Terveiset IFLA:sta

Sinikka Sipilä

Lyonin julistus esillä YK:ssa ja Suomen ministeriöissä

IFLA: n varapuheenjohtaja Donna Scheeder puhui 19.2.2015 New Yorkissa Yhdistyneitten kansakuntien yleiskokouksessa hallitusten välisten neuvottelujen epävirallisessa kokouksessa Lyonin julistuksen mukaan tiedonsaannin merkityksestä kestävälle kehitykselle ja kirjastojen roolista siinä prosessissa. IFLA:n tavoitteena on vaikuttaa YK:N seuraavan kehitysohjelman sisältöön, jotta tiedon saatavuus ja taito käyttää sitä tunnustettaisiin välttämättömäksi kestävälle kehitykselle ja varmistettaisiin, että tämä huomioisdaan YK:n post-2015 kehitysohejmassa.

Lue lisää

Vuosikokous Seinäjoella 11.6. Framissa

Vuosikokouksessa voi äänestää myös valtakirjalla. Valtakirjat on toimitettava 25.5. mennessä seuran toimistoon.

Lue lisää

IFLA-rahaston apurahajako 2015

 

IFLA-rahaston johtokunta teki päätökset matka-avustuksista Kapkaupunkiin, jossa on elokuussa IFLA WLIC 2015.

Lue lisää