Etusivu> Kirjastolehti > Tanskan uusi kirjastomalli

Tanskan uusi kirjastomalli

Tanskassa on lähdetty kehittämään uutta mallia yleisille kirjastoille. Taustalla on tietotekniikan ja yhteiskunnan kehitys ja halu etsiä kirjastoille uutta roolia tieto- ja kokemusyhteiskunnassa.

Tanskan kirjastomalli perustuu neljään teemaan:  kokemukset, voimaannuttaminen, osallistaminen ja innovaatiot.  Teemojen on ajateltu toimivan niin fyysisessä kuin verkkoympäristössäkin.  Kirjastotila nähdään keskeisenä ja tärkeänä kaupunkitilan elementtinä, joka voi antaa identiteetin vaikka koko kaupungille.  Esimerkkeinä mainittakoon juuri avattu Birminghamin kirjasto, DOK kirjasto Delftissä ja Århusiin valmistuva Dokk1.

 

Uusi kirjastokäsitys

Kirjastomallin uskotaan antavan inspiraatiota ja ratkaisumalleja kirjastojen toiminnan suunnitteluun, tilojen uudistamiseen ja uusien tilojen rakentamisen. Mutta muutoksessa on myös käsitys kirjastosta.  Mallin mukaan kirjasto on oppimistila, inspiraatiotila, kohtaamistila ja esiintymistila.

Kirjasto ei ole vain ”kirjakirjasto”, vaan paikka, jossa opitaan pelaten tai vaikka taidetta tehden ja jossa saa inspiraatiota erilaisista esityksistä tai taiteilijatapaamisista. Se on myös paikka kansalaisten kokoontumisiin tai keskustelutilaisuuksiin, työpajoihin ja omaan luovaan tuottamiseen. Mikään mallin tiloista ei tarkoita vain fyysistä tilaa, vaan myös toiminnan päämääriä ja kirjaston mahdollisuuksia tukea aihepiiriä aineistoillaan ja palveluillaan.  

 

15 inspiraation lähdettä

Malliohjelman sivuilla esitellään esimerkkejä inspiroivista tiloista, jotka ilmentävät kirjastojen laajentunutta tehtävää Tanskasta, Ruotsista, Hollannista ja Suomesta. Meiltä esimerkkeinä ovat Helsingistä Kirjasto 10, Kohtaamispaikka, Myllypuron mediakirjasto ja Entresse Espoosta.

Keskustelu kirjaston syvimmästä olemuksesta on Suomessakin käynyt vilkkaana. Tanskalaiset ovat nyt tehneet tietoisen profiloinnin ja antaneet oman vastauksen kysymykseen, millainen on tulevaisuuden kirjasto. Heille se on tapahtumakirjasto ja elämystila. Se vahvistaa kansalaisuutta ja osallistumista, ja on parhaassa tapauksessa urbaanin kaupunkitilan maamerkki ja uuden luovuuteen pohjaavan elämäntyylin symboli. Tanskalaisten uuteen kirjastokäsitykseen kuuluu myös itsepalvelu.

Malliohjelmaprojektia rahoittavat mm. kulttuuriministeriö ja Realdania, yhdistys joka tulee ihmisystävällistä arkkitehtuuria ja suunnittelua. Kehittelystä ovat vastanneet kolme tanskalaista tutkijaa Tanskan kirjastokoulusta. Malliohjelma julkistettiin virallisesti syyskuussa 2013, mutta se elää vielä. Jo itse malliprosessi on sisältänyt paljon vuorovaikutteisuutta; keskusteluja, tutustumismatkoja, työpajoja. Hankkeeseen sisältyy myös kolme konkreettista tilahanketta  Tanskan  Sonderborgin, Thistedin ja Billundin kunnissa. Englanninkielinen versio ilmestyi marraskuussa  2013.

http://modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk/