Etusivu> Ajankohtaista > Valtion rahoitus yleisille kirjastoille laskussa

Valtion rahoitus yleisille kirjastoille laskussa

Valtiovarainministeriön vuoden 2016 talousarvioehdotukseen sisältyvän opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaa koskevan budjettiehdotuksen mukaan valtion määrärahat yleisille kirjastoille vähenevät. 

Vuonna 2015 kirjastojen valtionosuusmäärärahat olivat 4 750 000 euroa. Vuoden 2016 budjettiehdotuksessa yleisille kirjastoille esitetään 3 900 000 euroa. 

Mihin säästöt kohdistuvat?

Säästöt kohdistuvat pääosin keskus- ja maakuntakirjastoille myönnettyihin avustuksiin. Päätös maakuntakirjastojen määrän vähentämisestä on tehty jo aikaisemmalla hallituskaudella. Maakuntakirjastoja on Suomessa tällä hetkellä 18, tulevasta maakuntakirjastojen määrästä ei ole vielä tietoa.

Suomen kirjastoseuran arvion mukaan rahoituksen väheneminen vaikuttaa kirjastojen kehittämishankkeisiin. ”Rahoituksen kiristyessä on entistä tärkeämpää, että kirjastoalalla toteutetaan eri tahojen yhteisiä kumppanuushankkeita, jolloin toiminnasta saadaan entistä vaikuttavampaa”, toteaa Kirjastoseuran toiminnanjohtaja Rauha Maarno.

Edellä mainittujen säästöjen lisäksi kirjastojen perustamishankkeisiin varattu valtion määräraha (4,5 milj. euroa) poistetaan huhtikuussa 2014 hyväksytyn valtionosuusuudistuksen mukaisesti. Nyt kunnat saavat valtionosuutensa yhteissummana, jonka ne voivat kohdentaa oman harkintansa mukaan. Suomen kirjastoseura seuraa tilannetta koko maan tasolla ja nostaa esiin uudistuksen mahdollisia vaikutuksia kirjastojen rakentamiseen.

Lisätietoja:

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaa koskeva budjettiehdotus 2016 tuli julkiseksi valtiovarainministeriön julkistettua ehdotuksensa valtion talousarvioksi 14.8.2015. Hallitus käsittelee talousarvioehdotusta 9.9. alkavassa budjettiriihessä, jossa hallitus hyväksyy esityksen sisällön. Eduskuntakäsittelyyn talousarvioesitys annetaan 28.9.2015.

Huom. juttua editoitu 27.8.2015: alkuun lisätty tieto, että kyse on budjettiehdotuksesta.