Etusivu> Kirjastolehti > Alempi AMK-tutkinto riittää johtajalle?

Alempi AMK-tutkinto riittää johtajalle?

Opetusministeriössä suunnitellaan kirjastoasetuksen 4. pykälän, ns. pätevyyspykälän muutosta. Luonnoksessa ehdotetaan, että kirjaston yhtä tai useampaa toimipistettä johtavalta vaaditaan virkaan tai tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto, johon sisältyvät, tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään asetuksen 3 momentissa tarkoitetut kirjasto- ja informaatioalan opinnot.

Opetusministeriössä suunnitellaan kirjastoasetuksen 4. pykälän, ns. pätevyyspykälän muutosta. Luonnoksessa ehdotetaan, että kirjaston yhtä tai useampaa toimipistettä johtavalta vaaditaan virkaan tai tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto, johon sisältyvät, tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään asetuksen 3 momentissa tarkoitetut kirjasto- ja informaatioalan opinnot. Muutoksia ei esitetä kunnan koko kirjastolaitosta johtavan kelpoisuusvaatimuksiin eikä muun henkilöstön koulutusrakenteeseen.

Asetuksen muutoksen taustalla ovat säästösyyt. Julkisen talouden kestävyysvajetta vähentävän rakennepoliittisen ohjelman mukaisesti on tarkoitus ”edesauttaa tehokkaampaa työnjakoa palvelujen tuotannossa väljentämällä kelpoisuusvaatimuksia”.

Suomen kirjastoseura on antanut lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle 4 §:n muuttamisesta. Kirjastoseura katsoo, että vaativiin kirjastoalan tehtäviin tarvitaan edelleen ylempi korkeakoulututkinto. Kirjastoalan palkat ovat niin alhaiset, että kelpoisuusvaatimusten heikennys laskisi enemmän kirjastopalvelujen kuin palkkakustannusten tasoa (lue lausunto osoitteessa: http://suomenkirjastoseura.fi/files/Kannanotot).
Asetusmuutoksen on suunniteltu tulevan voimaan syksyn aikana.