Terveiset IFLA:sta

Sinikka Sipilä

Lyonin julistus esillä YK:ssa ja Suomen ministeriöissä

IFLA: n varapuheenjohtaja Donna Scheeder puhui 19.2.2015 New Yorkissa Yhdistyneitten kansakuntien yleiskokouksessa hallitusten välisten neuvottelujen epävirallisessa kokouksessa Lyonin julistuksen mukaan tiedonsaannin merkityksestä kestävälle kehitykselle ja kirjastojen roolista siinä prosessissa. IFLA:n tavoitteena on vaikuttaa YK:N seuraavan kehitysohjelman sisältöön, jotta tiedon saatavuus ja taito käyttää sitä tunnustettaisiin välttämättömäksi kestävälle kehitykselle ja varmistettaisiin, että tämä huomioisdaan YK:n post-2015 kehitysohejmassa.

Lue lisää

Vuosikokous Seinäjoella 11.6. Framissa

Vuosikokouksessa voi äänestää myös valtakirjalla. Valtakirjat on toimitettava 25.5. mennessä seuran toimistoon.

Lue lisää

Kirjastosäätiö myönsi apurahoja

Apurahoja myönnettiin 23 hakijalle, yhteensä 15 000 euroa. 

Lue lisää