Etusivu> Kirjastolehti > Kirjastoseuran toimintaa 2012

Kirjastoseuran toimintaa 2012

Kirjastoseuran vuosi alkaa Lainan päivän vietolla. Tänä vuonna sen teemana on Lue & kerro kirjastossa. Silloin harrastetaan ja tuetaan lukemista, erityisesti yhteisöllistä lukemista. Lukukokemuksia halutaan entistä enemmän jakaa muiden kanssa ja lukupiirit ovat saavuttaneet suuren suosion. Niitä toimii monissa kirjastoissakin. Lukupiirien eräs alkumuoto lienevät lukuseurat, joista moni kunnallinen kirjasto on saanut aikoinaan alkunsa. Suomen ensimmäisenä lainakirjastona pidetään Vaasan lukuseuran kirjastoa, josta muutkin kaupunkilaiset kuin lukuseuran jäsenet saivat lainata kirjoja vuodesta 1794.

Teetimme Lainan päivälle logon, joka on vapaasti kaikkien kirjastojen käytössä. Logo löytyy kotisivuiltamme suomenkirjastoseura.fi

 

Uudet ammattilaiset mukaan

Alan uusien ammattilaisten ja Kirjastoseuran edustajat tapasivat joulukuun alussa 2011. Keskustelua käytiin siitä, millaista toimintaa uudet ammattilaiset kaipaavat Kirjastoseuralta, miten seuran tulisi toimia, jotta se antaisi jotain myös heille ja saisi nuoremman polven kiinnostumaan seuran toiminnasta.  Seuraan liittyy toki koko ajan uusia jäseniä myös alan opiskelijoista, jotka jatkavat myöhemmin varsinaisina jäseninä. Monenlaista aktiivista toimintaa Seuran puitteissa toivotaan. Tähän panostetaan tänä vuonna. Otamme mielellämme vastaan ideoita ja vinkkejä kiinnostavista toimintaideoista!

Kirjastot ja kehitys -hanke alkaa

Kirjastoseura palaa projektin merkeissä Afrikkaan 20 vuoden tauon jälkeen. 1985–1992 Seuralla oli Tansaniassa ANC-kirjastoprojekti eteläafrikkalaisten pakolaisten koulutuskeskuksessa. Nytkin toimintaa on Tansaniassa ja sen lisäksi Namibiassa.

Ulkoasiainministeriön kansalaisjärjestöyksikkö on myöntänyt Suomen kirjastoseuran Kirjasto ja kehitys -hankkeelle tukea vuosiksi 2012–2014 yhteensä 609 950 euroa. Hankkeen puitteissa Suomen kirjastoseura tekee yhteistyötä Tansanian ja Namibian yleisten kirjastojen kanssa. Hankkeen rahoituksesta vastaa omalta osaltaan myös Suomen kirjastoseura, jonka tulee huolehtia omavastuuosuudesta. Se on 15 % hankkeen kokonaiskuluista ja puolet tuosta summasta tulee olla rahana. Siksi Kirjastoseura järjestää keräyksiä ja ottaa lahjoituksia vastaan kartuttaakseen tuota omavastuuosuuttaan. Kiitämme kaikkia niitä tahoja, jotka ovat jo lahjoittaneet rahaa hankkeeseen. Lisää lahjoituksia otamme avosylin vastaan!

Kaikki mukaan IFLA-konferenssiin!

Valmistelut kiihtyvät elokuun ja Suomen IFLA-konferenssin lähestyessä. Innostus kasvaa sitä mukaa, kun konferenssin järjestelyt alkavat muuttua entistä konkreettisemmiksi. Nyt vain yhdistetään kaikki voimamme, jotta saamme yhdessä aikaan unohtumattoman elämyksen niin konferenssivieraille ympäri maailmaa kuin suomalaisille vapaaehtoistyöntekijöille ja osanottajille. Tämä tilaisuus ei toistu ihan vähään aikaan Suomessa. Edellisestä kerrasta on 47 vuotta. Vaikka konferenssi pidetään joka vuosi, se harvoin tulee samaan maahan heti uudestaan. Toivommekin mahdollisimman monen pääsevän mukaan!