Etusivu> Kirjastolehti > KirjastoPro 5/13 på svenska

KirjastoPro 5/13 på svenska

”Beslutsfattarna accepterar våra behov endast om vi kan bära bud om effekterna av vår verksamhet.”

Tillbaka till grundvalarna

Årets sista nummer tar upp stora frågor, såsom demokrati, bibliotekens kärnuppgift, etik, globala trender och lobbning i branschen. Varför debatteras frågor av denna kaliber just nu?

 

Under en intervju summerade Kirsti Kekki, biblioteksstrategiernas och kompetenskravsnoteringarnas moder, att detta beror på förändringarnas tidevarv i biblioteksvärlden. Det är uppenbart att något är på gång. Dagens hybridbibliotek med sina hyllor och datordiskar håller på att förändras. Biblioteket befinner sig i rörelse eftersom kunderna gör det. Om vi inte med några års intervall förnyar vår plats i samhället kanske vi snart inte har någon plats alls. Beslutsfattarna accepterar våra behov endast om vi kan bära bud om effekterna av vår verksamhet. Det här är något som juristen Pekka Heikkinen tar upp i sin artikel. Också Heikki Poroila vill ha ett ord med i laget när det gäller idén med bibliotek.

 

Vad händer ute i världen? Nu är det inte fråga om ringar i ett vattenglas utan världshav som häver sig. Världen befinner sig i en global rörelse, och IFLA har försökt kartlägga rörelsens riktning. Rapporten Trend report försöker tyda förändringens vindar och omvälvningarnas eventuella effekter på biblioteksarbetet. Jarmo Saarti startar den finländska debatten om trenderna. IFLA har uttryckt sin förhoppning om att medlemsorganisationerna sätter sig in i rapporten och rapporterar om hur trenderna framträder i respektive land.

 

Vad ska man stöda sig på när kontinentalplattorna befinner sig i rörelse? De etiska reglerna för biblioteksbranschen anger förutsättningarna för en rak ryggrad: avsaknad av censur liksom objektivitet och även aktivitet utgör tecken på professionalism. De etiska reglerna ålägger bibliotekspersonalen att hålla sin yrkesskicklighet à jour och förpliktar likaså till marknadsföring. För att kunderna ska känna till vad man kan veta och var man kan hitta information måste vi föra fram oss själva och vårt kunnande.

 

Professionalism kräver ständig utveckling och förkovran. Varken kvällspressen eller reality-tv behandlar biblioteksfrågor. Att under omställningar följa med informationen i branschen utgör ett tecken på professionalism. De medier som vi bör anlita är Kirjastolehti, aktuell information på Biblioteken.fi och från föreningarna, bloggar, de sociala medierna i branschen och de fackmässiga videorna på Kirjastokaista. Den som inte följer dem hamnar definitivt i informationsskugga.

 

Växelverkan utgör grunden för att vi ska utvecklas. Inom den nuvarande utbildningen i informationssökning betonar man att informationen inte finns där någonstans utan att den föds under samråd. Låt oss hålla oss till våra kanaler också framöver och tillsammans ventilera biblioteksverksamhetens berättigande i vår tid. Låt oss tillsammans definiera ramarna för vår externa information. Nu gäller det att finna vår plats: läroplanerna inom skolväsendet omarbetas, de digitala materialen smyger in sig i vardagen och ekonomin är vad den är. Låt oss komma överens om att åtminstone inte biblioteksväsendet marginaliseras år 2014.

 

På återseende i fackmedierna!