Etusivu> Kirjastolehti > Näkymättömät homot

Näkymättömät homot

Miten kirjastot ottavat HBT-asiakkaat huomioon ja ehkäisevät vähemmistöihin liittyviä stereotypioita?

Kirjastoja pidetään taide- ja kulttuurilaitoksista edistyneimpinä avoimuudessa, lähestyttävyydessä, moninaisuuden edistämisessä. Näin todetaan tuoreessa raportissa, jossa kartoitetaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kokemuksia kulttuuripalveluista.

Parannettavaa kuitenkin on.  Edelleen on kirjastoja, joissa HBT-asiakkaiden ajatellaan olevan pieni ryhmä, jonka palveleminen ei omalla paikkakunnalla ole tarpeen. Epävirallisista kommenteista päätellen on myös niitä, jotka tasa-arvon nimissä eivät halua nostaa ’yhtä kohderyhmää ylitse muiden’.

Tasapuolisuuteen ei kuitenkaan riitä, että kaikkia asiakkaita kohdellaan samalla tavoin, vaan asiakasryhmät on kohdattava ja niiden jäseniä kohdeltava heidän tarpeistaan ja edellytyksistään lähtien.

 

Heterogeeniset homot

HBT-asiakkaat ovat ryhmänä näkymätön ja helppo unohtaa. Ei ole ulkoisia tunnusmerkkejä, joista huomaisi kirjastoon juuri tulleen homon, lesbon tai bi-asiakkaan. Käyttäjäryhmä ei ole yhtenäinen, vaan sen kiinnostuksen kohteet ovat moninaiset. Mutta niin ovat myös vanhusten, lasten, nuorten ja maahanmuuttajien, joille suunnataan palveluita ja joiden kohtaamista palvelutilanteissa pohditaan.

Jos HBT-asiakkaat tuntuvat tilastollisesti merkityksettömiltä, kannattaa muistaa ainakin HBT-nuoret, joiden itsemurhariski on kansainvälisten selvitysten perusteella huomattavasti suurempi kuin heteronuorilla. Kaapistatuloa pohdiskelevan nuoren – ja vanhemmankin – tiedontarve ja samastumiskohteiden etsintä voi olla kiivasta. Kirjaston merkitys voi olla suuri ja positiivinen.

 

Aineistot ulos kaapista

HBT-aineistojen tulisi olla helposti paikannettavissa, koska asiakkailla on suuri kynnys lähestyä henkilökuntaa HBT-sisältöjä etsiessään.

HBT-teemaisen aineiston näkyvyyttä voi parantaa sisällönkuvailulla, kuten Kuopiossa on menestyksellä tehty yhteistyössä paikallisen SETAn kanssa.  Asiakkaiden avustuksella on kuvailtu jo kolmisensataa teosta, jotka löytyvät verkkokirjastosta.

Jotkut kirjastot ovat tuoneet HBT-aineistot selvästi esille, toiset välttelevät erottelua, jotta asiakkaat eivät hyllylle suunnistaessaan joudu miettimään, näkeekö joku.

Ruotsissa Hallonbergenin ja Uumajan kirjastossa on käytössä sateenkaarihyllyt.  HBT-aineistojen erottamista omaan hyllyynsä mietittiin pitkään, mutta lopulta kirjastot päättivät, että hyllyllä on tärkeä symboliarvo. Se osoittaa HBT-sisältöjen kuuluvan kirjastoon, muistuttaa aineiston olemassaolosta ja siitä, että kirjasto on kaikkia varten.

Vähemmistöön kuulumattomille aineistot voivat olla ikkuna, josta avautuu näkymä toisenlaiseen todellisuuteen, mikä parhaimmillaan lisää empatiaa ja ymmärrystä. HBT-asiakkaille kirjallisuus voi olla ovi, joka johdattaa samanlaisiin elämäntilanteisiin, faktatietoihin, tarjoaa lohtua, iloa, yhteenkuuluvuutta ja positiivisia esikuvia. Erityisen tärkeä palvelu kirjasto voi olla sukupuoli-identiteettiään pohtivalle nuorelle tai maaseudulla asuvalle yksinäiselle homoseksuaalille.

 

Monenlaiset kynnykset

Ruotsissa kirjastot voivat kouluttautua HBT-kysymyksissä. Useita kuukausia kestävän sertifioinnin tavoitteena on normikriittisesti työskentelevä kirjasto, jonne kaikki tuntevat olevansa tervetulleita. Koko henkilökunta osallistuu koulutukseen, palvelutilanteisiin panostetaan ja valitusten ja syrjintätapausten käsittelyyn luodaan toimintamallit.
Tarkoitus on, että esimerkiksi parisuhteista tai rakkaudesta kertovaan aineistonäyttelyyn poimitaan mukaan muitakin kuin heterorakkautta tai -parisuhteita kuvaavia sisältöjä.

Koulutusta järjestää sikäläinen SETA, RFSL, joka myös myöntää HBT-kolme vuotta voimassaolevat sertifikaatit julkisille palveluille. Sertifiointi alkoi hoitoalalta, ensimmäinen yksittäinen kirjasto sai sen viime vuonna. Sollentunan koko kirjastolaitos juhli sertifiointia vuoden 2014 toukokuussa.

 

Sateenkaarikansan asialla

Yhdysvalloissa kirjastoseuralla on vuodesta 1970 saakka ollut LBGT -kysymyksille oma työryhmänsä. Ryhmä on tehnyt kirjastoille ohjeita ja koonnut perusteluja tilanteisiin, joissa verorahojen käyttöä homo-teemoja käsittelevien aineistojen hankintaan tai esittelyyn ihmetellään.

Myös Iso-Britanniassa, Ranskassa ja Ruotsissa kirjastoseuroilla on HBT- työryhmiä ja -verkostoja. Brittiläiseen 1999 perustettuun verkostoon kuuluu niin kirjastoja, museoita ja yliopistoja kuin ammatillisia järjestöjäkin. Ranskalainen Légothèque pyrkii purkamaan myös muihin vähemmistöihin liittyviä stereotypioita. Ruotsalainen verkosto suunnittelee parhaillaan kirjastojen näkyvyyttä Stockholm Pride –festivaalissa. Suomessakin kirjastot ovat useissa kaupungeissa olleet näkyvästi mukana Pridessa.
Amsterdamin kaupunginkirjaston yhteydessä toimii IHILIA, sukupuolivähemmistöihin keskittyvä kirjasto, arkisto ja tietopalvelu.

 

Ihmisoikeuskysymys

Lyonin World Library and Information -kongressissa järjestettiin HBT-kysymyksiin keskittynyt sessio, josta vastasi hiljattain perustettu LGBTQ Users -ryhmä. Sen keskustelunaiheista tärkeimpiä ovat ammatilliset asenteet, hakeutuvat palvelut, kirjastojen ohjelmatarjonta sekä aineistokysymykset.

Kyse ei ole vain HBT-kirjahyllystä, vaan laajemmasta asiasta. Kyse on ihmisoikeuksista ja tasa-arvosta. Miten huomioidaan käyttäjät, jotka eivät tunnista itseään standardimallista: eivät ole heteroita, ovat liikuntaesteisiä, eivät syntyperäisiä suomalaisia, eivät sovi perinteiseen nais- tai miesrooliin? Kyse on myös kapeasti määritellyistä sukupuolirooleista, joille kirjasto voi tarjota vaihtoehtoja avaamalla ovensa ja aineistonsa kaikille.

 

HBT, LGBTQ, HLBTQI -aakkoset:

B – biseksuaali

H – homoseksuaali

I – intersukupuolinen

L – lesbo

Q – queer

T – transihminen, transsukupuolinen

 

LISÄÄ AIHEESTA:

American Library Association Gay, Lesbian, Bisexual, and Transgender Round Table

HBT-certifiering. RFSL. Ruotsi

”Hurjan paljon enemmän queer”. Kulttuuria kaikille -palvelun selvitys, 2014.

IFLA Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer/Questioning Users Special Interest Group.

IHLIA. Internationaal LHBT-informatiecentrum en archief. Amsterdamin kaupunginkirjasto.

Kuopion sateenkaarikirjasto. Yhteistyötä paikallisen SETAn kanssa.

Légothèque. Bibliothèques, construction de soi et lutte contre les stéréotypes. Ranska.

Sollentuna biblioteken är HBT-certifierade.

Svensk Biblioteksförenings nätverk för hbtq-frågor på bibliotek.