Etusivu> Ajankohtaista > Kirjastoseuran terveiset hallitusneuvottelijoille!

Kirjastoseuran terveiset hallitusneuvottelijoille!

Kirjastoseura kävi keskiviikkona 10.5.2023 hallitusneuvottelijoiden kutsumana viemässä viestiä siitä, miten kunnolla resursoidut kirjastot ovat kannattava tapa edistää lukemisen iloa ja lukutaitoa, kaventaa digitaalista kuilua ja tarjota saavutettavia kulttuuripalveluita. Lukutaito pitää nostaa tulevalla hallituskaudella ykkösasiaksi.

Alla olevista kuvista  löydät esityksemme ydinkohdat:

Kirjasto Lukutaidon edistäjä Edullinen kulttuuripalvelu kaikille

Lukutaito ykkösasiaksi! Lukutaito kriisissä Kirjastojen lukutaitotyössä käytännöt valmiina Matala kynnys Löytyy joka kunnasta Pitää huolta myös aikuisten lukutaidosta Vanhempien esimerkkiä tarvitaan – ei voi jättää vain koulujen harteille

Kirjastojen edellytykset tehdä lukutaitotyötä vaihtelevat. Resursseja tarvitaan koko maassa, kuntien erot kasvaneet. Digitaidot osa monilukutaitoa, niiden opastus erottamaton osa.

Kirjasto kannattaa! 2022 kirjastoissa käytiin 41 miljoonaa kertaa, lainauksia 80 miljoonaa. Hyvinvoivat kirjastot ovat edullinen tapa varmistaa lähikulttuuripalvelut, kansalaisten pääsy digitaalisiin palveluihin ja toimet lukutaidon heikkenemisen estämiseksi. Koronavuonna 2020 lainaus laski suhteellisesti vähemmän kuin kävijät. Valtaosa suomalaisista koki kirjastojen koronarajoitukset negatiivisina. Vuonna 2021 voimassa olleista rajoituksista huolimatta käyttäjämäärät ja lainaus kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 2022 tilastot osoittavat, että asiakkaat eivät unohtaneet kirjastoa.

Kirjastoilla on merkittävä rooli lukuinnostuksen herättäjänä ja roolia on mahdollisuus kasvattaa. Kirjastojen myönteinen vaikutus suomalaisten hyvinvointiin on merkittävä. Kirjastot ovat osa kansakunnan henkistä huoltovarmuutta. Inhimillinen asiantuntijaverkosto auttaa syrjäytymisvaarassa olevia ihmisiä pysymään mukana, erityisesti digitaitojen osalta. Vuosittain lähes 30 000 opastustapahtumaa. Suomalaiset haluavat että kirjasto pysyy lähellä ja että sieltä saa henkilökohtaista palvelua. -Kantar Public 2022
Kuinka onnistua? Saavutettavuus: Kirjaston tai kirjastoautopysäkin pitää olla lähellä. Tämä turvaa lasten kirjastonkäytön. Pysyvä tuki kirjastoautojen hankintaan pitää palauttaa. Palvelutaso: Kirjastoissa pitää olla riittävästi koulutettua henkilökuntaa, jolla on mahdollisuus tehdä lukemisen edistämistyötä ja osaamista kansalaisten digivalmiuksien parantamiseen. Sisällöt: Rahoituksen niuketessa kirjastot nipistävät aineistohankinnoista. Tämä haittaa lukemisen edistämistä.Käynnistyvä kuntien yhteinen e-kirjasto saatava vakaalle pohjalle.

Kirjastot ovat edullinen tapa lisätä lukuinnostusta ja tarjota matalan kynnyksen kulttuuripalveluja: https://suomenkirjastoseura.fi/suomalaiset-ja-kirjastot-2023-kyselyn-tulokset-nyt-julki/ https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69950109 https://tilastot.kirjastot.fi/

Voit ladata esityksemme pdf-muotoisen täältä: Kirjastoseuran terveiset hallitusneuvottelijoille 10.5.2023 Säätytalolla