä myyttejä ovat väittämät, että 1) markkinat hoitavat kaiken, 2) julkinen sektori on ongelma, 3) verot ovat haitallisia, 4) tarjonta luo oman kysyntänsä, 5) globalisaatio on tullut jäädäkseen. Toisinkin voi ajatella, kuten kirjassa osoitetaan.

Christer Lindholm: Viis taloudesta! 5 myyttiä, jotka romuttavat hyvinvoinnin (Vastapaino 2016) 153 s.

 

Talous on niin kuin se kerrotaan

Taloudessa on paljon fiktiivisiä piirteitä: uskomuksia, odotuksia, utopioita ja dystopioita, joita talousasiantuntijat hyödyntävät ennusteissaan enemmän tai vähemmän onnistuneesti. Toisaalta kaunokirjallisuudessakin on aina kuvattu köyhyyttä ja rikkautta ja kritisoitu rahan valtaa. Siksikin on mielekästä tarkastella talouden ja kirjallisuuden välisiä suhteita. Miten köyhyyttä on ylistetty? Millainen on Saituri? Miksi Shylock vaatii paunan velallisen lihaa Venetsian kauppiaassa?

Kivistö, Sari & Käkelä-Puumala, Tiina: Kirjallisuus ja talous. Antiikista nykyaikaan (Avain 2011).

 

Onko taloudessa filosofiaa – entä moraalia?

Vuoden 2008 maailmanlaajuisen finanssikriisin jälkeen syntyneet Talous ja filosofia ja Talous ja moraali voivat tuottaa pettymyksen lukijalle, joka etsii perusteellista selvitystä talouden ja länsimaisen filosofian yhteyksistä. Kirjoitusten tyyli ja painotukset ovat vaihtelevia. Kirjoista voi lukea akateemisten tutkijoiden puheenvuorojen lisäksi esimerkiksi Juhana Vartiaisen, Erkki Liikasen ja Björn Wahlroosin näkemyksiä nykyisestä maailmanmenosta. Huomattavaa kummassakin kirjassa on, että naispuoliset asiantuntijat loistavat poissaolollaan lähes kokonaan.

Niiniluoto, Vilkko & Kuorikoski (toim.) Talous ja filosofia (Gaudeamus 2013) 206 s.
Kivistö, Pihlström & Tolonen (toim.) Talous ja moraali (Gaudeamus 2016) 396 s.

 

Kotitalouden käytännöt

Talous ei ole pelkkää rahantekoa globaaleilla sijoitusmarkkinoilla, vaan myös kotitaloutta ja naisten, miesten ja lasten välisiä toimia. Alun perin ekonomia viittasi juuri kotitalouteen.

Naiset, miehet ja talous -artikkelikokoelma luo globaalin ja lokaalin katseen talouden ja yhteiskunnan välisiin suhteisiin. Ovatko perhe, lapset ja rakkaus taloudesta riippumattomia asioita? Kuka perheen raha-asioista päättää? Onko lapsettomuudesta hyötyä rahamarkkinoilla? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin vastataan tutkimustiedon, ei mielipiteiden avulla.

Talous on läsnä myös lasten elämässä monin tavoin. Vauraissa maissa vanhemmat puhuvat lastensa kanssa rahasta tai sen puutteesta paljon ja lapset harjoittavat mielellään (vaihto)kauppaa keskenään. Kehittyvien maiden lapset käyvät palkkatöissä ja perheyritysten jälkeläisten auttaminen elannon hankkimisessa on usein itsestäänselvyys.

Halko, Mikkola & Ruuskanen (toim.): Naiset, miehet ja talous (Gaudeamus 2010) 300 s.

Minna Ruckenstein: Lapsuus ja talous (Gaudeamus 2013) 186 s.

Kapitalismikritiikkiä

Taloushistorioitsija Karl Polanyin Suuri murros valaisee nykyisen rahamaailman syntyä 1800-luvun alun Englannissa ja painottaa markkinoiden sääntelyn tarvetta. Onko kapitalismilla tulevaisuutta, kysyy viisi talouden ja globalisaation huippututkijaa samannimisessä kirjassa. Sumealta näyttää, mutta toivoa on.

Sumeiden ja käyttökelvottomien talousoppien kanssa painii myös taloustieteen professori John Quiggin kirjassaan Zombitalous. Hänen kritiikkinsä kohdistuu taloutta ohjaaviin vääriin oppeihin, jotka nousevat kuin kuolleista kerta toisena jälkeen ja tuottavat katastrofin toisensa perään.

Huiman tarinan viimevuosien maailmantalouden kuvioista kertoo Kreikan entinen valtionvarainministeri Yanis Varoufakis kirjassaan Maailmantalouden Minotaurus. Minotauruksen tapaan jatkuvia uhreja vaativa taloushirviö syntyi hänen mukaansa 1970-luvun USA:ssa, joka perusti taloutensa jatkuvaan alijäämään. Maailman pääomat kiersivät Wall Streetin kautta vuoteen 2008 asti, jolloin holtiton arvopaperikauppa romahti.

Karl Polanyi: Suuri murros. Aikakautemme poliittiset ja taloudelliset juuret (Vastapaino 2009/2016).

Wallerstein, Collins, Mann, Deluguian, Calhoun: Onko kapitalismilla tulevaisuutta? (Gaudemus/Vastapaino 2014) 254 s.

John Quiggin: Zombitalous (Vastapaino 2014).

Yanis Varoufakis:Maailmantalouden Minotaurus. Vastapaino (2014/2016).

 

Vihreää taloutta

Yritteliäisyys, ahkeruus ja eteenpäin meneminen eivät ole kasvuun perustuvan talouden yksinoikeuksia, muistutetaan Talous kasvun jälkeen -kirjassa. Kirja on virkistävän kokonaisvaltainen ja innovatiivinen talouden hahmotus.  Jatkuvan kasvun ideologia ei voi toimia, koska yhteys luontoon, laajaan käsitykseen työstä ja yhteishyvästä on katkennut. Lohdullista, että näinkin paljon vaihtoehtoisia malleja on olemassa!

Joutsenvirta, Hirvilammi, Ulvila & Wilén: Talous kasvun jälkeen (Gaudeamus 2016) 310 s.