Etusivu> Kirjastolehti > Toiminnanjohtaja haussa

Toiminnanjohtaja haussa

Kerron hieman Kirjastoseuran niistä toiminnanjohtajan tehtävistä, jotka oman kokemukseni mukaan ovat tärkeimpiä ja myös antoisimpia tässä työssä.

KIRJASTOSEURA hakee uutta toiminnanjohtajaa. Sinikka Sipilä jää eläkkeelle ensi syksynä IFLAn puheenjohtajuuden päättyessä. Minä palaan valtion aluehallintoon kesällä. Olen yli kahden vuoden ajan tehnyt toimistopäällikkönä toiminnanjohtajan töitä, ja voin lämpimästi suositella ainutlaatuista näköalapaikkaa. Mielenkiintoista tekemistä riittää ja kaikkea työuran aikana kertynyttä kokemusta pystyy varmasti käyttämään hyödyksi. Jos tuntee järjestötyötä, hyvä. Jos tuntee kirjastoalan, vielä parempi.

KIRJASTOSEURAN hyvä maine – arvovallaksikin sitä voi kutsua – perustuu asiantuntemukseen ja luotettavuuteen. Se on kokonaisuus, joka muodostuu hallituksen ja jäsenten kokemuksesta ja reaaliaikaisesta tiedosta kirjastotyöstä, toimiston henkilökunnan tietotaidosta sekä toiminnanjohtajan syvällisestä alan tuntemuksesta.

KERRON hieman Kirjastoseuran niistä toiminnanjohtajan tehtävistä, jotka oman kokemukseni mukaan ovat tärkeimpiä ja myös antoisimpia tässä työssä.

KIRJASTOSEURAN hallitus kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa. Toiminnanjohtaja seuraa tiiviisti alan tapahtumia ja kehitystä, on yhteydessä eri toimijoihin, laatii esityslistat, hankkii taustatietoa eri tietolähteistä hallituksen päätöksenteon pohjaksi, valmistelee päätökset ja toteuttaa omalta osaltaan hallituksen päätöksiä. Toiminnanjohtajan velvollisuuksiin kuuluu myös varmistaa, että toimitaan yhdistyslain ja muiden pykälien mukaan. Ja että rahat riittävät.

TOIMINNANJOHTAJA valmistelee Kirjastoseuran julkiset lausunnot ja kannanotot hallituksen käsiteltäviksi.  Toiminnanjohtajaa voisi luonnehtia unilukkariksi, herättelijäksi, joka seuraa tarkasti, miten valtion ja kuntien päätökset vaikuttavat kirjastoihin ja samalla pitää muutkin valppaana. Lausuntojen tueksi on pyöriteltävä tilastotietoja, perehdyttävä strategioihin, raportteihin, tunnettava lainsäädäntöä sekä kuntahallintoa ja -taloutta. Asiantuntijaverkostoja kannattaa hyödyntää, mutta pelkkä kaverille kilauttaminen ei riitä. Pitää muodostaa myös oma kokonaisnäkemys asioista. Lausuntojen on oltava loogisia, johdonmukaisia ja perustua faktoihin.

VAIKKA Kirjastoseurassa on taitavia viestinnän ammattilaisia – tai ehkä juuri siksi – tiedotteiden lähettämisen jälkeen toiminnanjohtajan puhelin alkaa soida ja sähköposti kilahtaa. Toimittajat ja muut tiedonhaluiset janoavat lisää tietoa kirjastoista. Silloin on erinomainen tilaisuus kertoa kirjastomaailman ajankohtaisuuksista laajemminkin. Toiminnanjohtajalla pitää olla tietoarsenaali valmiina ja lähteet nopeasti saatavilla. Jos tietopääomaa on valmiina omassa päässä, se helpottaa tiedonvälitystä huomattavasti.

TOIMINNANJOHTAJAN tehtävät ovat osa perustaa, jonka varaan Kirjastoseura rakentaa kampanjoita, tapahtumia, koulutuksia, vaikuttaa kansainvälisesti ja ennen kaikkea toimii pitkäjänteisesti jäsentensä ja koko Suomen kirjastojen hyväksi.