Etusivu> Ajankohtaista > Kirjastoseura: Kirjastolaki tarvitaan turvaamaan laadultaan tasa-arvoiset kirjastopalvelut koko maahan

Kirjastoseura: Kirjastolaki tarvitaan turvaamaan laadultaan tasa-arvoiset kirjastopalvelut koko maahan

Suomen kirjastoseura on jättänyt opetus- ja kulttuuriministerille kannanoton, jossa edellytetään, että kirjastolain valmistelua jatketaan.  

Kirjastoseuran kannanotossa todetaan, että Suomessa tarvitaan edelleen erillinen kirjastolaki turvaamaan laadultaan tasa-arvoiset kirjastopalvelut koko maahan. Suomi oli Euroopan ensimmäisiä maita, joka sai oman kirjastolain, jo vuonna 1928. Lainsäädäntö on taannut Suomen kirjastolaitoksen kehittymisen yhdeksi maailman parhaimmista.

Kunnilla velvollisuus järjestää kirjastopalvelut

Kirjastoseuran mukaan laissa on edelleen säädettävä, että kunnan tehtävänä on kirjasto- ja tietopalvelujen järjestäminen. Myös lain kohta asiakkaita varten olevasta uusiutuvasta kirjastoaineistosta ja -välineistöstä sekä kirjasto- ja tietopalvelualan henkilöstöstä on turvattava edelleen.

Osaaminen on turvattava

Kokemukset kentältä osoittavat, että pätevyysmääritykset ovat tarpeen myös uutta kirjastolakia säädettäessä.  Korkeakoulutettu ja ammattikoulutettu henkilökunta ovat modernin valtion kirjastolaitoksen välttämättömyys ja demokratian kulmakivi.

Kirjastopalvelujen maksuttomuus  

Suomen kirjastoseura edellyttää, että kirjastolaissa säilytetään myös ns. maksuttomuuspykälä, jolla säädetään, että kirjaston omien kokoelmien käyttö kirjastossa ja niiden lainaus on maksutonta.

Kirjastoseuran kannanotto opetus- ja kulttuuriministerille: http://suomenkirjastoseura.fi/toiminta/kannanotot/