Etusivu> Kirjastolehti > Kunde man inte lägga ut endast de tråkigare arbetena? “

Kunde man inte lägga ut endast de tråkigare arbetena? “

Biblioteken motsätter sig med stor nit att urvalsarbetet läggs ut på entreprenad, men man anger aldrig den enda ärligaorsaken.

HÄR får du 23 tusen euro. Skaffa något trevligt som biblioteket kan låna ut!” Det var ungefär så som det kändes när jag för första gången fick ansvaret för förvärven till det lilla kommunbiblioteket där jag jobbade.

MITT i glädjeyran förstod jag ändå att det inte var för mig utan för kommuninvånarna som jag skulle skaffa böcker, filmer, musik och annat material. Jag insåg också att materialet ska svara mot kundernas kunskapsbehov. Jag tror till och med att jag kom ihåg att en samling ska bilda en komplex helhet och att det trots allt inte fanns för mycket pengar i förhållande till de sublima förvärvsprinciperna. Ändå kändes uppdraget lindrigt sagt meningsfullt. Jag fick studera förlagens förhandslistor och skivaffärernas utbud – och det på arbetstid.

JAG jobbade tillsammans med mina kolleger och förlitade mig på min egen intuition, de mer erfarna kollegernas fingertoppskänsla och naturligtvis tidigare utlåningsstatistik. Jag försökte vara objektiv och ta hänsyn till alla synvinklar. Så här i efterskott kan jag i ärlighetens namn erkänna att jag på inköpsmötet talade varmt för ett antal snowboardböcker av helt egoistiska skäl. Det som jag sade högt var förstås något helt annat.

ATT förvärven, dvs. valet av material, ska läggas ut på entreprenad har väckt häftigt motstånd bland personalen på biblioteken. Många olika orsaker har lyfts fram. En av de vanligaste torde vara att lokalkännedomen går förlorad. Biblioteken upplever sig ha bra kännedom om kundernas behov. Urvalsarbetet upplevs ha stor betydelse också när det gäller att upprätthålla yrkesskickligheten. Den som sovrar fram materialet blir samtidigt förtrogen med det.

DET är ändå lätt att försvara en utkontraktering. Urvalsarbetet stjäl tid från det övriga arbetet. Bibliotekets viktigaste uppgift är att betjäna kunderna, och allt arbete i kulisserna går ut över kundbetjäningen. Den inbesparade tiden kunde också användas för utbildning i händelse av att biblioteksarbetet framöver kräver ett annat slags kunnande. Materialet finns till största delen annanstans än på det egna biblioteket. Det är experternas uppgift att sovra fram materialet och att kunna använda det – inte att bygga upp en samling för det egna biblioteket.

BIBLIOTEKEN motsätter sig med stor nit att urvalsarbetet läggs ut på entreprenad, men man anger aldrig den enda ärliga orsaken – nämligen att det är roligt att sovra fram material! Vem kan påstå att det inte är roligt att bläddra i förhandslistor och studera nya bokomslag? Den som beställer vårens allra roligaste cykelbok kan samtidigt behändigt passa på att reservera boken allra först. Fast det ska man kanske inte erkänna högt.