Etusivu> Ajankohtaista > Kommentoi kirjaston saavutettavuussuosituksen luonnosta

Kommentoi kirjaston saavutettavuussuosituksen luonnosta

Yleisten kirjastojen saavutettavuussuosituksen laatiminen on Kuntaliiton, Suomen kirjastoseuran, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston, Espoon kaupunginkirjaston, Helsingin kaupunginkirjaston, Celia-kirjaston, Kulttuuria kaikille -palvelun, Selkokeskuksen, Erilaisten oppijoiden Liiton sekä Viittomakielisen kirjaston yhteinen projekti.

Suosituksen tavoitteena on edistää saavutettavuuden ja moninaisuuden huomioimista kirjastoissa. Valmis suositus kattaa kirjastotoiminnan eri osa-alueet: johtamisen, asiakaspalvelut, sisällöt, tilat, viestinnän ja verkkopalvelut. Tässä luonnoksessa on kuitenkin vain osa tulevasta sisällöstä.

Otamme mielellämme kirjastoalan ammattilaisilta ja muilta kiinnostuneilta vastaan kommentteja suosituksen luonnoksesta. Pyydämme toimittamaan kommentit viimeistään 17.8.2015 Jaakko Tiinaselle: , 043 825 4847.

Luonnos on muutaman päivän kuluttua luettavissa PDF-muodossa osoitteessa suomenkirjastoseura.fi/julkaisut