Etusivu> Kirjastolehti > Muttia matkassa

Muttia matkassa

Miten turisti pääsee itsepalvelukirjastoon, jos ovi aukeaa vain avainkortilla? Sama tilanne on nuorella, jos avainkorttia ei myönnetä alle 15-vuotiaalle.

OLIN turistina Perhossa, josta jäi mieleeni joki, mutti ja kirjasto. Kirjaston kotiseutukokoelma kertoi minulle niin Salamajärven kansallispuistosta kuin Runebergin runon Haanen veljeksistäkin. Ja kyllä, kirjastosta löytyi leikekansio myös olympiavoittaja Arsi Harjusta.

KIRJASTOLEHDEN tuoreessa numerossa 3/14 mainitaan, että kirjastonjohtaja on kirjaston kasvot ja käyntikortti. Matkailijalle kirjasto on koko kunnan näyteikkuna. Tunnin kirjastokäynnillä sain perustiedot Perhon elinkeinoista, historiasta ja luonnosta. Parhaimmillaan kirjasto kertoo enemmän ja selkeämmin kunnastaan kuin mitkään maksetut mainokset tai prameat esittelylehtiset.  Tämänkin näkökulman toivoisi kunnan päättäjien oivaltavan, kun he miettivät kirjaston merkitystä kunnalle. Vieras pystyy päättelemään paljon kunnasta ja sen hengestä pistäytymällä kirjastossa.

PIENESSÄ kirjastossa tiivistyy kirjaston olennaisimmat asiat: asianmukaiset tilat ja laitteet, ammattitaitoinen henkilökunta, ajantasainen aineisto ja riittävät aukioloajat. Turistin kannalta kirjastossa pitää olla vähintään kaksi asiaa kunnossa: paikallinen aineisto hyvin esillä ja kirjasto auki myös virka-ajan ulkopuolella. Kun kokoelma on rakennettu ammattitaitoisesti ja kunnan erityispiirteet huomioitu, urheilua harrastamatonkin saattaa vahingossa kiinnostua kuulantyönnöstä.  

KIRJASTOJA uhkaa lakkautus ainakin parissakymmenessä kunnassa tänä vuonna. Lakkautusten vaihtoehdoksi monessa kunnassa mietitään itsepalvelukirjastoa.  Kun aukioloja laajennetaan itsepalvelulla, tilat ja aineistot ovat entistä paremmin asiakkaiden käytössä. Mutta. Kunnan ainoaa kirjastoa ei voida muuttaa pelkäksi itsepalveluksi, koska kirjastolain mukaan asiakkaiden käytettävissä tulee olla kirjasto- ja tietopalvelualan henkilöstöä. Tämä tuntuu itsestäänselvyydeltä, mutta tästäkin perusasiasta on muistettava aina muistuttaa.

MUITAKIN muttia on vielä matkassa. Miten turisti pääsee itsepalvelukirjastoon, jos ovi aukeaa vain avainkortilla?  Sama tilanne on nuorella, jos avainkorttia ei myönnetä alle 15-vuotiaalle. Kirjastoseuraan on tullut huolestuneita kyselyjä kuinka näkymättömäksi kirjastoammattilaisen työ käy, jos kirjasto mielletään vain logistiikkakeskukseksi.  Kunnissa kysytään, mihin tarvitaan kirjastoammatillisesti koulutettua henkilökuntaa tai miksi henkilökunnan pitäisi päästä koulutukseen.

TÄNÄ keväänä kirjastolaisille on ollut jaossa tavallista enemmän apurahoja. Kirjastoseura, Kirjastosäätiö ja IFLA-rahasto ovat myöntäneet avustuksia yhteensä 59 henkilölle lähes 50 000 euroa. Tämä on välillistä tukea myös kirjastotyönantajille, kun työntekijät lisäävät tietojaan ja taitojaan itse hankkimallaan rahoituksella.

KIRJASTOTYÖN merkityksestä, palkkauksesta ja alan osaamisesta on kysymys myös 2.6.2014 kutsuseminaarissa, jossa kirjastoalan toimijat keskustelevat työpajoissa kirjastotyön tulevaisuudesta ja sen näkyväksi tekemisestä.

P.S. Mutti ei ole kirjoitusvirhe, vaan keskipohjalainen ohrasta valmistettu perinneruoka, jota myös pepuksi kutsutaan.