Etusivu> Kirjastolehti > Parempi maailma

Parempi maailma

Christian Felber: Näkyvä käsi – kohti yhteishyvän taloutta.

Adam Smith loi 1700-luvulla käsitteen Näkymätön käsi, joka on metafora mekanismista jonka mukaan vapailla markkinoilla yksilöiden oman edun tavoittelu toimii samalla yhteisen edun hyväksi.

Tänä päivänä voimme nähdä, ettei se ihan niin mene. Köyhät köyhtyvät, rikkaat rikastuvat ja ympäristö tuhoutuu.

Wienin talouskorkeakoulun lehtori Christian Felber hahmottelee teoksessaan sosiaalisesti oikeudenmukaisemman ja ekologisesti kestävämmän talouden mallin. Näkymättömän käden tilalle tarjotaan näkyvä käsi, joka tietoisesti tasoittaa varallisuuskuiluja, estää luonnon saastumisen, asettaa rajan omaisuuden kasaamiselle ja markkinoille.

Felber osoittaa kirjassaan konkreettisesti, millä keinoin suunnan muuttaminen on mahdollista. Epäilemättä jotkut tahot tyrmäävät yhteishyvän ajatukset idealistisena haihatteluna, mutta mikäli Felberin ajatukset omaksuttaisiin nopeasti globaalisti, tulevaisuus olisi toivoa täynnä. IRA KOIVU