Etusivu> Kirjastolehti > Muutoksen kätilönä

Muutoksen kätilönä

STRATEGIATYÖ on käynnistynyt ja aiheen kimpussa työskentelevä työryhmä valittu. Tavoitteena on strategian uusiminen loppuvuoden ja kevään 2016 aikana. Lopullisesti linjaukset hyväksyy vuosikokous kesällä 2016.

ALOITIN kirjastoseuran toiminnanjohtajana elokuussa. Parhaat keskustelut tähän mennessä olen käynyt asiakkaiden kanssa Turun kirjamessuilla. Keskusteluissa nousi painavia havaintoja kirjastopalvelujen vaikutuksista: kirjasto on seiniään isompi. Sain monta näkökulmaa, joilla voin omassa työssäni edistää kirjastojen asiaa. Yksi itsestään selvä mutta liian usein unohdettu fakta on, että kirjastot tuottavat palveluita paitsi yksittäisille asiakkaille, myös kunnan muille yksiköille.

UUDESSA työssäni minut on yllättänyt perinteen paino. Tiesin, että Kirjastoseura on vankka ja vakiintunut järjestö mutta olen kuitenkin hämmästynyt siitä, miten paljon asioita tehdään vanhasta tottumuksesta. Esimerkiksi vuosikokous pidetään vain kerran vuodessa, vaikka toiminnan suunnittelua helpottaisi kahden vuosikokouksen käytäntö (kevät- ja syyskokous).

MINULLA on myös vähän ikävä ison organisaation tukipalveluja. Erityisterveiset kaikille it-tuessa työskenteleville, teette elämästä helppoa!

ENSIMMÄISENÄ isona asiana työlistallani on Kirjastoseuran strategiatyön johtaminen. Espoon kaupunginhallituksen uusi puheenjohtaja Markus Torkki sanoi äskettäin haastattelussa aikovansa ”johtaa kuin ison perheen äiti”. Minä en halua olla äiti. Haluaisin mieluummin olla viisas kätilö. Kätilönä autan työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja sidosryhmiä synnyttämään strategian, joka ohjaa arjen työtä ja kirkastaa perustehtävät.

MUUTOKSEN kätilönä haluan, että toimintaa uusiessa katsomme esimerkkiä kirjastokentältä. Kirjastot ovat avautuneet ulospäin ja ottaneet asiakkaat monella tavalla mukaan kehittämistyöhön lähtien tilan suunnittelusta päättyen aineistojen valintaan. Tämä on mahdollistanut entistä asiakaslähtöisempiä palveluita.

MYÖS seuran täytyy entistä vahvemmin löytää yhteys ulkomaailmaan. Joku sanoi, että paras lobbari on tyytyväinen asiakas. Miten saisimme asiakkaiden kirjastorakkauden kanavoitua osaksi seuran lobbaustyötä?

TARVITSEMME myös vahvaa kirjastoalan asiantuntijuutta. Me Kirjastoseurassa seuraamme koko maan tasolla kirjastojen rahoitusta ja sen vaikutusta palveluihin. Tarvitsemme järeämmät keinot tuoda kuntapäättäjille tietoa kirjastojen vaikutuksista yhteiskuntaan. Tarvitsemme tarinoita, tilastoja ja tiedon visualisointia.

STRATEGIATYÖ on käynnistynyt ja aiheen kimpussa työskentelevä työryhmä valittu. Tavoitteena on strategian uusiminen loppuvuoden ja kevään 2016 aikana. Lopullisesti linjaukset hyväksyy vuosikokous kesällä 2016. Kevään kuluessa tiedossa on myös jäsenistölle suunnattu kysely sekä avoimia tilaisuuksia vaikuttaa seuran suuntaan.

SEURAN  twitter-tilin kuvauksessa todetaan: ”Työtä kirjastojen puolesta jo vuodesta 1910”. Nyt on aika löytää uusia keinoja tehtävämme toteuttamiseen. Siksi toivon, että mahdollisimman moni Kirjastoseuran jäsen antaa meille konkreettisia ehdotuksia tulevaan.