Etusivu> Kirjastolehti > Kirjastossa kokeiltiin poliitikon lainaamista

Kirjastossa kokeiltiin poliitikon lainaamista

Kirjastossa voi järjestää poliittisen tilaisuuden, kun muistaa tasapuolisuuden. Helsingin, Kuopion ja Loviisan kirjastojohtajat kertovat, mitä heidän tapahtumissaan täytyy ottaa huomioon.

”Kirjastoissamme voi järjestää kaikille avoimen poliittisen yleisötilaisuuden, jos siihen osallistuu vähintään kolme puoluetta”, kertoo Helsingin kirjastopalvelujen johtaja Katri Vänttinen.

Jos jokin puolue haluaisi pitää oman tilaisuuden Helsingissä, täytyy varata maksullinen kokoustila ja pitää tapahtuma siellä yksityistilaisuutena, jota ei saa mainostaa kirjaston tiloissa.

”Kun tilaisuuden katsotaan olevan osa kirjaston tapahtumatarjontaa, avoin yleistila on maksuton. Poliittiset tilaisuudet eivät kuitenkaan ole kirjaston järjestämiä, kirjasto vain tarjoaa tilat.”

Tapahtumaviestintä hoidetaan yhteistyössä järjestäjän kanssa. Avoimet yleisötilaisuudet lisätään kirjaston omiin tapahtumakanaviin, Helmet-sivustolle ja usein myös sosiaaliseen mediaan.

”Sisältösuunnitteluun emme puutu, vaan luotamme, että tapahtumajärjestäjät osaavat sen parhaiten. He hankkivat myös tilaisuuden vetäjän. Olen huomannut, että parhaiten toimivat tilaisuudet, joihin on palkattu ammattijuontaja, neutraali taho, joka on valmistautunut ja miettinyt yksilölliset haastattelukysymykset kullekin panelistille.”

Tarvittavasta tekniikasta keskustellaan tilavarauksen yhteydessä. Pienissäkin kirjastoissa sovitaan kalustamisesta, esimerkiksi siitä, kuka laittaa tuolit paikoilleen.

Poliittisissa tilaisuuksissa tapahtumajärjestäjä hankkii tarvittaessa järjestysmiehet. Kirjastossa on tavanomainen vahtimestarimitoitus.

”Viime vuosina on tullut haasteeksi yhden asian liikkeet, jotka haluaisivat järjestää kirjastossa aatteellisia tapahtumia. Näihin on jouduttu ottamaan aika vakava kanta. Jos lavalla olisi yhtä asiaa voimakkaasti puolustava tai vastustava taho, vastapuoli saattaisi tulla häiritsemään. Kun taas on useampia näkökulmia samassa tilassa, häiriöriski on pienempi.”

Vaaliesitteitä Helsingin kirjastoissa ei saa jakaa muulloin kuin tilaisuuden aikana sen yleisölle, ei yleisesti kirjaston asiakkaille.

”Kansalaisadresseihin tarvitaan lupa kirjaston johdolta. Lisäksi kerääjän on oltava paikalla keruun aikana, sillä aiemmin adresseja on jätetty noutamatta. Olemme ohjanneet kävijöitä sähköiseen kansalaisaloitepalveluun ja neuvomme tarvittaessa kädestä pitäen palveluun kirjautumisessa.”

Ääntä tuottavista tilaisuuksista tulee jonkin verran yleisöpalautetta – myös kirjailijavierailuista ja konserteista. Osa asiakkaista toivoo, että kirjastossa olisi rauhallista. Osa toivoo lisää tapahtumia.

”Niin kauan kun on tasapaino hiljaisuustoiveiden ja tapahtumatoiveiden välillä, olemme onnistuneet.”

Vänttinen korostaa, että kirjastolain tuoreimpia tehtäväpykäliä on aktiivisen kansalaisuuden tukeminen, yleisen keskustelun edistäminen ja tilan tarjoaminen kansalaistoiminnalle.

”On tosi hienoa, että tietoisuus tästä mahdollisuudesta leviää. Monissa pienissä kunnissa kirjastotalo on ainoa kunnan tarjoama avoin julkinen tila. Haastaisin sekä kirjaston sisäisiä toimijoita että kuntia miettimään, miten kirjastotilaa voisi kehittää niin, että sen maine kivana tapahtumapaikkana kasvaa ja että kirjastotilojen rooli kunnan elämänilon ja elinvoiman näyteikkunana vahvistuu.”

Katri Vänttisen kysymys kevään kuntavaaliehdokkaille: Mihin oman kuntasi kirjaston tulisi panostaa enemmän?

”On kaikkien yhteinen etu, että tilaisuuksissa on paljon ihmisiä”, Katri Vänttinen painottaa.

PIKATREFFIT KIRJASTOSSA. Kuopion kirjastotoimenjohtaja Päivi Savinainen silmäilee tyytyväisenä pääkirjaston valoisia tiloja. Kahden esiintymislavan äänitekniikkaa on kehitetty. Myös suuri luentosali, kokoussali ja yhteinen aula museon kanssa taipuvat monenlaisiin tilaisuuksiin.

”Tilat kirjastotoimintaa tukeviin, yhdessä kirjaston kanssa järjestettäviin tilaisuuksiin saa maksutta. Tapahtumien on oltava kirjastolain mukaisia, esimerkiksi yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua edistäviä. Kirjasto on niissä aktiivisesti mukana, antaa säännöt ja markkinoi tapahtumia verkkosivuillaan, some-kanavillaan ja ilmoitustaululla.”

Maksullisia tiloja voi varata yksittäinen poliitikko, kirjailija tai kuka tahansa sähköisestä varausjärjestelmästä.

”Ne eivät saa rönsyillä flyereina tai ilmapalloina tilan ulkopuolelle.”

Muutama vuosi sitten kirjasto kokeili ”Lainaa poliitikko” -konseptia.

”Pyysimme kaikilta eduskuntapuolueilta yhden poliitikon tapahtumaamme. Ehdoton edellytys tilaisuudelle oli antaa kaikille mahdollisuus.”

Asiakkaat saivat lainata elävän kirjan eli poliitikon 15 minuutiksi keskustelua varten. Pääkirjastossa oli pyöreitä pöytiä, joilla oli kustakin poliitikosta lyhyt esittelyteksti, jotta asiakkaat saattoivat miettiä, keiden kanssa he haluaisivat keskustella.

”Alussa jokainen poliitikko esitteli itsensä parilla lauseella, ja sitten alkoi lainaustoiminta. Tapahtumaa valvottiin ja kellotettiin, ettei kukaan ylitä 15 minuuttia. Varausjonojakin syntyi, jotkut olivat suosituimpia kuin toiset. Halusimme ujuttaa tähänkin kirjastokonseptia: varaaminen, lainaaminen ja palauttaminen – kotiin asti ei saanut viedä.”

Savinainen korostaa, että yhteisiä asioita hoitavat muutkin kuin poliitikot, esimerkiksi järjestöt. Lavalla voisi olla vaikka nuorisoneuvosto tai vanhusneuvosto.

”Meillä on pohdinnassa erityyppisiä tilaisuuksia, kuten paneelikeskusteluja jostain yhteiskunnallisesta tai kulttuuriteemasta. Esimerkiksi ilmastonmuutoksesta, josta on tullut paljon uusia kirjoja – haluamme myös tilaisuuksilla avata aineistoja ja sisältöjä.”

”Olennaista on aktivoida kuntalaisia välittämään omasta kunnastaan ja elinympäristöstään. Me järjestämme alustoja, paikkoja ja aineistoja. Näen tapahtumat kirjaston tehtävänä, ja se on resursoitava ihan kaikilla tasoilla.”

Päivi Savinaisen kysymys kuntavaaliehdokkaille: Mikä sinua motivoi yhteisten asioiden hoitamiseen?

Kuopion kaupunginkirjastossa on kokeiltu myös poliitikkojen lainausta. Päivi Savinainen kollegoineen huolehti tapahtuman ehdottomasta tasapuolisuudesta.

MAKSUTONTA TILAA. Osa Loviisan kirjastoista on toiminut vaalien äänestyspisteenä.

”Kirjaston toiminnan kuuluu ehdottomasti olla poliittisesti sitoutumatonta, joten poliittiseen kampanjointiin liittyviä tapahtumia emme kirjastona järjestä”, kertoo kirjastonjohtaja Tapani Häkkinen.

”Jos jonkin puolueen edustaja kuitenkin haluaa varata tilan ja järjestää kuntalaisille poliittisen tapahtuman, se on täysin hyväksyttävää, ja näin yksi poliitikko tekikin viime eduskuntavaalien yhteydessä.”

Tilat tarjotaan kaikille veloituksetta.

”Meillä kaikki yleisö- ja näyttelytilat ovat kuntalaisille ja muillekin ilmaisia, tasa-arvosyistä. Kaikilla ei ole mahdollisuutta maksaa.”

Kirjastoon saa myös jättää kansalaisadresseja allekirjoitettavaksi.

“On vain sovittava, missä kirjastoissa adresseja pidetään, kuinka niitä käsitellään ja miten ne noudetaan. Esimerkiksi tuulivoimaloiden rakentamista ja kyläkoulujen sulkemista vastaan on kerätty nimiä.”

Ennen koronaa Loviisan kaupunginkirjasto pyrki järjestämään aktiivisesti erilaisia tapahtumia ja kokeilemaan silloin tällöin jotain uutta.

”Ajatus erilaisista yhteiskunnallisista paneelikeskusteluista on hyvä, myös politiikkaan liittyen. Tämäntyyppisen kirjaston järjestämän tapahtuman puhujat olisi kuitenkin harkittava huolella, jotta tarjottaisiin mahdollisimman rakentavia ja laajoja näkemyksiä. Järjestelyt vaativat aikaa ja kun lähteneiden työntekijöittemme tilalle ei talouspaineista johtuen ole voitu rekrytoida uusia, olemme hyvin haasteellisessa tilanteessa.”

Loviisan pääkirjasto toimii väistötiloissa. Alakerrassa on esiintymistila kirjailijavieraille, kokoushuone, videotykki ja tietokone.

”Tilamme on aika pieni, ja toivomme saavamme kunnon esiintymistilat.”

Tapani Häkkisen kysymys kuntavaaliehdokkaille: Miten osallistaisit kuntalaisia poliittiseen päätöksentekoon?

Loviisan kirjastonjohtaja Tapani Häkkinen on avoin uusille tapahtumakonsepteille, kunhan henkilöresurssit ja tilat saadaan kuntoon

Päätoimittajan editointi: Jutun otsikkoa muutettu julkaisun jälkeen. Alkuperäinen päätoimittajan tekemä verkko-otsikko Kirjastosta voi lainata poliitikon oli harhaanjohtava.